Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Thursday, 26 February 2009

Deep sea creatures reveals the existence of God

The more I learn about nature, the more is left for me to discover and find out. Reaching new depths (literally), in my quest to enrich myself with knowledge of the world’s biodiversity, I become acquainted with some pretty amazing creatures. I have also started to believe that there might be a higher force, an invisible hand if it might, behind all these nature's “miracles”. Watching the video clips I see proof of the existence of a god.

AB CNN
Sphere: Related Content

Sunday, 22 February 2009

Självklart att flickfoster ska aborteras!

Det har den senaste tiden framkommit att det finns fall där foster aborteras på grund av deras kön. Pojkfoster från vara kvar, flickfoster tas bort. Socialstyrelsen funderar nu på att införa begränsade möjligheter för havande kvinnor att få reda på fostrets kön. Denna hela debatt är lite svår för mig att förstå, då ovilliga föräldrar försetts med rätten att ta bort sådant som de ser som oönskat (fram t.o.m. 21:a(?) graviditetsveckan). Varför är könstillhörighet en egenskap som inte får avgöra ett fosters vara eller icke-vara?

Jag har tidigare skrivit inlägg om att blivande föräldrar kan gentesta foster för svåra sjukdomar. I takt med att gen- diagnostiken utvecklas så undrade jag om föräldrar som är måna om sina barns väl och ve inte också borde abortera foster som bär på ”homosexualitetsgenen” och ”otrohetsgenen” (se Gentesta foster för homosexualitet och Gentesta foster för otrohet). Det är ju rätt naturligt för föräldrar att välja den genotyp som innebär minst lidande för barnet i dess liv.

Eftersom kvinnor är eftersatta män i samhället, både vad gäller pengar (lön) och makt, så är det väl rätt självklart att man heller föder fram en pojke. Det är därför rent av oansvarigt av föräldrar att bringa en flicka till en värld som denna. Följaktligen så bör alla flickfoster aborteras, fram till dess att könsbalansen blivit så skev att detta kön värdesätts lika högt som manskönet.

DN Dagen VG TV2 AOB SVD SVD SS AB AB AB
Sphere: Related Content

Wednesday, 18 February 2009

Wasting resources on saving a dolphin

A dolphin that was attacked by a shark has been rescued outside the shores of Queensland. The mutilated aquatic mammal was taken to Sea World were he/she was operated and reported to be making a speedy recovery. What I don’t understand is what makes this particular non-human individual so special that he/she deserves medical treatment. Why wasn’t the dolphin just left to die? How many starving children in Africa could we have saved if we didn’t waste our money on this “Flipper”...?

TV2 AB Bild
Sphere: Related Content

Monday, 16 February 2009

Robert "Marie Antoinette" Mugabe


Mugabe will be having one heck of a 85th birthday, feasting on among others 8 000 lobsters and 2 000 bottles of Champagne...

Let hope that this is not only a birthday celebration but also Mugabe's farewell party. Apparently the old dictator secretly have bought a $5.6 million house in Hong Kong (see Link). So with a bit of luck people the Zimbabwean people soon can enjoy both bread and cake again.

SS DN DT LV AB VG CNN
Sphere: Related Content

Friday, 13 February 2009

Mugabe starts arresting


Roy Bennet, a minister nominee, was arrested in the outskirts of Harare earlier today. The former farmer has recently returned from exile to Zimbabwe, and is expected to be appointed as the deputy minister of agriculture by Prime Minister Morgan Tsvangirai. However, president Mugabe might have other plans for Bennet, who a couple of years ago stood accused for attempts to assassinate Mugabe. I wont be surprised if the old dictator step up his position(s) and continue to haul any process of change in the country.

With an inflation rate hurdling up towards the 1.000.000.000 % mark, an unemployment rate of 94%, and some five thousand Zimbabweans fleeing the country daily, Zimbabwe is in a desperate situation. Allowing someone like Bennet to take charge of the agricultural sector could improve the situation for the starving population. But that is of course not in Mugabe’s interest. That would reduce his possibilities of blaming the West world, the Whites, the former Colonial rules, and God knows who, for all the bad things that has happened to Zimbabwe.

VG CNN SVD Dagen DT Pol Pub
Sphere: Related Content

Thursday, 12 February 2009

The good ol' apartheid days?

A protest turns nasty in Pretoria, South Africa. I bet that most of you would date this video to the apartheid era or the early/mid 90s. But the event took place yesterday...

Sphere: Related Content

Wednesday, 11 February 2009

Zinkoxid inte farligt

(Favorit i repris, från 2008-05-28)

Naturskyddsföreningen har genomfört en studie och funnit att 5 av 18 undersökta solkrämer innehöll zinkoxid. Tydligen är det inte bra, och ämnet är förbjudet att använda som UV-filter. Men egentligen varför? Zink är en livsviktig metall som vår kropp behöver. Och oxid är ju bara syre, vilket också är livsviktigt för oss. Att smörja in sig i solkräm är att tillföra bägge dessa essentiella ämnen till kroppen på en och samma gång. Tidsbesparing! Eller kan man inte resonera så?

AB SVD Dagen HD SMP
Sphere: Related Content

Thursday, 5 February 2009

Nackdelar med kärnkraft

Alliansen tycks idag har enats om en nybyggnad av kärnkraften. Redan hörs röster om regeringspartiernas svek mot miljö och hur de saboterat satsning på förnyelsebar energi. Säkert finns det också de som ser det som ett svek mot demokratin, eftersom ”vi ju röstat nej till kärnkraften” (sanning med en stor mängd modifikation). Personligen så tycker jag att rådande omvärlds- faktorer gör att satsning på kärnkraft inte bara är av ondo. Man ska dock vara medveten om några av kärnkraftens baksidor.

Mycket av debatten idag om kärnkraftens vara eller icke-vara baserar sig på hur man ska ersätta denna energiform. Vindkraften anses störa och vara ineffektiv, fossila bränslen leder till global uppvärmning, och vattenkraften kan inte byggas ut mycket mer. Till detta tillkommer ibland argument om att biobränslen bidrar till världssvälten. Allt detta talar för kärnkraft, även om man ska ta ovanstående argument/påstående med en nypa salt.

Det återfinns även en hel del argument/påstående mot kärnkraften (och även dessa ska intas med eftertanke), och jag listar de tre nackdelar som jag primärt kommer att tänka på i samband med satsning på denna energiform;
  • Hantering av uttjänat kärnbränsle. Slutförvaring djupt under mark är det mest realistiska alternativet för stunden, men mer kunskap på området (inom bl a neotektonik) skulle behövs innan man sätter spaden i marken.
  • Utvinningen av uran anses vara en smutsig process, både för naturen och de som arbetar med det (kanske gäller främst i utvecklingsländer, men ändå).
  • Utveckling av kärnvapen kan bli lättare för ”tvivelaktiga” stater. De kommer då kunna hävda att de ”satsar på kärnkraft precis som Sverige”.

Som sagt så finns det säkert en hel del andra argument för och emot i denna fråga. Vad som däremot är viktigt att poängtera är det osunda i en alltför ensidig fokusering på en sorts energiform (vare sig det är biobränsle, kärnkraft eller något annat). Om hela befolkningen plötsligt vill enbart ha en sorts el i sina vägguttag så kan detta leda till problem. Man ska ju helst undvika att ”put all eggs in one basket”. En avvägd och hållbar variation av energikällor tror jag mest på.

BO Dagen DN DN DN HD SMP SVD SVD SVD SVD SVD SS CP MA AB AB AB
Sphere: Related Content

Wednesday, 4 February 2009

Carl Bildt reveals Sweden's twisted prioritizes?

The Swedish minister of foreign affairs, Carl Bildt, has his own blog; ”Alla Dessa Dagar”, where he writes about his daily activities and comments on current issues. Thus, the blog serves, partly, as a window into the Swedish government’s work and commitment in the world.

As a simple test of the current Swedish engagement(s) I searched for some keyword among Carl’s post from last two months. The number of hits for each of the keywords are displayed in the table below. I could make some elaborate analysis here, but I'm going to let the results speak for themselves.

The table shows number of hits for some searched keywords on Carl Bildt's blog (as the blog is in Swedish "Congo" and "Africa" are spelled "Kongo" and "Afrika", respectively).

Gaza Kongo Afrika Zimbabwe Sri Lanka
Dec 13 0 1 2 0
Jan 23 0 0 0 0
Feb 22 0 0 0 0


My previous post on similar matters:
I hope Israel will wipe out Palestine
I hope Israel will wipe out Palestine 2.0
Why the hell is Gaza the center of the world?
I hope Israel will wipe out Palestine 3.0

CNN CNN Time WS DN SVD SVD SS Dagen AfB
Sphere: Related Content

Top 3 snakes

Fossils of the mother of all snakes have apparently been discovered in Colombia. The vertebrate found in a coal mine suggest that the serpent in question measured over 13 meters and weighed over 1100 kg. Although we should not get carried away by size, it is still pretty impressive measurments (compare to the anaconda or salt water crocodiles that reach 7 meters in length, at their best).

I’m taking the opportunity to display my top 3 favorite snakes, hoping that more people will appreciate these very interesting creatures.

Gabon viper (Bitis gabonica)

Black adder (Vipera berus)

Beauty rat snake (Elaphe taeniura)

TV2 Time AB DN SVD SS VG DT LV Pub
Sphere: Related Content