Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Tuesday, 29 July 2008

Naturligt att män vill ha oskulder

Uppenbarligen existera det en stor efterfrågan bland unga kvinnor att ”återskapa” mödomshinnan så att de ska framstå som oskulder under bröllopsnatten. Fenomenet att mannen måste veta om hans partner haft andra älskare före han är faktiskt väldigt vidspritt och återfinns bland många arter. Vetskapen om att man är far till barnen som man ska vara med och försörja ter sig som så viktig att mannen ibland vägrar ingå en nära relation/gifta sig med en kvinna som haft andra män, dvs inte är oskuld.

Den ständigt pågående sexuella konflikten inom djurvärlden påminner både könen om vikten av att manipulera det motsatta könet. Detta resultera bland annat i att honor väljer att låta en ståtlig hane befrukta henne, och därefter låtsas bli befruktad av en annan, mindre ståtlig men trofastare, hane. Honan har därmed sett till att förse sina barn med både bra gener och en god familjeförsörjare (se också Macho-killen ger sexiga söner). Detta beteende har lett till att hanar söker efter tydliga tecken om honan redan blivit befruktad eller inte, så han slipper försörja barn han inte är far till.

Det är således ett väldigt naturligt beteende av män att vilja ha oskulder. Om det däremot är normalt i dagens moderna samhälle, att ta upp sjukvårdens resurser för att tillgodose detta behov låter jag förbli obesvarat. Bara för skojs skull.

(Det finns två intressanta aspekter om konflikten mellan könen som jag inte tar upp här, men som komplicerar bilden en aning. De kommer tas upp i en vers. 2.0 av detta inlägg senare i framtiden.)

DN DN
SVD SVD SVD SVD SVD
Sphere: Related Content

Dessa förbannade insekter!

Mygg, fästingar, getingar och nu också vampyrfjärilar. Alla dessa insekter som ständigt ska störa vår sommarro. Vore det inte härligt att göra sig av med alla dessa småkryp? Det skulle ju definitivt rädda den här sommaren för många, och inte behöver i oroa oss vad ett bortskaffande av insekter skulle ha för inverkan på somrar i framtiden, eller...?

Aftonbladet
DN DN
SVD SVD
Sphere: Related Content

Sunday, 27 July 2008

Mer Halal-slakt i Sverige, tack!

Det förs fram i en debattartikel i DN idag att Sverige borde slå till mot religiösa slaktmetoder som inte använder bedövning under utförandet. Med hänvisning till studier på smärta och ångest hos ”högre däggdjur” för artikeln fram att denna grupp djur lider på snarlika sätt som oss människor, och därför är de judiska och muslimska slaktmetoderna oetiska. Uppenbarligen lägger artikelförfattarna fokus på sin egna nattro, och inte respekt för andra djur.

Troligen känner alla arter smärta på ett eller annat sätt. Detta är självklart inte exklusivt för ”högre däggdjur”, och även så ”låga” varelser som växter har kemiska system att känna av vad som sker i deras omgivning. Det är i mina ögon vulgärt att prioritera vissa arters smärta framför andras, bara för att vi människor kan relatera till den ena smärtan men inte den andra.

Att leva med och av andra arter (växter så väl som djur) kräver att man respekterar och skaffar sig gedigen kunskap om dem. Jag väljer att tro att en slaktare, kristen som judisk som muslim, besitter tillräckliga kunskaper om djuren han/hon arbetar med. Däremot så har jag personligen sett en klart större respekt och vördnad gentemot slaktdjuret bland muslimska slaktare än bland svenska.

Det är kanske mig det är fel på, men jag vägrar att utgå från mig själv när jag bestämmer vilket djurs lidande som är fel och vilket som är rätt. Vill man verkligen värna om andra varelser så ger man dem respekt, såsom exempelvis muslimska slaktare gör. Annars finns risken att man väljer bara ut några få arter som man bryr sig om, och tror att man är en moralisk och etisk förgrundsfigur...

Dagen
DN
Sphere: Related Content

Friday, 25 July 2008

Svensk burgare billigaste i världen?

Den årliga Big Mac index sprids nu världen över, och tydligen är dubbelburgaren dyrast i Norge, följt av Sverige. Men som vi alla vet så kan man inte stirra sig blind på enbart relativa pris- skillnader vid sådana här jämförelser, hur homogen och lokalproducerad produkten än må vara. Två aspekter som inte tas upp i detta index (men åtminstone till viss del i andra index) är lönenivå och externaliteter. Beaktar man dessa två så kan det rent av vara att en svensk Big Mac är bland de billigaste i världen.

Enligt den aktuella indexen så kostar en Big Mac nästan tre gånger mer i Sverige (38 kr) än i Sydafrika (13 kr). Skönt att bo i Sydafrika? Nja, betänk då att en ”låglönearbetare” (ja, mycket svårdefinierat begrepp) tjänar motsvarande cirka 15 kr i timmen i Sydafrika medan siffran är cirka 70 kr i Sverige. Sydafrikanen måste därmed arbeta ungefär en timme för att få råd med sin Big Mac till lunch, medan svensken bara behöver arbeta i ungefär en halvtimme. Lunchen kostar alltså bara hälften i Sverige jämfört med Sydafrika…

Man måste vidare betänka att vissa länder, däribland Sverige, har en relativt hård djurskyddslagstiftning. Dessa lagar och för- ordningar medför säkert ett högre pris på nötet när det väl når McDonalds. Men är det inte så att denna miljölagstiftning också medför ett hållbarare samhälle (play along with me on this one…), och därmed så är kostanden för dubbelburgaren egentligen en kostnad som inkluderar vad framtida generationer annars hade fått betala?

Kanske lite långsökt, men det kan faktiskt vara värt att betala typ 10% mer för en Big Mac idag, om det betyder att samhället, och alla dess medlemmar, slipper betala 100% mer för en Big Mac imorgon. En svensk Big Mac kan mycket väl vara billigast i världen, eftersom i dess pris inkluderas de åtgärder som vi annars skulle få betala på annat sätt, och till en mycket högre kostnad.

DN
Sphere: Related Content

Homosexualitet – inget att vara stolt över

Vi kan nog enas om att tillställningar av typen Pride lyfter fram och uppmärksammar HBT-folk till den milda grad att de närmast möter acceptans från övriga i samhället. Det blir stundtals en slags idoldyrkan av de rakryggade personer som med stolthet visar upp sina sexuella preferenser under Pride-paraden. Men är ens sexuella läggning verkligen något att vara stolt över? Mitt svar är ett enkelt: Nej!

Variationer i sexuell läggning är lika naturliga i en population som variationer i hudfärg eller höger- och vänsterhänthet. En del varianter är vanligare än andra, men ingen kan någonsin avvisa en variant under förevändningen att den inte behövs eller är onödig. På längre tidsskalor vore detta verkligen en ”sin against nature” (var så goda och läs Darwins och Wallaces arbeten om detta verkar konstigt eller ologiskt).

Man kan därmed inte hävda att en viss sexuell läggning (eller för den delen en viss hudfärg eller viss hand) är god och att en annan är ond, de bara är. Vi var inte särskilt utvalda att bära på dessa egenskaper utan det var mest slumpens förtjänst. Följaktligen är bisexuella, heterosexuell, homosexuella eller transexuella läggningar inte något man ska känna sig stolt över. Man ska inte skämmas över dem heller. De bara är.

Uppdatering: Stoltheten över den egna sexuella läggningen tar sig i uttryck på det mest vedervärdiga och äckliga sätt när man knivhugger någon som inte har samma sexuella preferensers som en själv. Som jag poängtera i det ursprungliga inlägget så är olika varianter i en population inte mer goda eller onda än andra varianter. De bara är, och alla ska bemötas med samma respekt.

Aftonbladet Aftonbladet
SVD SVD SVD SVD SVD SVD
DN DN DN DN
Sphere: Related Content

Civilkuragelag kommer leda till fler brott

Regeringen funderar tydligen på att införa en civilkuragelag, vilket skulle göra det brottsligt för en person att inte ingripa när (annat) brott begås. En sådan lag kan kännas som ädel och på sin plats i ett modernt samhälle, men den kommer garanterat att skörda sina offer.

Den största farhågan jag har är att lagen kommer att utnyttjas av kriminella. En rånliga kan ju till exempel locka till sig sina rånoffer genom ett fejkat slagsmål. Analogt kan våldtäktsmän locka till sig sina våldtäktsoffer på liknande sätt. Detta riskerar att bli en neråtgående spiral där folk inte vågar gå emellan slagsmål och dylikt av rädsla att bli rånade/våldtagna. Men ännu värre så kommer folk inte våga träda fram som vittnen av rädsla för att åtalas för brist på civilkurage (vilket riskerar att ske ofta om ett vittne väljer återhållsamhet på grundval att han/hon bedömer brottssituationen vara fejkad).

DN DN
SVD
Sphere: Related Content

Thursday, 24 July 2008

The Evolution of Sex

En av de riktigt stora inom evolutionsbiologi och beteendeekologi, John Maynard Smith, skrev 1978 boken ”The Evolution of Sex”. Det är en mycket bra, fast svårtuggad, bok (om man inte besitter den sällsynt lyckade kombinationen av förståelse för både biologi och matematik…) som förklarar varför organismer en gång i tiden började ha sex och uppkomsten av två olika kön (eller vice versa).

I boken visar Maynard Smith på de positiva aspekterna med att klona sig själv, men också på de negativa. Det faktum att de allra flesta av dagens arter inte förökar sig genom exklusive kloning är en indikation på stora relativa nackdelar med denna strategi. Bland annat så ger sexuell förökning en bättre garanti för att man klarar sig i en förändrig miljö. Jag rekommenderar alla som funderar att ta sig an kloning i framtiden att läsa boken.

DN
Sphere: Related Content

Mbeki ger Mandela mardrömmar


(klicka på bilden för att förstora)

Tydligen ska förhandlingar om makten i Zimbabwe diskuteras idag. Jag har lovat mig själv att inte engagera mig i det hela något mer, men jag kan inte låta bli att förfasas om vad som kommer hända om Thabo Mbeki sitter med som medlare...

DN
SVD SVD
Sphere: Related Content

Läkemedel kan inte vinna över HIV

Ett nytt läkemedel har testats mot HIV, och resultaten ser lovande ut för de personer med multiresistenta varianter av viruset. Glädjen kommer dock troligen bara vara kortvarig då viruset lär, som så många gånger förr, evolvera förbi och bortom läkemedlens "käftar och klor".

I maj skrev jag ett inlägg här på denna blogg om tvivel bland forskare om att någonsin hitta ett vaccin mot HIV, och om att ABC kan vara den bästa metoden i kampen mot HIV (ABC är det bästa medlet mot HIV/AIDS). Jag påpekade där att viruset framgång beror på tre saker; 1) viruset attackerar den sorten av vita blod- kroppar som just är specialiserad på att bekämpa virus 2) viruset har en lång inkubationstid, dvs man hinner smitta ner andra innan man upptäcker att man själv bär på sjukdomen 3) viruset är mycket imperfekt och lättmuterat, vilket gör att det hela tiden förändras och kan inte ”fångas in” av varken det egna immunförsvaret eller av vaccin. (Vidare ska påpekas att virusets mutationsgrad är så hög att vissa anser att alla person smittad med HIV bär på olika arter av viruset.)

Betänker man det ovanstående så ser åtminstone jag lite hopp i att finna ett läkemedel som effektivt kan komma att bekämpa sjukdomen. Detta är ett slag som jag tror inte kan vinnas inne i medicinlabben, utan ute bland människor, genom attityds- förändringar. Något som får uppgiften att vara säkerligen i nästan samma svårighetsgrad som den komplicerade och tidskrävande läkemedelsforskningen.


SVD SVD SVD
DN DN
Sphere: Related Content

Tuesday, 22 July 2008

Macho-killen ger sexiga söner

Med jämna mellanrum återkommer man till frågan varför tjejer väljer macho-killen framför den snälla och lugna, men smått nördiga, killen. Inte alltför sällan så är det just nörden som ställer den frågan. Vad är det som lockar tjejer att ge sig in i förhållanden med otrohetsbenägna och egocentriska killar, när de skulle kunna få trofast, lojala och omtänksamma partners istället? Svaret är enkelt: sexiga söner.

En kvinna som skaffar barn med ett råskinn har försäkrat sig om att hennes egna söner kommer att bli macho, dvs attraktiva för andra kvinnor. Därmed har modern försäkrat sig själv om en hög fitness (ungefärlig betydelse; antal avkommor + antal avkommors avkommor + antal avkommors avkommors avkommor osv.) genom att se till att de egna sönerna blir framgångsrika i kampen om partners.

Är det kört för de snälla killarna då? Nja, inte helt och hållet. Faktum är att tjejer vill bara åt macho-killens gener. Efter det så söker hon efter en trygg och stöttande pappa-figur som kan dela bördan av uppfostran av barnen. Kanske skaffar hon till och med barn med den snälla killen också, men bara för att försäkra sig om att han stannar vid hennes sida och hjälper till med försörjningen av hennes sexiga söner. Det är ju trots allt dessa söner som kommer föra hennes arv vidare på mest framgångsrikt sätt, och då är det värt att tråna efter en macho kille och hans små egenheter en tid, även om snälla killar finns lätttillgängliga.

SVD
Aftonbladet Aftonbladet
Sphere: Related Content

Monday, 21 July 2008

Vem bryr sig om Zimbabwe!

Tydligen ska Mugabe och Tsvangari kommit överens om någonting i Zimbabwe. Jag vet inte vad det är, och jag bryr mig faktiskt inte heller. På något konstigt sätt så har jag helt förlorat aptiten på Zimbabwe (med tanke på den rådande svälten i landet så ber jag ursäkt för ordvalet). Det är väl mänskligt i och för sig. Jag menar, folk tappar ju jämt och ständigt intresse för ett visst klädmode, en viss musikgrupp eller en viss dokusåpa. Sakerna blir uttjatade helt enkelt.

Zimbabwe känns så fruktansvärt out-of-fashion nuförtiden. Det finns väl inte någon som helst chans till förändring i landet, och det känns som landet bara stjäl fokus från andra områden i Afrika som skulle behöva mediaexponeringen. Håller vi oss på snarlik longitud som Zimbabwe så har vi Somalia, Sudan, DRC (fd Zaire), Etiopien och Uganda. Alla är de länder med väpnade konflikter som har hållit på för länge och krävt för många offer.

Det är väl det som är problemet, konflikterna har hållit på för länge. Människor runtom i världen tröttnade på att engagera sig i de områdena, precis som jag nu tröttnat på att engagera mig i Zimbabwe. Finns väl inget man kan göra åt saken, bara att vänta på en och annan riktigt stor humanitär katastrof i länderna, och hoppas att den får fart på vårat slumrande engagemang.

Aftonbladet Aftonbladet
SVD SVD SVD
DN
Sphere: Related Content

Sunday, 20 July 2008

Offer för klimatförändringen

En ny sorts svamp tycks hota Sveriges askar. Svampangreppet sägs ha slagit ut 60-80 % av alla askträd i Baltikum, där svampen har funnits i cirka 10 år. Förutom att träden i sig hotas, så hyser ask hem åt ett stort antal andra arter, såsom lavar och insekter. Det är kanske för tidigt att säga något om orsaken till svampens utbredning, men de rådande klimatförändringarna är en trolig förklaring.

Många patogener (”parasiter”, såsom svampar, insekter, virus och bakterier) trivs bättre i varmare klimat och lär därför spridas sig till våra upptinade bredgrader inom kort. Och eftersom våra arter av träd, övriga växter och djur inte har välutvecklade försvarsmekanismer mot nya angreppsarter så är risken stor att förlusten av biodiversitet i Sverige kommer bli enorm inom den närmaste framtiden. Att försöka stoppa, i det här ask-fallet, svampsporer från att sprida sig in i Sverige kan nog ses som en omöjlighet. Frågan är om man kanske inte bara ska ge upp och acceptera klimatförändringens offer...?

DN
Sphere: Related Content

Saturday, 19 July 2008

Dödsstraff för handel med utrotningshotade djur!

Den illegala handeln med utrotningshotade djur visar jämt och ständigt sitt fula nylle. I regnskogsområden i Sydostasien ser fattiga människor en chans att föda sin familj genom att tillgodose behoven hos en impotent asiatisk affärsman eller självgod europisk djurparksägare. Många arter, såsom tigern, sumatra- noshörningen och orangutangen är följaktligen på randen till utrotning pga denna rovdrift.

Har världen råd att förlora ytterligare en art för att några få människor ska kunna få som de vill? Är det inte dags att man inför dödsstraff för de som är ytterst ansvariga för att en art blir utrotad? Personligen är jag för dödsstraff i detta läge, om det fungerar. Vidare så vill jag fokusera mer på efterfrågesidan (i mitt exempel, affärsmannen och djurparksägaren) och mindre på utbudssidan (typ fattigbonden i de indonesiska regnskogarna).

Om det är möjligt att fånga in de individer som skapar efterfrågan på utrotningshotade djur, och ge dem det yttersta straffet så kan man nog rädda djuren från samma straff.

DN
Sphere: Related Content

Höj bensinpriset till 20 kr/l

Med ovanstående rubriksättning så röner man troligen stor uppmärksamhet, och/eller så avfärdas man som en enkel knäppskalle…

En undersökning har visat att svensken faktiskt färdas mindre med bil som ett resultat av det höga bensinpriset (och möjlig kombination med den rådande lågkonjunkturen). Detta är ett glädjande besked för samhället som blir av med några av de negativa externaliteter som bilåkande för med sig, såsom försämrad miljö och hälsa, samt ökad trängsel. Det är därför rätt förståligt att en politiker höjer skatten på en vara som är relativt oelastisk (vilket innebär mycket klirr i statskassan även vid hög skattesats) och som för med sig stora samhällskostnader.

Fast det är klart, vad väljer politikerna att göra nu, när bilåkandet tycks minska? En höjning av bensinskatten hädanefter bör ge fortsatt bättre hälsa/miljö och mindre trängsel, men också mindre pengar i skattekistan, och troligen lägre tillväxt. Och blir egentligen trängseln mindre i bilintensiva områden, såsom storstäder? Eller är det åkeriföretagens lastbilar och semestrande familjer som kommer att glesna på vägarna?

Vill man att folk ska lämna bilen helt, även utanför åkerisektorn och bilsemestern, så måste bensinpriset höjas till minst 20kr/l. Jämför jag med andra länder, som har mindre än hälften av Sveriges genomsnittslön, så började folk lämna bilen hemma när bensinpriset gick upp till, motsvarande, 10 kr/l.

Detta kommer bli lite av sanningens ögonblick för politiker i Sverige. Huruvida de väljer att bidra till sänkt eller höjt bensin- pris, så kommer man kunna se vilka samhällskostnader som de prioriterar mest att försöka eliminera.

DN
Sphere: Related Content

Friday, 18 July 2008

Äckligt med 100-åriga föräldrar

Forskare skriver i en artikel publicerad i Nature att man inom kort ska kunna ”klona” spermier och ägg från hudceller. Den biologiska klockan är således ett minne blott och man kan förvänta sig se 100-åringar som nyblivna föräldrar. Tanken är motbjudande, dels för att den nyfödda bebisen måste åka raka vägen från bb till sina föräldrars begravning. Dels så bestämmer generna bara ungefär 30% av den vi är, resten är miljö, där den sk ”paternal effect” (ung. föräldrarinverkan) utgör en stor del. Därmed går barnen miste om uppemot 70% (sanning med viss modifikation) av sin identitet när föräldrarna är för gamla för att leva bortom barnets första stapplande steg.

Aftonbladet Aftonbladet
Sphere: Related Content

Mandela - inte hyllad av alla

Idag fyller Madiba, dvs Nelson Mandela, 90 år. Någon vidare introduktion av denna man brukar inte behövas, då ingen frihetskämpe/politisk fånge är mer välkänd i världen än han. Men trots att Mandela är den som personer, oavsett härkomst, hyser mest respekt för, så finns några som inte kommer delta i firandet av Mandela idag.

En del svarta säger sig ovilliga att fira det moderna Sydafrikas landsfader då de har sett lite förbättring i sina levnadsförhållanden sen ANC först kom till makten 1994. En sydafrikanska musik- artist, som spelat på Free Mandela-konserter under 80-talet, vägrar också att delta i festligheterna då han anser att han ”givit tillräckligt”.

Det finns vidare en och annan som muttrar att Mandela är en terrorist, och därmed inte bör hyllas som en hjälte (se Terroristen Mandela). Ytterligare några beklagar sig att den gamla presidenten inte gjort tillräckligt angående krisen i Zimbabwe. I detta fall så kan man till Mandelas försvar säga att han hållit en väldigt låg politisk profil sen han avsluta sin presidentperiod 1999, och kanske inte ska lastas för sin efterträdares misslyckande att agera i Zimbabwe-konflikten.

Nåja, jag ser det sunt att folk kritiserar Mandela nu, och inte först efter hans död. Så länge det är konstruktiv kritik så bör den föras fram även mot någon som heter Nelson Mandela. Jag tror inte heller att Mandelas hjältestatus kommer att ruckas betänkligt, trots kritiken. Han har bidragit med så mycket försoning och samförstånd, att han är värd ett stort GRATTIS på sin 90-årsdag.

Halala ngosuku lokuzalwa!

Aftonbladet
DN DN DN
SVD SVD
Sphere: Related Content

Thursday, 17 July 2008

Zimbabwean inflation up 4% since April

My very first contribution on this blog dealt partly with Zimbabwe and its galloping inflation. That was written at the end of April this year, and since than the inflation in Zimbabwe has increased 4%, from 0.2% up to 4.2%. I do not understand how the Zimbabwean people cope living under such circumstances. How do one plan for the future with that kind of inflation rate increase?

By the way, I am indicating the inflation rate in % per minute, as it takes up far less space…

DN DN
SVD SVD SVD
The Times
Sphere: Related Content

Leve Atkins!

Slaget tycks avgjort. Atkins diet (GI-metoden) är det effektivaste sättet att gå ner i vikt enligt en nyligen utförd studie. Jag är personligen inte så väldigt förvånad, då denna diet verkat förnuftig. Tydligen ska en del i dietens framgång ligga i att kroppen börjar bränna mer fett när det inte finns tillräckligt socker att ta av (pga den minskade kolhydratintaget). Man vill dock gärna ställa frågan om inte Atkins-”utövarna” drabbas av diverse brist- sjukdomar eller av tristess i och med den något enkelsidiga kosten.

Lite vid sidan av så bör nämnas om ett akut behov av bättre kosthållning i många u-länder vars befolkning blivit lite mer ”välmående”. Svält har börjat ersättas med fetma i dessa delar av världen. I till exempel Sydafrika så lider 30% av den svarta befolkningen av fetma och ytterligare 40% klassas som överviktiga. Eftersom den fetma-intensifierande maten är relativ billig så hamnar länder som Sydafrika i prekära situationen att både ha en av världens högsta befolkningsandelar med AIDS och diabetes. Roligt att vara hälsominister där...

Uppdatering: Eller så låter man folk ta efter massajernas levnadssätt...

Aftonbladet
SVD SVD
DN
Sphere: Related Content

Tuesday, 15 July 2008

Bussförarna kom överens om en lönesänkning

Bussarbetsgivarna och kommunal ska tydligen ikväll ha kommit överens om ett nytt avtal för landets bussförare. Förutom diverse ”vilo”-förmåner innehåller avtalet också en 10,4% löneökning över de närmaste tre åren. Med tanke på att inflationen i Sverige idag ligger på drygt 4%, och lär inte minska den närmaste tiden pga den globala mat- och oljekrisen så kommer priserna att ha ökat med drygt 12% de närmaste tre åren. Grattis bussförare, ni har förhandlat till er en lönesänkning på över 1,5 %...!

Aftonbladet
SVD
DN DN
Sphere: Related Content

Sunday, 13 July 2008

Logiskt av EU att minska mjölkstödet

Ändrande EU-regler gör gällande att medlemsländer inte längre kan få EU-bidrag (mjölkstöd) för ost eller mjölk som används i varm mat. Även om det är svårt att se logiken i en del av EU:s regler, direktiv och rekommendationer så ter sig denna ändring som väldigt rationell. Det finns helt enkelt inte många andra länder än Sverige som slukar sådana kopiösa mängder mjölk i sitt dagliga leverne.

Varför? Därför att stora delar av Europas befolkning är laktos- intoleranta, och därför inte vill ha mjölk i sin mat. Följaktligen så vill länder med hög andel laktosintoleranta uppenbarligen inte bidra till mjölkstöd till länder med låg andel laktosintoleranta. Hur glasklart som helst, inte sant?


Kartan visar laktostolerans i Europa. Mörkare färger indikerar högre tolerans till laktos. (Beja-Pereira et al. 2003. Nature Genetics 35(4): 311-313).

SVD
Sydsvenskan
Sphere: Related Content

Friday, 11 July 2008

Bästa låttexterna

De bästa textraderna enligt mig (utan någon särskild inbördes ordning).
  • Queen - Bohemian Rhapsody
“Mama, just killed a man,
Put a gun against his head,
Pulled my trigger, now he’s dead”

En klassiker, i gränslandet mellan melankoli och head-banging

  • David Bowie – Thursday’s child
“Sometimes I cry my heart to sleep”

Enkelt sammanfattande av vad vi alla måste göra ibland

  • Depeche Mode – Never let me down again
“See the stars they're shining bright
Everything's alright tonight”

Låtskrivaren Martin L. Gore är ett geni, men detta knappt hörbara lilla rim i slutet av låten känns som utfyllnad, och ändå så grymt rätt...

  • Simon and Garfunkel – El Condo Pasa
“I’d rather be a forest than a street
Yes I would, if I could, I surely would”

Lagom hippie, lagom futuristiskt

  • Peter Gabriel – Biko
“You can blow out a candle
But you can't blow out a fire
Once the flames begin to catch
The wind will blow it higher”

Inget kan stoppa gräsrötterna!

Aftonbladet
Sphere: Related Content

Thursday, 10 July 2008

Hotet från koldioxiden

Detta blir nog fjärde gången jag rekommenderar följande bok på denna blogg, men jag känner att den är mycket väl värd att läsa eftersom den ger en väl avvägd och relativt neutral insikt om hur klimatförändringar kommer att påverka jordens invånare (mänskliga såväl som icke-mänskliga). Förståelse för hur till exempel förhöjd koldioxidhalt kan påverka organismer, såsom koraller i haven, på ett negativt sätt tas upp i boken. Likaså nämns flera farhågor över hur den globala matproduktionen kan påverkas av den aktuella växthusgasens ökande koncentrationer i atmosfären. Nåja, läs den med omdöme och öppna ögon, och hoppas på att den ger er fler svar än nya frågor.

Graves J & Reavey D (1996). Global Environmental Change. Plants, Animals & Communities. Longman, Harlow. ISBN:058221873X

SVD
DN
Sphere: Related Content

Släpp generna loss!

Kina ska ha uttalat stöd till genmodiferade grödor i det kinesiska jordbruket. Genrevolutionen kommer nu sakta men säkert ersätta den gröna revolutionen i världen, och dess fördelar är flera och ansenliga. Även om det hela stundtals gränsar till science fiction, så finns utrymme för att skapa genmodiferade organismer (GMOs) som inte bara är motståndskraftiga till insektsangrepp, sjukdomar, kyla och/eller torka, utan också har ett mer ”behovstyrt” närings- innehåll (exempelvis bananer med visst vitamininnehåll som barn i, säg, delar av Afrika lider brist på).

Förutom ovanstående fördelar, så ska GMOs också ge högre avkastning per odlingsyt. En minskad/ej ökad landanvändning är oerhört viktigt ur miljösynpunkt, inte minst för att hejda den pågående artutrotning. Finns det då inga risker med GMOs? Nja, att äta en organism som blivit genetiskt modifierad har människan gjort i årtusenden, vi råkar bara blanda gener från mer avlägset besläktade arter numera, och vi gör detta snarare i sterila laboratorier än i växthus eller trädgårdar. Så ur hälsosynpunkt är det svårt att se några risker, rent logiskt.

Ur socio-ekonomisk synvinkel så har GMOs vållat huvudbryn för många. Eftersom frön till GMOs måste vara sterila, så de inte förökar och sprider sig i naturen, så måste jordbrukare varje år köpa nya från företag, som lär utnyttja detta till sina fördelar. Det har rapporterats om hur jordbrukare blivit fattigare efter att ha börjat använda GMOs på grund av företagens överpriser (och säkert i kombination med många västländers motstånd till GMO-mat). Fast detta är snarare ett strukturellt problem, som GMOn i sig inte bör lastas för.

Det kanske mest negativa och oroande med GMOs, som alltid hamnar i skymundan i debatten, är vad som händer om en organism sliter sig och får härja fritt i naturen. Visst, jag nämnde att frön till GMOs är sterila, men det är ingen garanti. Med miljarder och åter miljarder GMO frön som sprids på jordbruks- marker runt om i världen, så är jag helt säker på att ett och annat frö kommer att vara fertilt och föröka sig ute i naturen. Och hur trevligt är det att ha en organism ute i naturen som tål kyl, torka och insekter bättre än andra organismer. Vill man ha en sådan best härjande fritt?

SVD SVD DB
Sphere: Related Content

Wednesday, 9 July 2008

U-länderna får inte komma ikapp!

På G8-mötet i Japan idag förs diskussion mellan tillväxtländerna (Kina, Indien och Brasilien) och G8-länderna om koldioxidutläpp. Förenklat och generaliserande så vill tillväxt-/u-länderna att G8-/i-länderna minskar ner på sina koldioxidutsläpp samtidigt som de själva går den fossilbränslebaserade vägen till lycka och välstånd. När u-länderna har utvecklats till i-land status så kommer även de att reducera sina koldioxidutsläpp, genom att ”sno åt sig” modern miljöteknik från dagens i-länder.

Dagens u-länder kommer helt klart billigt undan i sammanhanget, och kommer ha stor potential att komma ikapp och förbi dagens i-länder. Och det är ju här problemet ligger, vi vill inte tillåta någon att äventyra vår ledande rikemansställning i världen. Det må vara att det totala välståndet i världen ökar, men det relativa välståndet mellan ”Nord” och ”Syd” kommer att ruckas. Detta är något jag tror vanliga, röstberättiga, människor har svårt att acceptera, vad än godhjärtade och långsiktiga politiker än tycker. Så trots att skifte i makt bland regioner i världen är oundviklig och ständigt pågående, så ska man inte förvånas att dagens i-länder sätter sig på tvären och försöker med alla medel att hindra u-länderna från att komma ikapp.

SVD
DN
Sphere: Related Content

Tuesday, 8 July 2008

Klimatnötter...


DN
SVD
Sphere: Related Content

Privatisera inte fisket

”Fiskaren kommer alltid att förbli fattig”, detta hävdade Gordan redan 1954 när han skrev om hur en ”open-acess”-naturresurs berövar dess användare varje chans till välstånd. När de allmänna får en, mer eller mindre, obegränsad tillgång till en resurs så kan det bara sluta i tragedi. Och i detta fall har det gjort det, för både fiskpopulationerna och yrkesfiskarna. Lyckligtvis så tycks beslutsfattare nu riktat blicken mot mer hållbart utnyttjande av havets naturresurser genom att införa fiskerätter.

Vad som är viktigt att inse i sammanhanget är att det inte är frågan om en ren privatisering av fisket/fisken, utan snarare en övergång till ”common-pool resources”, precis som Gordon rekommend- erade ett drygt halvsekel sen. Vad det innebär är att användarna av resursen snarare förvaltar den än äger den. Framgång i Nya Zeeland med denna sorts fiskförvaltning ökar hoppet om ett hållbart fiske i hela världen.

Det ska väl också påpekas, lite lekmannamässigt, att det inom vissa delar av samhället (oavsett land) klingar dåligt att privatisera naturen. I till exempel allemansrättens högborg, Sverige, så lär en ”common-pool resource” ansats ha mycket lättare att få acceptans bland folk än en privatisering.

Gordan (1954) The Economic Theory of a Common-Property Resource: The Fishery. The Journal of Political Economy, Vol. 62 (2): 124-142.

SVD SVD
DN
Sphere: Related Content

Monday, 7 July 2008

Morötter i biltanken

Centerparitets Maud Olofsson för idag fram att man måste finna något mer ”långsiktigt” än den nuvarande miljöbilspremien. Vad detta skulle vara är inte helt klart, men Olofsson vill införa ett system som gör att det lönar sig att köra miljövänliga bilar eller åka kollektivt eller cykla. Användandet av morötter istället för piskar ska tydligen förmå svensken att välja miljövänligare alternativ, men frågan om svensken eller politikerna vet vilka dessa alternativ är.

Den stora fokusen på koldioxidutsläpp riskerar att förblinda mycket av miljötänkandet vad gäller hållbar utveckling i Sverige. Redan innan biobränslen fått någon större genomslagskraft i världen så tycks denna bränsleform ha en betydande inverkan på den rådande matkrisen. Som jag nämnt vid tidigare tillfällen så är det svårt att se vilket enskilt transport sätt som kan bli långsiktigt hållbart, med tanke på den växande befolkningens ökande efterfråga.

Det kommer säkert uppkomma stora miljöproblem även om så alla i världen går över till cykeltransport. Vare sig man använder sig av morötter eller piskor för att lösa miljö-/transportproblemen så kommer många att gå lidande ur det hela (i detta fall morots- älskande kaniner respektive piskälskande cowboys…). Lösningen är, enligt mig, att inte låsa sig vid ett alternativ, och att trycka på mottot ”lagom är bäst”, både vad gäller mängden av ett visst transportmedel och användandet av det.

SVD SVD
DN DN DN
Sphere: Related Content

Sunday, 6 July 2008

Rasblandning - Sveriges framtid?

På sikt hotas det svenska folket att utrotas till följd av rasblandning, lågt barnafödande, ökade aborter och andra inslag som drabbar vårt folk.
Ovanstående lilla påstående är skrivet av den förtroendevalde Samuel Älgemalm, och skvallrar väl ännu en gång om svenska politikers trångsynthet och okunskap. Självklart kan stycket vara taget ur sitt sammanhang, men att ens diskutera [motstånd gentemot] rasblandning i ett modernt samhälle är inget annat än en tragedi.

Så här ca 70 år efter rasbiologins glansdagar i Sverige, så är det bara att beklaga att det fortfarande finns de som i sin strävan att bekämpa politisk korrekthet uppvisar beklämmande små kunskaper inom elementär biologi. Bara påståendet att människan kan delas in i olika raser är mer eller mindre helt förkastbart. Studier har exempelvis visat att den genetiska skillnaden mellan de mest avlägsna folkgrupperna i världen är mindre än den genetiska skillnaden mellan björnar i södra och norra Sverige.

Det finns vidare många (Samuel Älgemalm inräknat?) som tillför ”rasblandnings”-debatter en evolutionsbiologisk aspekt, där de för fram smått naivt att Darwins och Wallaces läror hävdat att renrasighet är en dygd. Problemet med detta socio-darwinistiska tänkande är att det alltid utgått från selektion på artnivå och inte individnivå, som är den nivå där selektion alltid utspelat sig på. Följaktligen kan inte en förtroendevald nämna rasblandning utan att sälja sig till en nazistisk lära som helt saknar vetenskaplig grund.

Slutligen så ska det väl påpekas att en politiker som uppvisar motstånd till så kallad ”rasblandning” tassar mycket tätt inpå diverse raslagar från bland annat apartheids Sydafrika. Kanske är det så att politiker vet bäst om vem jag bör bli förälskad i. Jag litar dock mer till mitt hjärta i dessa frågor, vad än Samuel Älgemalm och hans gelikar tycker.

DN DN
SVD
Sphere: Related Content

Friday, 4 July 2008

Matkrisen - slutet är nära?

Enligt en hemlig rapport så är den senaste tidens efterfråga på biobränsle orsaken till den rådande matkrisen i världen. Användandet av arealer till att odla bränsle istället för mat tycks kunna slå hårt mot plånbok och mage (lite beroende vilken kontinent man bor på). Vissa tror att problemet kommer lösa sig självt, jag är mer oroad att vi nått punkten där den exponentiella befolkningstillväxten tyvärr passerat våra naturresursers timida kapacitet att tillgodose behoven.

DN DN
Sphere: Related Content

It was not xenophobia, it was racism

South Africa’s president Thabo Mbeki denied yesterday that the attacks on foreigners in his country in May were the result of xenophobia, but rather the result of “naked criminal activity”. Mbeki seems to claim that he can not possibly be so out of touch with reality that he would have missed how xenophobic his people are. I restrain myself from further commenting on this hand given penalty shot…

The fact is that we foreigners, who live or have lived in South Africa, very often do not feel welcome by South Africans. This feeling is consistence all across the board (or as South Africa so neatly has classified all across the “races”), and the pain that this treatment inflicts starts long before people are being physical harmed or burned to death because of their origin. Consequently, the attacks in May are just the most extreme and media exposed events of an unsustainable situation in South Africa.

Claiming that the violence in May was not xenophobia, but criminal acts is just like saying that the things seen on the videos from Free State University earlier this year was not racism but just a prank. And the similarities between these two ugly happenings are greater than some want to admit. Whether one chose to call it pranks, xenophobia, racism, criminal activities or any other fitted name, it all comes down to a “we versus them”-mentality, where the victim suffers because of things outside his/hers control, namely their origin. And for me that is nothing but plain racism.

The Times The Times
Mail & Guardian
Sphere: Related Content

Wednesday, 2 July 2008

Tacka växthuseffekten för ekomat

Intresset för ekologiska matprodukter rapporteras öka kraftigt i Sverige. Att svensken börjat lägga om sina mat-inköpsvanor beror förhoppningsvis på en växande miljömedvetenhet (kan ju möjligen finnas andra anledningar). Och jag måste säga att det är fascinerande att höra folk stå i matbutiken och diskuterar sinsemellan från vilket land äpplet kommer ifrån, om potatisen blivit besprutad, eller om äggen kommer från frigående höns. Jag hör också genom mitt tjuvlyssnande att mycket av denna relativt plötsliga hunger efter matens ursprung och väl och ve kommer från debatten om global uppvärmning. Så oavsett om den antropogent globala uppvärmningen är sann eller inte, så har fokuseringen på den fört med sig positiva effekter på människors beteende och deras intresse för ekomat.

DN
SVD
Sphere: Related Content

Terroristen Mandela

Nelson Mandela och ANC ska tydligen ha avförts från USA:s terroristlista idag. Detta är ett beslut som speglar politisk komplexitet mer än något annat. Man kan dra slutsatsen att till och med Usama bin Laden kan komma att strykas från terroristlistan om han gör tillräckligt gott i livet (under förutsättning att han fortfarande är vid livet). Undrar om inte den tanken får det att vända sig ut och in i magen på de flesta amerikaner…

Att Mandela en gång i tiden klassades som terrorist av omvärlden beror på att han var med och startade ANC:s väpnade gren ”Nationens spjut” 1961, och han initierade flera bombdåd fram tills han greps 1962. I sina memoarer (”Den långa vägen till frihet”) uttrycker Mandela förvåning över att han tilldelades Nobels fredspris trots sin delaktighet i bombdåd.

Man skulle här kunna argumentera att Nationens spjut var frihetskämpar och inte terrorister. Detta är dock en smakfråga, då organisationen inte enbart riktade sina bomber mot militära mål, utan också mot postkontor, elverk, torg mm. Det sägs att ungefär 800 civila fick sätta livet till under bombkampanjen, som varade fram till början av 90-talet. 800 liv, som antingen var oskyldiga men nödvändiga offer för ett frihetskrig, eller utvalda mål för terrorister.

Klart är att Mandela visat prov på en stark integritet och en genomgående känsla för försoning redan innan hans frigivning 1990, något som inte kan sägas om hans yngre ”kollegor” i Nationens spjut. En mer lysande symbol för ubuntu än Mandela går nog inte att finna i världen idag. Att en terrorist får motta Nobels fredspris och återfå sin status som ”icke-terrorist” i den amerikanska statens ögon ser jag som bevis på livets dynamiska nyckfullhet.

SVD SVD
DN
Sphere: Related Content