Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Thursday, 5 February 2009

Nackdelar med kärnkraft

Alliansen tycks idag har enats om en nybyggnad av kärnkraften. Redan hörs röster om regeringspartiernas svek mot miljö och hur de saboterat satsning på förnyelsebar energi. Säkert finns det också de som ser det som ett svek mot demokratin, eftersom ”vi ju röstat nej till kärnkraften” (sanning med en stor mängd modifikation). Personligen så tycker jag att rådande omvärlds- faktorer gör att satsning på kärnkraft inte bara är av ondo. Man ska dock vara medveten om några av kärnkraftens baksidor.

Mycket av debatten idag om kärnkraftens vara eller icke-vara baserar sig på hur man ska ersätta denna energiform. Vindkraften anses störa och vara ineffektiv, fossila bränslen leder till global uppvärmning, och vattenkraften kan inte byggas ut mycket mer. Till detta tillkommer ibland argument om att biobränslen bidrar till världssvälten. Allt detta talar för kärnkraft, även om man ska ta ovanstående argument/påstående med en nypa salt.

Det återfinns även en hel del argument/påstående mot kärnkraften (och även dessa ska intas med eftertanke), och jag listar de tre nackdelar som jag primärt kommer att tänka på i samband med satsning på denna energiform;
  • Hantering av uttjänat kärnbränsle. Slutförvaring djupt under mark är det mest realistiska alternativet för stunden, men mer kunskap på området (inom bl a neotektonik) skulle behövs innan man sätter spaden i marken.
  • Utvinningen av uran anses vara en smutsig process, både för naturen och de som arbetar med det (kanske gäller främst i utvecklingsländer, men ändå).
  • Utveckling av kärnvapen kan bli lättare för ”tvivelaktiga” stater. De kommer då kunna hävda att de ”satsar på kärnkraft precis som Sverige”.

Som sagt så finns det säkert en hel del andra argument för och emot i denna fråga. Vad som däremot är viktigt att poängtera är det osunda i en alltför ensidig fokusering på en sorts energiform (vare sig det är biobränsle, kärnkraft eller något annat). Om hela befolkningen plötsligt vill enbart ha en sorts el i sina vägguttag så kan detta leda till problem. Man ska ju helst undvika att ”put all eggs in one basket”. En avvägd och hållbar variation av energikällor tror jag mest på.

BO Dagen DN DN DN HD SMP SVD SVD SVD SVD SVD SS CP MA AB AB AB
Sphere: Related Content

14 comments:

Rob said...

Låter väldigt klokt att inte lägga alla ägg i samma korg. Jag vet dock inte om jag skulle vilja äta ägg som legat i en kärnkraftsreaktor. Förnyelsebara energislag tillsammans med en minskning av förbrukningen skulle jag satsat på. Där har vi inte bara vind, även sol och vattenkraft (som är mycket mer än dammar uppe i norr). Många korgar blir det om man väl tänker efter, hållbara dessutom.

Terra said...

I stort tycker jag väl att du har många bra invändningar och åsikter. Men vad gäller just punkten om slutförvaring är det mer ett politiskt problem än ett tekniskt.
Man beaktar ju allt från grundvattenförändringar, jordbävningar, istidsisostatiska effekter osv långt över vad vi kan vänta oss ske - och att allt detta ska hålla i 100 000 år tills radioaktiviteten minskat tillräckligt. Så även om civilisationerna faller ska det fungera.

Jag har tittat på leror som varit oförändrade i 400 miljoner år och som hade 50 miljoner år gammalt grundvatten i sig. Den teknik man använder sig av innebär just inneslutning av materialet i sådana leror. Det är extremt tuffa och tåliga saker vi snackar om och stora mängder experter som utrett det hela.

Christoffer said...

skulle vilja påpeka ett par saker

1)inget land som har kärnvapen har fått det via civila reaktorer, Detta för att det är för svårt. det som kommer ut ut civila reaktorer lämpar sig inte för bomber, vil man göra bomber så bygger man en primitiv tungvattenreaktor av 50-tals typ (Nordkorea lyckades göra detta trots massa sanktioner) och kör. Dessutom är det väldigt elitistiskt att tro att vi är så viktiga att andra länder skulle hänvisa till oss, specielt då de kan hänvisa till KINA,Indien,Pakistan,Bulgarien,Litauen, USA med flera länder som redan bygger ut kärnkraft.

2) Om vi bygger nya kraftverk av gen4 så kan de drivas av det som idag kallas avfall, detta gör att vi inte behöver slutförvara mer än ca 10% av det vi har idag, och att vi slipper bryta mer uran. rena vin-vin situationen.

3)utvinning av uran är inte smutsigare än annan gruvdrift av metaller som tex koppar eller järn. och allt uran som köps till svenska reaktorer kommer från gruvor under övervakning av IEA (I princip ifrån Canada och austraien)

Rolf said...

Centern som drev linje tre vid omröstningen är det parti som svikit sina ideal och gamla väljare nu. Moderaterna har verkligel satt koppel på de borgerliga partierna. Alliansens politik läs moderaternas ska åtföljas av övriga borgerliga partier till vilket pris som helst oberonde av ideal och ideologier som sviks. sammanslå all borgerlighet till en parti kalla det just Alliansen så får vi ett ärligt borgerligt parti istället som nu Moderater med en jasägande svans av hycklare.

Babulatt said...

Who cares?

Den elektron som lyser upp just din lampa när du trycker på knappen kan lika gärna komma från ett kolkraftverk i Tyskland.

Vi borde bygga 20 eller 30 reaktorer med statliga subventioner och exportera el, det kommer att bli en enormt lönsam affär eftersom fossil el bara kommer att bli dyrare och dyrare.

Avfall?
Transmutera skiten så behöver den bara ligga i 30 år.

Geoffrey Goines said...

>Rob

Ja, jag håller med i sak, även om jag ser svårigheter i att minska energiförbrukningen.


>Terra

Jag är medveten om de geologiska stabiliteten som existerar, men även dess potentiella instabilitet. Därför efterlyser jag viss försiktighet vid fattande av beslut om slutförvaring.


>Christoffer

Jag kanske var otydlig i mitt inlägg, men det finns exempel på länder som försökt/försöker utveckla kärnvapen, som påstår att deras raktorer är bara till för kärnkraft.
För övrigt så hoppas jag också på en nästa generation kärnkraftsverk eller fusionkraftsverk, men väljer att inte ha för stora förhoppningar i nuläget.


>Rolf

Möjligen är du en smula orättvis att anklaga centern för att svika sina väljare baserat på en ogenomtänkt folkomröstning för snart 30 år sen. Det är bra, tycker jag, att centern visar prov på anpassningsbarhet.


>Babulatt

Hoppas att allt är så enkelt som du påstår det vara...

Jan Paimo said...

Terra

Om du nu borrat dej till lera som är 400 miljoner år gammal - vad säger det?
- Jo att någon som får för sej att borra ovetande om vad de borrar i - borrar ned i ett slutförvar - för vad vet vi om vad som sker med utveckling end de närmsta 100 åren?

Människan kanske befinner sej under en period som mer liknar stenålder .. för att sakta komma ifatt igen. Vi har en tendens att tro på en teknologiutveckling utan broms eller slut - vilket troligen inte ens är i närheten av sanningen

Jan

Rolf said...

Är helt överens med föregående inlägg av Jan Paimo. Inget säger att vår civilisation ska bestå i evighet. Troligare är att den liksom tidigare högstående kulturer kommer att utplåna sig själv och så får framtidens barbarer bygga upp ett nytt samhälle efter det att de förstört all kultur som de sett som ond. Bokbrännarna eller som det då blir databasförstörarna kommer sedan att riskera att borra sig ner i eller oförståndigt nog öppna slutförvaringsanläggningar för kärnavfall utan att förstå farorna med det. Man kan jämföra med vår tids naivitet när vi började använda ex asbets.

jeppen said...

Det finns klara begränsningar i världens möjligheter att lägga äggen i flera korgar. Elkonsumtionen växer med cirka 3.5% per år och ska göra det, med tanke på befolkningsökning, fattigdomsminskning och behovet av att ersätta oljan.

Därför kommer vattenkraftens 18% av den globala elproduktionen minska. Vinden kan vi skala upp till cirka 20% innan variationerna blir för stora för elnäten att hantera. För resterande 60%+ så står det mellan kol, naturgas och kärnkraft. Inget annat är både möjligt att skala upp och har en kostnadsbild som är realistisk.

jeppen said...

Rolf och Jan: Den som är tekniskt avancerad och rik nog för att gräva/borra sig 500 meter ner i värdelöst urberg bör också kunna begripa vad det är man stött på.

Vidare, om det dör några dussin av våra avlägsna efterkommande innan de fattar vad de råkat på så är det faktiskt inte ett orimligt pris för kärnkraftens förmåga att idag rädda liv och undvika eller mildra katastrofer som klimathotet, peak oil, fattigdom-överbefolkning etc.

Slutligen har vi ju redan avfall - vad spelar det för roll om vi expanderar mängden med en faktor 10?

Henrik Sundström said...

Tycker att någon borde trackbacka hit, nämligen Feminismens kärna och andra kärnkraftsfrågor :-)

Petter said...

Christoffer,

Du har lite fel historieskrivning där. Nordkorea fick hjälp av IAEA att producera plutonium som de senare gjorde om till vapenplutonium (efter 2003, efter de inte fick tryckvattenreaktorerna de blev lovade.).

Nordkorea var en underskrivare av NPT (icke spridningsavtalet) och således så var deras reaktor under internationell övervakning via IAEA som även gav dom viss teknisk assistans, det var på 80-talet de byggde den och drev den fram till 94, de rapporterade allt till dom, det är plutonium producerad under denna tid som de extrahera och gjorde till vapenplutonium. Och provsprängde. Det fanns inga som helst specifika sanktioner mot nordkorea på den tiden, bara mot Comecon och de gällde bara högteknologiska produkter. Dvs de kunde handla fritt med halva världen på den tiden. De gjorde de helt inom ramarna för NPT och civil kärnkraft. Deras ekonomi var också flera gånger större då. De kommer i princip aldrig återhämta sig till 1990 års nivåer. Inte när det gäller jordbruk iaf.

Vi byggde också vapenproducerande reaktor under vårat civila kärnenergiprogram under övervakning. Och hade tom planer på hur vi skulle kunna producera material som inte kontrollerades under internationella konventioner/inspektioner eller förpliktelser (NPT fanns inte då och var bara förbundna via det vi köpte från vissa länder).

Det är inga problem att utvinna plutonium ur våra bränslestavar från kok och tryckvattenreaktorerna, vi kör ju redan återvunnet bränsle i form av MOX från Sellafield. Även om just våran MOX kommer från R1-stavar. Där separerar dom plutonium för att göra nya bränslestavar av det. Att det har producerats i en vanlig reaktor gör det bara mindre lämpligt att använda som vapenplutonium. Men det har testats bomber gjorda på det. Största skillnaden är att det generellt sett är förbjudet att göra vapen på reaktorplutonium. Samt är under övervakning.

Benny said...

jag använder faktan till fakto om kärnkraftär bra vad tycker ni andra om vad jag ska skriva om

Benny said...

vad tycker ni om vad jag ska skriva opm i min "var är kärnkraft" arbete.