Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Sunday, 26 October 2008

Video clip of war in the Virunga National Park

The rebels in DRC (Democratic Republic of Congo) have seized the Virunga National Park in the north-eastern parts of the country. The park is a UNESCO world heritage site, and within it a considered proportion of the world population of mountain gorillas (Gorilla beringei beringei) can be found, as well as forest elephants, chimpanzees and okapis. At least for some time…

Footage from the park (see clips below) paints a picture of a state of war. There are also reports of rebels killing animals and chopping down trees in the national park. During similar armed conflicts in the region the protected areas and their inhabitants had to pay a very high price. Nothing points that it will be different this time. Perhaps the only difference is that Virunga is becoming more and more the really last refuge for many species. If the park is lost, the species have nowhere else to go than towards extinction.

Isn’t time to end the conflict in DRC? For the sake of the people who have suffered, for the sake of the animals and plants that are paying the ultimate price, and for the sake of the future generation that are having their heritage chopped away. But for this to happen we would need the engagement of the UN, the unanimous and definite approach by the leaders in AU, and the stop of foreign companies’ poking their noses into DRC’s natural resources. And that is probably at least one wish to many...

SVD SVD SVD DN DN CNN DT DT TT Pub VG VG DB LV Pol Dagen
Sphere: Related Content

Saturday, 25 October 2008

Heder till Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt talade vid ASEM-mötet (Asia Europe Meeting) idag, där han tog upp klimatfrågan. Statsministern efterlyser mer internationellt samarbete och överförbar miljöteknik till utvecklingsländer. Jag har tidigare nämnt (se Regeringens klimatmiljarder är riktigt bra) att regeringen Reinfeldts förhållningssätt till klimatfrågan är (relativt) bra. Det är också glädjande att vissa statsledare inte låser sig vid att enbart fokusera på den rådande finanskrisen.

Satsning på miljöteknik, hjälp till utvecklingsländer, tänkande över gränserna, och satsning på reaktiva klimatåtgärder är alla bra initiativ från Sveriges regering och får min välsignelse. Jag reserverar mig dock en aning mot att det hela är bara tomt prat. Lets see some results Fredrik!

SVD DN SVD
Sphere: Related Content

Friday, 24 October 2008

Högre lärosätens utveckling riskerar gå åt fel håll

Regeringens forskningsproportion ska tydligen innebära flera friska miljarder till de svenska högskolorna/universiteten. Som urvalskriterium för huruvida man ska få pengar eller inte tycks bli antal publiceringar och citeringar i vetenskapliga artiklar. Nog för att det är glädjande att ett utvecklat land som Sverige satsar på forskning, men frågan är om pengarna gynnar den högre utbildningen i landet, och om huruvida inte de inbjuder till ett systematiskt fuskande.

Universitet/högskolor har tre uppgifter; (i) forskning, (ii) utbildning av studenter, och (iii) kunskapsförmedling till (samverkan med) övriga samhället. I och med de ovannämnda uppställda kriterierna vid tilldelning av forskarpengar så finns risk för en förfördelning (en bias) mot publiceringskåta akademiker. De klarar säkert uppgift (i) galant, men min erfarenhet säger att uppgift (ii) och (iii) blir lidande, vilket självklart är oroande om man bryr sig om helhetskvalitén hos de svenska universiteten/ högskolorna.

Det faktum att antalet citeringar delvis ska fälla avgörande vid kampen om forskningspengar kommer ge upphov till bisarra situationer, som man redan nu kan se glimtar av. Forskare kommer att i allt större utsträckning citerar varandra, på ett tjänster-gentjänster manér, och detta innebär att allt mindre vikt kommer att fästas vid vad som står skrivet i en vetenskaplig artikel och mer vikt vid vem som skrev den. Detta ser jag som både ett och två steg bakåt i utvecklingen av våra högre lärosäten.

SVD SVD DN DN DN SS SS SS
Sphere: Related Content

Friday, 17 October 2008

Sverige behöver minst 1 300 vargar 2.0

När jag ändå återanvänder mina gamla blogginlägg (se föregående inlägg) så kan jag lika gärna reagera på kungens önskan att få skjuta av vargen med mina utvikningar om den svenska varg- populationens storlek.

Sverige behöver minst 1 300 vargar
I en debattartikel i SVD idag tar man upp behovet av mer hållbar rovdjurspolitik. Artikelförfattarna vill att man i Sverige satsar mer på den sociala biten, precis som man börjat göra i EU. Det låter helt rimligt och i linje med att uppnå målet med uthålliga rovdjurspopulationer i vår del av Europa. Vad författarna möjligen tycks glömma är att det är den miljömässiga biten som sätter spelreglerna som samhället (den sociala biten) måste rätta sig efter. Om rovdjurspopulationerna måste bli större för att överleva långsiktigt så är det vi, människor, som måste vara beredda att stryka på foten.

I Sverige är många av rovdjuren på väg tillbaka efter att ha fört en tynande tillvaro i århundraden. Att de ska återta alla sina forna jaktmarker är en omöjlighet, som jag hoppas att ingen förespråkar. Däremot tror jag de flesta håller med om att vår natur ska ha friska populationer av rovdjur (och andra djur också för den delen), och till detta krävs en hel del arbete, inte minst attitydförändring hos folk.

Tittar man enbart på vargen, som jag misstänker är upphovet till de flesta rovdjurskonflikterna i landet, så är dagens population på mindre än 200 vargar alldeles för liten. Denna art har en effektiv populationsstorlek (antalet ”genetiskt aktiva individer”) som inte är i närheten av den faktiska populationsstorleken. Detta beror främst på att gråben har ett komplicerat socialt samspel inom flocken, med bland annat sk assorted mating, vilket leder till att en flock på 10-12 individer bara har två (i undantagsfall fyra) individer som parar sig (och som därmed är genetiskt aktiva). Följden blir att den effektiva populationsstorleken är mycket mindre än den faktiska hos vargen.

Om vi antar att det finns 15 vargpar som parar sig i Sverige så kan man beräkna den effektiva populationsstorleken till ungefär 30 individer, dvs cirka 15% av den faktiska storleken (jag bortser från skillnader i reproduktionsframgång mellan individer, vilket skulle kunna ytterligare påverka den effektiva storleken). Skulle vi vidare anta att 200 individer är en minimumnivå för den effektiva populationsstorleken så skulle den svenska vargstammen behöva öka till drygt 1 300 individer för att den ska ses som genetiskt frisk. Och då ska man ha i åtanke att enligt studier som gjorts på området så ligger den effektiva populationsstorlekens minimum- nivå närmare 500 individer om inte mer.

Det är således svårt att tala om hållbarhet när man vill hålla en djurpopulation på nivåer som är oacceptabelt låga. Vill vi ha varg i våran natur så måste den tillåtas växa bortom de 200 individer som vissa människor ser som sin maximumnivå, och nya vargar österifrån måste också tillåtas komma in med nytt blod till den svenska vargstammen. Hur åstadkommer man det? Jag har ingen aning, men kanske kan man skicka svenska folket på kurs till Östeuropa där man får se att det går att leva sida vid sida med vargen.

DN DN DN SVD AB AB NW SVD MA MA VG
Sphere: Related Content

Klimatförändring – ett litet problem i sammanhanget 2.0

Mitt i den brännande finanskrisen tar debatten om klimatet, lite oväntat, fart igen. I god miljöanda väljer jag att ”återvinna” ett gammalt blogginlägg för att uppmärksamma vad jag ser som den viktiga, men ofta bortglömda, frågan vid diskussioner om den rådande klimatförändringen.

Klimatförändring – ett litet problem i sammanhanget
Jaha, ytterligare en isbjörn flyter/simmar i land på Island och ytterligare än en gång så vållar den mänskliga närvaron ett hinder för en migrerande art. Det spås att isbjörnen kommer att skjutas till förmån för ekonomiska intressen (fårfarmer på ön). Precis som så många gånger förr (inklusive den förirrade isbjörn som sköts på Island i början av månaden) så tillåts inte arter att migrera över människoland. Nu när klimatförändringen utgör ett skäl för många arter att börja flytta på sig så kommer många att duka under pga människans rovgiriga och kompromisslösa attityd.

SVD SVD SVD DN DN CC VG
Sphere: Related Content

Tuesday, 14 October 2008

Chaos theory next for Krugman?

Paul Krugman, this year's Nobel prize winner in economics, should focus his next research on how great achievements can spring out of chaos. I let the picture from Krugman's office speak for itself...


DN DN DB DB Pol Pol DT CNN WP
Sphere: Related Content

Thursday, 9 October 2008

Zimbabwean inflation: 439 %

Since I started my blog in April this year I have , on regular basis, supplied the readers with figures of the Zimbabwean inflation. I have now summarized the development in the graph below. (Remember that I, in order to save space, denote the Zim inflation in % per minute).

Note that the inflation in Zimbabwe is now reaching some 7.3 % per second(!), which is quite comical as some countries' Central Banks are getting stressed from inflation rates of 4-5 % per year...

DN SVD SVD TT CNN WP Time SVD VG DB DN TT
Sphere: Related Content

Monday, 6 October 2008

Få däggdjur riskerar att utrotas

IUCN, den internationella naturvårdsunion, publicerar i dagarna sin rapport om tillståndet för världens däggdjur. Det ska tydligen vara dystra siffror som kommer föras fram, med ungefär 25% av världen ca 5000 däggdjursarter som riskerar att utrotas. Marina däggdjur, primater och andra större däggdjur är de mest utsatta, medan råttor och fladdermöss klarar sig relativt bra. Minskade livsmiljöer till följd av människans exploatering anges som främsta skälet till den rådande situationen. Dock måste påpekas att folks något perversa tillvägagångssätt att värdesätta andra arter kommer att rädda de omnämda hotade arterna från total utrotning.

När det gäller värdesättning av andra arter så har vi människor en förkärlek till karismatiska (läs: gulliga/kramgoa), stora och/eller sällsynta djur. Studier har visat på att folk i allmänhet är villiga att skänka mer pengar till projekt för bevarande av marina däggdjur, djur som påminner om oss själva (t ex primater) och djur som är utrotningshotade. En studie har till och med funnit att folk skänker till projekt även om de informerats om att arten är bortom all räddning(!). Så länge de hotade däggdjuren inte är motbjudande råttor eller fladdermöss så tycks naturvårdare och bevarande- biologer ha pengar att hämta hos allmänheten.

Även om min slutsats här ovan är något slättstruken så är den inte helt verklighetsfrånvarande. Ytterst få större däggdjur har "tillåtits" gå förlorade under de senaste 2-300 åren. De flesta av djuren som balanserat på randen till utrotning har överlevt genom sk konstgjord andning. Många bevarandeprojekt, exempelvis elefanten och vit noshörning i södra Afrika, har rönt relativa framgångar. Tyvärr så har arterna i princip förlorat alla sina forna hemområden, och numera förvisats till turistnäringens naturskyddsområden.

Den begränsning av arters rörelsefrihet som skett över de senaste seklerna har lett till ett uttömmande av deras evolutionära potential. Det menas att djuren inte tillåtas att genomgå de prövningar som krävs för att klara sig i en förändrlig värld. Till exempel så tillåts inte längre många arter att migrera, vilket kan leda till ändrande av beteendemönster, som möjligen kan vara gynnsamt på en kort sikt men inte på en evolutionär tidsskala. Så även om folk gärna lägger pengar på åtgärder som förhindrar utrotning av däggdjur, så lägger de bara pengarna på underhåll av "levande döda".

SVD DN DB VG
Sphere: Related Content

Thabo Mbeki should have won the Nobel prize in medicine

The Noble prize in Medicine is this year shared between Harald zur Hausen from Germany for discovering that human papilloma virus (HPV) causes cervical cancer, and France's Francoise Barre- Sinoussi and Luc Montagnier from France for discovering the human immunodeficiency virus (HIV). The discovery of HIV have paved the way for understanding the nature of this "thing" (viruses are generally not defined as lives). And the more we learn about the virus the more distressed we feel, as few "things" on our planet can compete with this virus' ingenious design.

HIV have several traits which makes it stand out among pathogens. Firstly, the virus attacks the very white blood corpuscles that are suppose to get rid of viruses (i.e the T-cells). Secondly, the virus have an incubation time of many years, which allows the carrier to infect others before discovering that he/she have the virus. Thirdly, the virus is very mutation prone and mutates virtually every time it replicates. The last trait makes it quite impossible to catch HIV with vaccines as the virus simple evolves away into safety whenever some new HIV-medicine is tested. One could say that HIV is perfect in its imperfection.

Considering the above, one needs to understand that the battle against HIV will not be won in the research lab, but it have to be won out in the field, among people. Changing the attitude towards the plague of our time, perhaps with the help of ABC (Abstinent, Being faithful, Condomise), needs to be of highest priority if we will be able to turn the ship around. The first step would be for politicians and leaders in HIV-infested country to start talking about and admitting to the problems with HIV/AIDS, like for example former South African president Thabo Mbeki has done (see video clip). He should have been awarded this year's Nobel prize in medicine for his contribution in fighting HIV/AIDS.


DN DN HS LV Pol Pub SVD SVD SydS AB Time NW WP CNN CNN DT TT DB DB VG Time
Sphere: Related Content

Sunday, 5 October 2008

Zulu Mammals

Ok, in today’s lesson we are going to learn some mammal names in isiZulu. If you are unsure how to pronounce certain letters
(eg. “c”, “q” and “x”), please consult this website (link) or your nearest Zulu friend. Enjoy!

Update: The table format of the list of animal names did not reach satisfying levels once being posted on the blog (it looked good in preview though). I have instead uploaded a pdf-file. Download it here.
Sphere: Related Content

Lets hope Obama have terrorist connections

The Republican vice-president candidate Sarah Palin accused Democratic presidential candidate Barack Obama of association with terrorists. Obama apparently have been on the same charity board as Bill Ayers, a “former leading 1960s militant”. Although Ayers’ organization, the Weatherman, was behind several bombings of governmental buildings during the late 60s, it is far from clear one can stamp Ayers or his organization as terrorists.

The story of Ayers reminds me a bit of another 1960s “terrorist”, whose organisation started their bombing campaign against governmental building and offices in 1961. For more than three decades that the organization was active some 800 people were killed. The name of the organization and its founder? Umkhonto we Sizwe and Nelson Mandela.

It would be interesting to see if Palin regards Ayers, but not Mandela, as a terrorist. Both men aimed their actions on the symbols of the political systems in their countries, respectively. Although it might be disputable, I see no clear indication that Ayers or Mandela had civilian casualties as their goal. And as long as that is the case neither of the men can be accused of being terrorists.

However, if it would stand clear that Bill Ayers is actual a terrorist, than of course all American people should vote for Obama. I mean, if being neighbour to Russia gives one all the necessary skills to be a national security expert, imagine the skills in anti-terrorism gained from being friend with a terrorist...

DN DN SVD SVD DB DB VG Pol HS LG DT CNN NW VG VG TT
Sphere: Related Content

Saturday, 4 October 2008

Tidelag behöver inte förbjudas

I den snåriga svenska lagstiftningen finner man att tidelag (sex med djur) i princip inte är förbjudet. Detta kan onekligen låta ovärdigt för ett land som Sverige att inte ha något klart förbud mot tidelag. Vänner av ordningen (inklusive den svenska jordbruks- ministern Eskil Erlandsson) argumentera dock att den svenska djurskyddslagstiftningen, som förbjuder att man skadar djur, är tillräckligt. Detta får mig att stilla undra varför vi har en lag om hets mot folkgrupp. Lagen om förtal/grovt förtal är väl ändå tillräcklig...?

DN DN DN AB
Sphere: Related Content