Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Saturday, 31 May 2008

Stoppa hjälpen till Burma!

Militärjuntan i Burma fortsätter att förhala den internationella hjälpinsatsen, till omvärldens stora förtret. Tiotusentals människor rapporteras riskera att dö till följd av den militära ledningens självbelåtenhet(?). Men för Burmas skull, så är det kanske bäst om hjälpen inte kommer fram.

Om nu hjälpen når fram så kommer detta garanterat utnyttjas av juntan som ett tecken på deras förträfflighet. Om däremot liken börjar torna upp sig i de drabbade områdena så finns chans för en riktig revolt i landet. Det är därför nog bäst, utilitaristiskt sett, om människor offras nu till förmån för ett fritt och demokratiskt Burma. Annars kommer burmeser även fortsättningsvis betala ett högt pris, både i det vanliga livet och vid nästa naturkatastrof.

SVD
DN
Sphere: Related Content

Enbart vita kan vara rasister

Mbekis tröghet och ovilja att ta itu med den senaste tidens våld mot invandrare i Sydafrika bottnar troligen i hans övertygelse att enbart vita personer kan vara rasister. Han är så totalt avhängd verkligheten i Sydafrika med omnejd att hela hans ledarstil numera kännetecknas som ett luftslott av apati. Kanske dags att vakna upp Thabo?SVD
DN
Sphere: Related Content

Friday, 30 May 2008

Strunta i att rädda java-noshörningen

Den mycket sällsynta java-noshörningen har fångats på bild häromdagen när den välte en sk kamerafälla (obemannad kamera som ”fångar” djur på bild). Djuret är det fjärde mest sällsynta (snarare hotade) däggdjursarten på jorden, och återfinns i endast två nationalparker i Sydostasien. Som vanligt så är habitat- förstörelse och tjuvjakt orsaker till noshörningens plats på randen till utrotning. Och det kanske är dags att låta den stilla somna in.

Med tanke på vilka enorma resurser som behöver satsa för bevarande av denna art, så måste man fundera om man inte kan allokera pengar och åtgärder till annan naturvård, så att situationer som denna inte uppstår igen. Java-noshörningen får helt enkelt offras för att utgöra ett varnande exempel på ett mörkt kapitel i vår civilisations historia.

World's rarest mammals

SVD
Sphere: Related Content

U-länderna behöver inte lån

Världsbanken har vid utvecklingskonferensen i Japan beviljat ett lån på 1,2 miljarder dollar till utvecklingsländer som drabbats av de stigande världsomfattande matpriserna. Men precis som de afrikanska ledarna påpekade under konferensen så behöver länderna inte allmosse utan investeringar (och rättvis konkurrens på världsmarknaden). Ansvaret ligger dock minst lika mycket utvecklingsländerna som på omvärlden.

Många länder, särskilt i södra Afrika, förlitar sig fortfarande på gamla stamtraditioner vid brukandet av jorden. Dessa måste fasas ut så snabbt som möjligt om vi ska få bukt med den kroniska matsituation i områdena. Man måste inse att dagens befolkningstäthet inte tillåter nostalgiskt traditionstänkande i form av uråldriga (jordbruks-) traditioner.

Folk vid makten måste våga stå upp emot lokala stamledare och kräva förändring. Men minst lika viktigt är att makthavarna förstår vikten av en betydande fokusering på jordbrukssektorn i detta skede av ländernas utveckling. För om denna sektor, såsom ofta sker, försummas till förmån för industrisektorn så skapas ett beroende av matimport, en import som äts upp istället för att inversteras. Och detta är något som man, av förståliga skäl, vill undvika.

SVD
Sphere: Related Content

Thursday, 29 May 2008

Viagra kan rädda tigern från utrotning

Antalet bengaliska tigrar är tydligen i konstant avtagande. Förstörelse av habitat i kombination med tjuvjakt är förklaringen till den mycket kritiska situationen för jordens största kattdjur. Men lösningen på, åtminstone delar av problemet, kan ligga i Viagra.

Tigrarna jagas och dödas för att användas som potenshöjande medel ibland annat Kina. Och då kåthet gör sig ständigt påmind hos oss människor så är efterfrågan på tigrar (eller snarare deras genitalier) i det närmast omättlig. Detta skapar stora problem när arten närma sig 0 individer, eftersom kortsiktiga ekonomiska vinster och sexuell njutning för stunden, kommer att väga tyngre än bevarandet av tigern. Kort och gott så behövs en omfattande distribution av Viagra bland kinesiska män, för att eliminera efterfrågan på tiger-potensmedel, och därmed rädda arten från utrotning.


DN SVD
Sphere: Related Content

Skriv inte av skulderna!

USA:s utrikesminister, Condoleezza Rice, manade idag världens länder att skriva Iraks skulder. Hon resonerar tydligen att Iraks folk inte ska behöva betala av för något som Sadam lånat till. Jag håller med så långt, men jag ser inget skäl för denna särbehandling av Irak över andra länder som betalar av sina diktatorers skulder. Och vidare så vore det kanske bättre, i marknadsliberalismen anda, att ta bort de handelshinder (tullar mm) som USA med flera satt upp, och som hindrar många länder från att börja utvecklas på egen hand.

Rättvisa och långsiktigt hållbara lösningar tack!

DN
SVD
Sphere: Related Content

Wednesday, 28 May 2008

Zinkoxid inte farligt

Naturskyddsföreningen har genomfört en studie och funnit att 5 av 18 undersökta solkrämer innehöll zinkoxid. Tydligen är det inte bra, och ämnet är förbjudet att använda som UV-filter. Men egentligen varför? Zink är en livsviktig metall som vår kropp behöver. Och oxid är ju bara syre, vilket också är livsviktigt för oss. Att smörja in sig i solkräm är att tillföra bägge dessa essentiella ämnen till kroppen på en och samma gång. Tidsbesparing! Eller kan man inte resonera så?

SVD
DN
Aftonbladet
Sphere: Related Content

Monday, 26 May 2008

Nytta kan inte köpas för pengar

I en nyligen genomförd studie har det framkommit att lycka kan köpas för pengar. Eller snarare att ökad reallön ger ökad lycka. Detta kan tyckas gå emot allmän uppfattning och omfattande studier, men frågan är om man har mätt samma saker. När man mäter lycka så ställer man en normativ (värderings) fråga. Medan ökningen i pengar är objektiv/neutral faktor.

Inom spelteori/beteendeekonomi så försöker man mäta bägge faktorerna i objektiva termer. I den forskning som studerar utfallet av sk ”Ultimatum game” visar det sig att speldeltagare ratar en inkomst till förmån för att straffa andra speldeltagare som agerat orättvist. Med risk för att man börjar leka med ord, så är det inom Ultimatum game frågan om att man offrar pengar för att köpa nytta, nyttan att sätta en självisk person "på plats".

Det skulle därför vara intressant att se om personer som hävdar att de blir lyckligare av ökad reallön också väljer att behålla pengarna i ett Ultimatum game eller om de väljer, som de flesta andra, att bestraffa motspelaren. Jag misstänker det senare, och det skulle i så fall visa att man inte kan köpa nytta för pengar, bara lycka.

Ultimatum game

DN
Aftonbladet
Sphere: Related Content

Tillbaka till ruta ett...

Nu börjar EU-kommissionen fundera på att göra avkall på sitt mål för 10% biobränsle inom transportsektorn. Anledningen är att odlingen av biobränsle-grödor pressar matpriserna uppåt. Sålunda har vi att välja mellan en värld med havsnivåstigning eller en värld med massvält (om man drar saker till sina extremer).

Det är väl dags att inse hur en exponentiellt växande befolkning får allt större problem att leva på begränsade resurser. Jorden klarar helt enkelt inte av när för många vill samma sak.

Utan att agera olyckskorp så är jag säker på att om bränsleceller (som drivs med hjälp av vätgas och bara släpper ut vattenånga som "avgas") blir den allmänna drivkällan till våra bilar så kommer allt också att sluta i knas. Efter att x miljoner bränslecells-drivna bilar rullar ut så kommer utsläppen av vattenånga börja påverka vårat klimat, våra odlingsmöjligheter, våra frisyrer, eller Gud vet vad. Och så är vi tillbaka på ruta ett igen.

SVD
SVD
SVD
Sphere: Related Content

Sunday, 25 May 2008

Några bra recept på kötträtter

Vanligen brukar folk (och i synnerlighet män) känna sig så förnärmade när man förespråkar en mer vegetarisk kost att de börjar omgående och högljutt utväxla recept på sina kötträttsfavoriter. Hemmet må vara ens borg, men magen tycks vara alla fästningars moder.

Det går säkert att finna både för- och nackdelar med renodlade kött- respektive växtdieter. Men fler borde ta sig tid att upptäcka lyckan av en mer varierad kosthållning. Att ha 80% kött på sin tallrik kan inte vara roligt, varken för en själv eller miljön (där påverkan sträcker sig långt bortom klimataspekten). Eller?

SVD
Sphere: Related Content

Pest eller kolera?

Zimbabwes president Robert Mugabe försöker locka tillbaka sina landsmän. De som flydde misären i Zimbabwe och som hamnade i det rasistiska våldets Sydafrika. Dessa människor får nu välja att mellan att återvända till ett land med drygt 2 % inflation per minut(!) eller att stanna kvar och riskera att bränna till döds pga deras ursprung. Alternativen måste kännas lockande.

Även om ekonomiskt förfall kan tyckas mer fördelaktigt framför tortyrliknande dödsmisshandel, så måste man förstå att hoppet är det sista som överger en människa, och hoppet för att Sydafrika reder ut sina problem finns kvar, hoppet för att Mugabe reder ut Zimbabwes problem är däremot borta sen länge...

DN
SVD
Sphere: Related Content

Leva med parasiter

När man talar om den symbios (egentligen mutalism eller "jämställd" parasitism) som människan lever med sina tarmbakterier så är det få som blir äcklade eller motsäger sig ett sådant "samarbete". Går man dock vidare till en symbios mellan oss och t ex diverse maskliknande tarmparasiter då kan motta både ett och annat ansiktsuttryck...

Det finns indikation att den parasitism som tarmmaskar ägnar sig åt, inte är så enkelriktad som man skulle kunna tro. Även värden kan erhålla fördelar av att ha något som krälar runt i magtrakten. En studie för något år sen fann att människor i Indien, där en speciell tarmmask var vanligt förekommande, i princip inte drabbades alls av Chrons sjukdom.

Det återfinns fler exempel på hur värden på något sätt dragit nytta av sin parasit (träd och mykorrhiza-svampar är ett exempel). Sålunda är det föga förvånade att vi inte lärt oss att ta ut hyra i form av gentjänster av våra hyresgäster. Och ser man i detta fall på valet mellan Chrons sjukdom och att inhysa en tarmparasit så är valet åtminstone för mig relativt självklart.

DN
SVD
Sphere: Related Content

Saturday, 24 May 2008

Bojkotta Sydafrika!

Jag hoppas att svenska turister, i sann solidarisk anda, väljer att bojkotta Sydafrika så länge det rasistiska/främlingsfientliga våldet fortsätter. Landets invånare och de politiska ledarna måste bli brutalt medvetna om att det kostar (i form av förlorad turisminkomst) att missköta sig.

[Siffror på den sydafrikansk turismindustrins inkomst är osäkra men kan utgöra så mycket som 10% av den årliga BNP]

SVD
DN
Sphere: Related Content

Shocked but hopefully not surprised

The AU chairman Jakaya Kikwete states that: “What is happening now in South Africa at a time when we are trying to unite the continent is really an anti-climax”. This is something that really sums things up and paints the emotions of everyone that are working for unity, peace and understanding on the continent.

The racist/xenophobic violence in South Africa of the last weeks may come as a shock but I really hope it does not come as a surprise. The tensions between South Africans and foreigners have been there for some time. I have during my relatively short time in the country personally experience and seen my non-South African friends been mistreated for a number of, more or less, illogical reasons.

For example native South Africans quite often get offended when my friends from other parts of the continent can’t reply in e.g. isiZulu or isiXhosa. This kind of “cultural pride” has no place in multicultural (and multilingual) country as South Africa, and it only adds to the “we versus them” mentality.

The Times
Sphere: Related Content

Friday, 23 May 2008

Helt rätt att avråda från Sydafrikaresande

Svenska UD har idag gått ut och avrått svenska turister att besöka sk kåkstäder i Sydafrika. Detta råd ska ses som en manning till turister att inte bidra till det främlingsfientliga våldet.

Turismen är på sina håll en viktig/livsviktig inkomstkälla för kåkstäderna och det är högst angeläget att omedelbart vissa på de negativa effekterna det rasistiska/främlingsfientlig våldet för med sig. Fördelen med en invandrarfri kåkstad kommer då att vägas mot nackdelarna med en turistfri kåkstad. Förhoppningsvis kan svenska turister genom sin ”konsumtentmakt” övertyga invånarna i kåkstäderna att det är våldsverkarna som är problemet och inte invandrarna.

SVD
DN
Sphere: Related Content

Thursday, 22 May 2008

Bleka Mbeki


Mebekis har fått motta mer och mer kritik, när det börjar stå klart att den senaste tidens våldsdåd mot, främst zimbabwiska flyktingar, är ett resultat av hans flathet i bland annat Zimbabwe frågan. Den alltmer färglösa Mebeki har också kritiserats av oppositionen för att han väntade så länge innan han, igår eftermiddag, kallade in militären för att råda bot på situationen i Johannesburg.

Jag tror inte någon riktigt förstår skälet till presidentens velande i så många politiska frågor, men man kan alltid hoppas på att FIFA pressar Mbeki att ta sig i kragen och fatta beslut baserade på logik och förnuft, och inte baserat på någon sorts livstidslojalitet mot andra politiska element.

DN
Sphere: Related Content

Fetma är sexigt!

Enligt en studie som ska läggas fram i början av nästa månad vid Umeå universitet så påverkas inte människors ohälsosamma kostvanor särskilt mycket av selektiva prishöjningar. Införandet av en sk sockerskatt ska såldes ha en låg effekt i strävan att få människor att äta hälsosammare. Det är dock osäkert om studien tagit i beräkning att vi äter oss feta för att bli sexiga.

Många u-länder idag håller bokstavligen på att växa sig stora, och i t ex sydafrika är 30% av befolkningen redan feta och ytterligare 40% överviktiga (dvs snarlikt till amerikanska siffror). I många av dessa länder, om inte alla, så är bilringen ett tecken på välmående och därmed status. Fettet får därför symbolisera att man har resurser. Eftersom hull på kroppen var, fram tills fast-foods intåg i människors liv, något som inte kunde uppnås på ett ”oärligt” sätt (mao hade man inte resurser så hade man inte heller möjlighet att bli fet) så blev de breda höfterna och den stora rumpan sexuella attribut som signalerade till det motsatta könet att man var en bra partner.

Numera är det inte svårt att skaffa sig lite extra kurvor på kroppen, tack vare McDonald’s & C:o omtänksamma försorg. Redan idag så är en smal och vältränad kropp en sexsymbol i många i-länder eftersom den (kroppen) skvallrar om att man har resurser att köpa hälsosam mat och skaffa svindyr personlig tränare. Men de gamla preferenserna finns fortfarande kvar bland vissa och det kan ta generationer att bli av med.

Det vore därför inte överraskande om det visar sig att samhälls- klass är avgörande för huruvida man byter kostvana eller inte vid en sockerskatt. Afroamerikaner och spansktalande i USA skulle t ex vara mindre benägna att sluta äta ohälsosamt än till exempel vita amerikaner (om vi tillåter oss att generalisera USA:s befolkning så grovt). För det är trots allt inte priset på maten som är avgörande, utan huruvida man fångar en partner eller inte med sina sexiga extrakilon...

DN
Sphere: Related Content

Wednesday, 21 May 2008

Äntligen minskat bistånd!

Det är på tiden att länder i EU minskar på sina bistånd. Jag förutsätter att denna minskning är rejäl och helomfattande, och att den inkluderar allt det bistånd som EU betalar i diverse jordbruksstöd till de egna bönderna...

För det är först när dessa enorma subventioner avskaffats som fattiga länder kan bli av med sitt biståndsberoende och börja konkurrera på lika villkor på den globala markanden.

SVD
Sphere: Related Content

Vem är rädd för krabbor?

Det går att finna i bland annat E.O. Wilsons mycket läsvärda bok "The Diversity of Life" att de två största farorna för den biologiska mångfalden i ett område är habitatförstörelse och "alien invasive species" (dvs nya arter som invaderar ett område). I samband med ökad globalisering och de pågående klimatförändringar så ser vi mer och mer tecken på hur en art förs, "frivilligt" eller med människohjälp, in i Sverige. Nu senaste har en ny, för Sverige, krabbart upptäckts på västkusten. Den kan kanske snart sälla sig till andra sentida "besökare" i de svenska ekosystemen.

Är det då så farligt med en ny krabba? Nja, kanske inte just denna, men av alla krabbarter som försöker att invadera svenska vatten så kommer någon förr eller senare att lyckas. Och detta är något som definitivt man ska frukta oerhört mycket. Risken med nya arter är, som Wilson påpekar i sin bok, att de kan dominerar ekosystemet fullständigt och konkurrera ut flertalet av de andra arterna, inklusive de som vi människor uppskattar av endera ekonomiska, estetiska eller andra skäl.

Rävar i Australien, råttor på avlägsna havsöar, och kinesiska ullhavskrabbor längs norska kustvatten är några få exempel på invasionsarter som ställer till med mycket oreda i respektive ekosystem. Även om det existerar ett och annat exempel på invasionsarter där processen är naturlig så är det ofta människan som ska skuldbeläggas. Och det kan här poängteras att även om pågående klimatförändring inte skulle beror på mänsklig aktivitet, så har vi ändå ett finger med i detta makabra spel. Våran framfart på land och i vatten har utrotat och decimerat arter till en punkt att de inte kan klara av konkurrensen från en ”nykomling” och därför går under när de anländer.

Mer fokus måste riktas mot hur människan påverkar ekosystemet utanför de klimatologiska aspekterna. För klimatförändringen är redan i full gång, och kommer att pågå ett bra tag till vare sig vi stryper våra koldioxidutsläpp eller inte. Därför är det viktigt att värna om ekosystemens egna buffertförmågor, och tillåta ekosystemen en egen dynamik och struktur, så att de kan evolvera och följaktligen överleva.

DN SVD
Sphere: Related Content

Ökat koppleri...


Kommer vi att se ett ökat koppleri bland svenska föräldrar...?

DN
Sphere: Related Content

Tuesday, 20 May 2008

Sydafrika har inget att skämmas för

Sydafrika och dess invånare ska inte skämmas för de senaste dagarnas våldsdåd mot utlänningar i och runtom Johannesburg. Dessa rasistiska/främlingsfientliga våldshandlingar är utförda av en liten klick, som desperat letar efter syndbockar för egna misslyckanden. Det är således både lika desperat och trångsynt att lägga skulden på sydafrikaner i allmänhet för vad ett fåtal gjort.

Jag hoppas dock att denna våldsvåg ska vidga sydafrikaners vyer och förmedla visheten om att rasism ligger och gror överallt, i alla samhällen. Vidare så hoppas jag att SADC (södra Afrikas utvecklingsorganisation) tar itu med flyktingproblematiken i regionen, och börjar blanda sig i i bland annat vad som sker i Zimbabwe.

DN
Sphere: Related Content

Monday, 19 May 2008

Svensk media verkar vara rasistisk

De våldsamma attackerna på utlänningar i kåkstäderna runt Johannesburg har pågått i över en vecka nu. Minst 13 personer, de flesta zimbabwiska flyktingar, mördats och otaliga skadats i våldsamheterna. Trots detta så är det först nu som svensk media börjat rapportera om händelserna.

Varför väljer man att inte rapportera om dessa rasistattacker förrän nu? När det i april avslöjandes att några studenter vid Free State University ägnat sig åt rasistiska förnedringar av personalen på universitet så fanns rapporter om detta i svensk media nästan omgående. Skillnaden mellan de båda attackerna (förutom graden av våldanvändning) är att det i det fallet i Johannesburgs kåkstäder är fattiga svarta som är de främlingsfientliga, medan det på universitet i Free State är rika vita.

Det finns ingen ursäkt för varken det ena eller det andra händelsen/-erna, men det är lite väl magstarkt att den svenska nyhetsrapporteringen väljer att fokusera så mycket på ett fall av rasism, men blundar för ett annat. Vad vill man uppnå med detta?

SVD
DN
Aftonbladet

Sphere: Related Content

Sunday, 18 May 2008

ABC är det bästa medlet mot HIV/AIDS

Fler och fler framstående forskare börjar idag tvivla på om man någonsin kommer att finna ett vaccin mot HIV. Tvivel som egentligen inte ska ses som särskilt förvånande, då viruset är så genialiskt uppbyggt att det skulle krävas en närmast gudomlig kraft (om man är religiös av sig) att övermanna det. Att HIV är en sån utomordentlig överlägsen skapelse, på ett objektivt och metafysiskt plan, beror på tre saker; 1) viruset attackerar den sorten av vita blodkroppar som just är specialiserad på att bekämpa virus 2) viruset har en lång inkubationstid, dvs man hinner smitta ner andra innan man upptäcker att man själv bär på sjukdomen 3) viruset är mycket imperfekt och lättmuterat, vilket gör att det hela tiden förändras och kan inte ”fångas in” av varken det egna immunförsvaret eller av vaccin.

Men kampen mot HIV/AIDS står inte och faller med ett vaccin, det finns andra sätt. I Afrika söder om Sahara har man börjat rabbla mantrat ”ABC”, som står för Abstines (avhållsamhet), Be faithful (var trogen) och Condomise (använd kondom). Resultaten har låtit väntat på sig i många delar av subkontinenten, men i t ex Uganda så sägs man se en minskning av nya fall av HIV smittade. En omfattande ”ABC”-kampanj i kombination med att landets president gått ut offentligt och erkänt existensen av problemet med HIV/AIDS är den troligaste orsaken till den ugandiska framgången. Huruvida denna nedgående trend är permanent eller inte får tiden utvisa, men det är klart bättre taktik än att stoppa huvudet i sanden och förneka problemet, eller att förlita sig på att läkemedelsföretagen någon gång i framtiden möjligen, kanske, förhoppnigsvis, hittar ett vaccin, om vi har tur.

SVD
DN DN

Sphere: Related Content

Blame Mbeki for the xenophobic attacks?

I can’t help thinking that Mbeki’s quite diplomacy is partly to blame for the recent xenophobic deadly violence in South Africa. If his “keeping-the-peace-with-Mugabe” tactics wouldn’t been so successful, maybe there wouldn’t be as much tensions, due to the high presences of Zimbabwean fugitives, in the townships right now. But on the other hand, xenophobes always find someone else than themselves to blame for their own short comings…

Business as usual in a xenophobic South Africa
Mail & Guardian
The Times
SVD
Sphere: Related Content

Friday, 16 May 2008

Utarmningen av naturen

Enligt en rapport som presenteras idag så fortsätter jordens biodiversitet (artmångfald) att utarmas. Med några få undantag så fortsätter fåglar, däggdjur, kräldjur, groddjur och fiskar att minska i antal. Vad som dock är mycket viktigt att påpeka i samman-hanget är att rapporten undantar en överväldigande majoritet av artgrupper från undersökningen. Insekter, spindlar, övriga leddjur, växter, diverse alger, svampar och andra smådjur har inte tagits in under luppen för att utröna hur deras populationsstorlekar har minskat på senare tid.

Det kan ju helt klart vara en strategi-/kostnadsfråga att inte inkludera de andra artgrupperna i undersökningen, då vi människor bryr oss ändå mest om karismatiska och stora ryggradsdjur. Men det är på plats att påpeka vilken enorm betydelse dessa "osynliga" arter har för våra ekosystem, särskilt de terrestra (land) system, som är sägs vara mycket utpräglat botten-upp styrda. Med andra ord, den afrikanska savannen skulle mycket väl kunna klara sig utan ”topparter” såsom lejon, elefanter eller noshörningar, men det skulle vara kärvare om man till exempel tog bort ”bottenarten” dyngbaggen eller mykorrhiza-svampen (en, för träd, livsviktig svamp som växer på deras rötter).

Vare sig man känner mycket eller lite för andra arters välbefinnande, så är det en självbevarande strategi att vara mån om de artgrupper som är med och bygger upp och bibehåller större delen av stabiliteten och sundheten i ekosystemen. Låt oss nu hoppas att fler lär sig att uppskatta ”de små äckliga krypen” lika mycket som ”de stora kramgoa pälsbollarna”.

SVD
Sphere: Related Content

Thursday, 15 May 2008

Isbjörnen kan inte ses som en hotad art

Det har idag tillkännagivits att isbjörnen numera är rödlistad i USA, vilket resulterar i att den kan få ett starkt lagskydd genom Endangered Species Act (ESA). Detta ska tydligen vara den första arten som återfinns på amerikanskt territorium som rödlistas pga den pågående klimatförändringen (detta är nog en sanning med viss modifikation). Det kan dock uppkomma lite problem när ESA möter modern populationsgenetik.

Enligt ESA så kan endast arter åtnjuta lagens starka skydd. Detta har vållat huvudbryn när man för några år sedan upptäckte att den starkt utrotningshotade rödvargen (Canis rufus) egentligen bara är en hybrid av (grå-)varg (Canis lupus) och prärievarg (Canis latrans). Vilket gjorda att vissa började fundera kring om man ska satsa stora naturvårdsresurser för att bevara bastard...

För bara något år sen så visade forskning från Uppsala Universitet att isbjörnen (Ursus maritimus) ska kunna betraktas som en, om än väldigt säregen, underart av brunbjörnen (Ursus arctos). En DNA-studie visade nära släktskap mellan den vita och bruna nallen, och vi får hoppas att vidare studier inte kommer fram till att även isbjörnen är ytterligare en i raden av bastarder...Expressen
Sphere: Related Content

Wednesday, 14 May 2008

Höjd koldioxidhalt - flera hot i ett

En ny studie baserat på analyser av innehållet i forntida luftbubblor i isborrkärnor visar på att dagens koldioxidhalt i atmosfären är den högsta på åtminstone 800 000 år. Även om det fortfarande kan vara berättigat att ifrågasätta om denna förhöjning är orsaken till dagens klimatförändringar (vissa menar ju t ex att en ökad global temperatur orsakar förhöjda halter växthusgaser), så kan man inte längre blunda för de konsekvenser en förhöjd koldioxidhalt kommer få för växt- och djurlivet på jorden.

Många växter kommer påverkas direkt fysiologiskt av en ökande koldioxidhalt i atmosfären. Eftersom växten andas koldioxid såsom vi andas syre så är det inte svårt att räkna ut att förändringar av koldioxiden i atmosfären kommer leda till nya anpassningar bland växtarter. Vissa kommer kanske att kunna evolvera på plats, medan andra kommer att vara tvungna att migrera. Och det är här vi ska börja bli oroliga.

En förändring av sammansättning av växtpopulationerna i världen kommer definitivt att ha en inverkan på sammansättning på djurpopulationerna. Även djuren kommer att tvingas till anpassningar eller migrationer, vilket otvetydigt kommer leda till en ökad artutrotning när de migrerande "horderna" av växter och djur stöter på mänsklig bebyggelse och vi, människor, vägrar släppa förbi dem. Och med dagens befolkningstäthet så lär inte växterna och djuren behöva migrerar långt innan de stöter på patrull...

(En bra bok på området, som belyser vilka konsekvenserna en ökad koldioxidhalt kommer att få för växter, djur men också människors matförsörjning är Graves & Reavey (1996). "Global Environmental Change. Plants, Animals & Communities." Longman, Harlow.)


DN


Sphere: Related Content

Business as usual in a xenophobic South Africa

Are the last couple of days of violence in Alexandra between local residents and foreigners an act of xenophobia? Well, maybe not in the most straightforward way, but it certainly is. Desperate times usually calls for desperate measures by desperate people. And after years of high unemployment, everyday crime and neverending price hikes it shouldn't come as a shock that the "we and them" mentality shows its ugly face. This is both a common and natural mechanism in a population under stress, but it doesn’t belong in a modern society.

But how does one exterminate this kind of behaviour of “we” versus “them”? This is a huge task anywhere in the world, but especially in South Africa, as this kind of thinking runs in the South Africans’ blood. Referring to other groups of society (may it be foreigners or other local ethnic groups) as second class citizens is no way to build a modern and free nation.

This conflict between different groups is partly the result of fear, the fear for the unknown. “We” might not like “them” because they have different traditions, customs and/or values. But I don’t think anyone can honestly claim, after learning about other cultures, that the difference is so great that it justifies a xenophobic behaviour. The other main reason to conflicts is, quite obvious, an unwillingness of sharing limited resources (e.g. job opportunities) with others, and especially with others that aren’t like oneself (which brings one back to the problem of fearing other groups based on ignorance).

So, the solution to this problem is an increase of understanding/ awareness for other cultures in combination with a prosperous economy, which accordingly will transform “them” to a part of “we”. Simple isn’t it? The one that can figure out how this will work and withstand for generations, please give us a notice, there is a world yearning for the answer.

Mail & Guardian
The Times
The Times
Sphere: Related Content

Saturday, 10 May 2008

Revolutionists still present in South Africa?

The Umkhonto weSizwe Veterans' Association stated today that the Scorpions is a "counter-revolutionary force" in South Africa. Does this mean that there are still revolutionary forces present in the country that need protection?

I certainly hope not, especially as the kind of “revolutionary behaviour” intended here has to be interpreted as communism- oriented. And lets be honest, communism has basically only brought one good thing to the world in the last half century, and that is the facilitation in overthrowing the apartheid regime in South Africa. It was a must useful help then, but today, in a modern South Africa society, communist ideas and values should be discouraged.

So please, "revolutionist" of South Africa, enjoy the freedom that you have been involved in bringing to the country but now leave its inhabitants in peace. Your ideas and values do not fit in a free society, take the word for it from those that have experienced communism.

Glossary:
Umkhonto weSizwe, the South Africa liberation army during the struggle against apartheid, 1960-1994.
Scorpions, could be considered as the South African equivalent to the American FBIMail & Guardian
The Times The Times The Times

Sphere: Related Content

Friday, 9 May 2008

Minskning av abborre och gädda

Både abborre och gädda tycks minska i antal pga utfiskningen av torsken. Förvånande? Nejdå, man är inom naturvetenskap fullt medveten om ekosystemens komplicerade väv och dess icke–linjäritet. Nu får man bara hoppas att t ex ekonomer och beslutsfattare lär sig detta.

SVD
Sphere: Related Content

Klimathotet är inte det enda hotet

"Global change is not climate change. But there is much more to global change than just climate change"
Jill Jäger

En tredjedel av svenskarna oroas tydligen inte av det sk klimathotet. Om huruvida dessa personer faktiskt struntat i att ta till sig konsekvenserna av den pågående klimatförändringen, eller bara vill trotsa etablissemanget, framgår inte. Det går dock inte frångå faktum att vi, invånare på denna planet, har något att frukta mer än just en omfattande klimatförändring , vare sig den är naturlig eller inte.

De stora klimatförändringarna i förhistorisk tid har alla lett till omfattande artutdöende på delar av eller hela jordklotet. På "senare" tid (sedan den senaste istidsavsmältningen) har mycket av artutdöendet troligen berott på en kombination av mänsklig närvaro och klimatförändring (t ex utrotandet av jättehjorten och vildhästen i Europa).

Det är viktigt i denna klimatdebatt att få alla, inklusive de fanatiska förespråkarna och motståndarna till global uppvärmning-teorin, att inse konsekvenserna av den globala förändring som sker på jorden just nu. Klimatförändring, ekonomisk förändring, social förändring, demografiska förändringar etc, är alla med och påverkar den process som kommer att påverka våra liv, oavsett om vi vill medge det eller inte.

Att låta åtgärder stanna vid koldioxidbegränsningar är att inte se helheten i problemet, att tro att problemet löser sig självt är å andra sidan en kraftig övertro av den egna förmåga. Det är dags att börja fundera i vidare termer och förstå vilka konsekvenser en global kris kan få för ett så oerhört sammanflätat system som vår planet ändå är idag.

SVD
DN
Sphere: Related Content

Thursday, 8 May 2008

Hur mycket är en burmesier värd?

Även om det kan vara på gränsen till makabert att blanda in politik i detta skede, så är det intressant och se hur villiga svenskar är att lätta på plånboken för de drabbade av cyklonen i Burma, en katastrof som sägs fodra hjälpinsatser av samma propotioner som efter tsunamin 2004. Efter den katastrofen så sänkte svenska folket drygt en miljard(?) till hjälporganisationer.

Kan vi förvänta oss samma generösitet här och nu? Troligen inte. Svenskar och svenska turistfällor drabbades inte i tillräckligt stor utsträckning för att skapa en sympati för de drabbade. En burmesier är trots allt inte värd lika mycket som en svensk...

DN
DN
SVD
Sphere: Related Content

Wednesday, 7 May 2008

Europas rika natur

Ett projekt har dragits igång för att lyfta fram Europas natur bland den egna befolkningen. Detta låter som en utmärkt initiativ som förhoppningsvis kan få européer att inse rikedomen som finns runtom dem (även om den på sina ställen tyvärr är nere på existensminimum). För den finns där, det gäller bara att titta ordentligt.

Europas artmångfald har ibland ansetts lysa med sin frånvaro. Istiden och naturliga barriärer (bland annat Alperna och Medelhavet) har sett till att denna kontinent har ett naturligt lågt artantal. Till detta adderas en långvarig intensiv mänsklig närvaro som både trängt undan och utrotat många arter, och som fått varje naturromantiker i "den gamla världen" att avundsjukt snegla på mer artrika kontinenter.

Och visst kan det vara svårt att konkurrera med vissa andra delar av världen om artmångfald, men det handlar absolut inte om någon utklassning i denna ”matching”. Jämför man till exempel antal rovdjur i Europa och i Södra Afrika så får man (förhoppningsvis) en stark lust att ge sig ut på safari bland Europas länder.

 • Södra Afrika
 • 7 arter katter
 • 5 arter hundar
 • 5 arter mårddjur
 • 12 arter mungos
 • 4 arter viverrider
 • 0 arter björnar
 • 4 arter hyenor
 • Europa
 • 3 arter katter
 • 4 arter hundar
 • 13 arter mårddjur
 • 2 arter mungos
 • 1 art viverrider
 • 2 arter björn
 • 0 arter hyenor

Det ska noteras att natur är mer än bara karismatiska rovdjur och/eller hissnade och dramatiska landskap, men det kan vara bra att starta där för att så ett frö av inspiration bland naturnollor. Vidare bör påpekas det viktiga i att lyfta fram, i samband med detta projekt, att stora delar av Europas natur är under hot och att många växt- och djurpopulationer för en tynande tillvaro. Förhoppningsvis lär vi oss att inte bara bevara dessa ”européer”, men också se till att deras framtid är tryggad.


SVD
Sphere: Related Content

Forskarnas bristande respekt

Precis som man kan diskutera huruvida en morddömd ska få studera till lärkare, så kan man fråga sig om KI kan ska få ha forskare som inte följer djurskyddslagen-/förordningen.

I bägge fallen går det att hänvisa till en bristande respekt för liv, och denna attityd bör starkt ifrågasättas om den ska kunna få existera inom ett sjukhus fyra väggar.

SVD
Sphere: Related Content

Monday, 5 May 2008

Fåglarnas sista vers?

En hel del av Sveriges fåglar tycks gå en dyster framtid till mötes. Deras överlevnad kommer bero på människors välvillighet att bevara de habitat som fåglarna kräver. Precis som med all annan naturvård så är ett långsiktigt och uthålligt bevarande av våra svenska fågelarter oerhört komplicerat och kanske övermäktigt för oss att klara av.

För att de hotade (sårbara/hotade/akut hotade) fåglarnas bevarandestatus ska kunna nå nivåerna "gynnsam" så behövs åtgärder och åtagande från oss människor. Det kommer då inte bara behövas ett skydd för sådana områden, utan det blir minst lika viktigt att skapa ett nätverk av områden som är mer eller mindre kopplade till varandra och som också skiljer sig åt sinsemellan. Det förser då fåglarna med en egen potential att utvecklas och klara av att hantera den miljömässiga stress (både naturlig och människoinverkad) som de utsätts för.

Viljan att skapa ett lapptäcke av skyddade naturområde av variende storlek, struktur och funktion är A och O i framgångsrik naturvård. Denna ansats rönar dock sällan framgång hos den bredda massan, vilket resulterar i att naturvård bedrivs på de arter som är minst krävande och som ändå bebor områden som är av lite ekonomisk eller annat intresse för oss människor.

Frågan kommer att bli om huruvida fåglarna kommer räddas till eftervärlden för våran skull eller för fåglarnas egen skull.

SVD
Sphere: Related Content

Friday, 2 May 2008

Securing food production is more needed than land distributions

Jacob Zuma claims that "We resolved in Polokwane to redistribute 30% of the land by 2014 and to provide subsistence farming and food security, while maintaining a productive agricultural sector." This all sounds great, but I hope that he will listen less to communist idealists and more to does that actually have some knowledge about food security.

If South Africa is going to withstand the growing pressure from the food insecurity that currently swipe (and probably will swipe for years on) the world there has to be some structural change of the agricultural sector among the poorest communities. Although old traditions should be respected and cherished one can now see, in for example in KZN, how the old farming methods are crippling the food production and forcing people to seek jobs in town because they can not survive on their land. And this is NOT a exclusive question of land distribution, but rather a question of old tribal laws and rules that inhibits a sound agricultural development in South Africa.

The population density in parts of South Africa are not the same as they were in those days the current agricultural traditions were introduced. Putting it a bit dramatically we have the choice to keep up the old fashion traditions, or we can modify and modernise them, and hence survive.

Mail & Guardian
Mail & Guardian
Sphere: Related Content

Är Tsvangirai lösningen?Presidentvalet i Zimbabwe tycks gå in i en andra omgång, och människor både i och utanför Zimbabwe hoppas på en förändring. De senaste inofficiella källorna skvallrar om en inflation på 165 000% (kan jämföras med att priser i Zimbabwe ökar på 10 minuter lika mycket som de gör i Sverige på ett år...), 80% arbetslöshet och allmän laglöshet (riktad mot politiska motståndare till Mugabe).

Frågan är bara om Mugabes största utmanare, Morgan Tsvangirai, kan medföra några större förbättringar för det zimbabwiska samhället. Han tycks föra talan för en splittrad och desorienterad opposition, som säkert kan komma att ta till våld om/när de befinner sig i maktpositionen.

Idealet vore om Zimbabwe inte leddes av ett "barn" av den konflikt som landet befunnit sig i under de senaste 4-5 decennierna. Finns det inte någon exil-zimbabwier som känner sig manad...?

DN
SVD
Sphere: Related Content

Thursday, 1 May 2008

South Africa is liftning the ban on elephant culling

South Africa is about to lift the ban on elephant culling. From what I can gather both the "pro-cullers" and "anti-cullers" base their standpoints on emotional values, and not on scientific facts: The former looking back on the "pristine wilderness" of the era when elephants were on the verge of extinction, and wanting the national parks to be conserved in that state. Whereas the latter acknowledge elephants a higher value than other animals on the criteria that they "are more like humans".

Both these arguments are sadly ignorant. We, humans, can not hope to preserve nature if we at the same time want to inhibit the ecosystem’s potential of evolving and finding own solutions to its problems. Furthermore, we can not claim that some species are worth more than others on the premises that they hold human characteristics. What humans hold is not all of benefits for other animals, and they should therefore not be punished for not copycating us...

Ps. More attention should be brought to the forest elephant, a sub-species of the African elephant, which is becoming extinct due to habitat loss in central and eastern Africa.

Mail & Guardian

Sphere: Related Content

Sydafrikas energikris

Eskom, Sydafrikas statligt ägda energibolag, har försökt komma tillrätta med den rådande energikrisen i södra Afrika genom "elransonering" sedan början av detta år. Sydafrikaner har fått vänja sig att i upp till 4 timmar om dagen, i ett förutbestämt schema, drabbas av elavbrott. Detta förfarande har drabbat samhället (och särskilt den viktiga och energikrävande gruvindustrin) hårt, och många bävar för hur det kommer bli under de kalla vintermånaderna som nu närmar sig.

Visst bör delar av energikrisen kunna lösas med markandsliberal lösningar i form av ökad konkurrens på energidistributörs- markanden. Problemet lär dock ligga i att Eskom besitter ett naturligt monopol, vare sig de är statligtägda eller inte. Vidare så står stora delar av befolkningen i södra Afrika utanför elnätet, vilket innebär att dagens efterfråga på energi inte motsvarar den verkliga efterfrågan. Dessa fattiga människor röstar vanligen på politiker som utlovar el (och vatten) till alla, vilket gör att styrande som förespråkar fortsatt statsägda elbolag ses som mer "attraktiva" för väljarna.


svd
hd
Sphere: Related Content