Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 23 April 2008

Afrika...

En stor man sa en gång; "Det som skrämmer mig är inte ett fåtals brutalitet, utan den stora massans tystnad".
Det verkar som att de afrikanska ledarna sällar sig till den stora massan och anammar en "tyst diplomati", när det gäller kritik gentemot Mugabe. Visst kan man skönja en viss logik i att ledare drar sig för att kritisera en, vad de ser, antikolonialismkämpe. Det är dock hög tid att öppna ögonen och inse att en ledare som uppnått 100 000 % inflation och över 80 % arbetslöshet inte har några goda ledaregenskaper för en modernt samhälle. Det är dags att bryta tystnaden.

SVD
Sphere: Related Content

No comments: