Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 25 April 2008

Ny däggdjursart

Ett zoo i Kina har fått en "gäst" som tydligen orsakar huvudbryn bland experterna. Artbestämningen är osäker, men säkert är att det är en mycket cool liten krabat.
Påminner lite om en leopardmård (African palm civet) fast på fel kontinent. Troligen en sibetkatt av något slag, möjligen en halvbjörn, då den liknar en röd panda en aning.

Bilder
Länk
Sphere: Related Content

No comments: