Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 25 April 2008

Matbristen, en global kris?

FN kommer få svårt att hålla ihop sitt matprogram när mat- och oljepriserna skenar/skenat. Är detta de första klara tecknen på en global kris som beror på den ohämmade befolkningsexplosionen som pågått i decenier? Eller är det bara frågan om dålig fördelning av resurser i världen?

Vilket som, så lär vi se ett "Survival of the fittest" om krisen fortsätter och förvärras.

dn
Sphere: Related Content

No comments: