Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Sunday, 22 February 2009

Självklart att flickfoster ska aborteras!

Det har den senaste tiden framkommit att det finns fall där foster aborteras på grund av deras kön. Pojkfoster från vara kvar, flickfoster tas bort. Socialstyrelsen funderar nu på att införa begränsade möjligheter för havande kvinnor att få reda på fostrets kön. Denna hela debatt är lite svår för mig att förstå, då ovilliga föräldrar försetts med rätten att ta bort sådant som de ser som oönskat (fram t.o.m. 21:a(?) graviditetsveckan). Varför är könstillhörighet en egenskap som inte får avgöra ett fosters vara eller icke-vara?

Jag har tidigare skrivit inlägg om att blivande föräldrar kan gentesta foster för svåra sjukdomar. I takt med att gen- diagnostiken utvecklas så undrade jag om föräldrar som är måna om sina barns väl och ve inte också borde abortera foster som bär på ”homosexualitetsgenen” och ”otrohetsgenen” (se Gentesta foster för homosexualitet och Gentesta foster för otrohet). Det är ju rätt naturligt för föräldrar att välja den genotyp som innebär minst lidande för barnet i dess liv.

Eftersom kvinnor är eftersatta män i samhället, både vad gäller pengar (lön) och makt, så är det väl rätt självklart att man heller föder fram en pojke. Det är därför rent av oansvarigt av föräldrar att bringa en flicka till en värld som denna. Följaktligen så bör alla flickfoster aborteras, fram till dess att könsbalansen blivit så skev att detta kön värdesätts lika högt som manskönet.

DN Dagen VG TV2 AOB SVD SVD SS AB AB AB
Sphere: Related Content

16 comments:

Anonymous said...

Vilken rappakalja. Man blir trött av att läsa sådan smörja.

JoelTarnabene said...

jo, inte särskilt genomtänkt. Otrohetsgen? Du har då inte förstått dig på genetiken.

Geoffrey Goines said...

>Anonymous

Är det smörja att ifråga varför "fri abort" endast är fri under vissa omständigheter? Ska vi bestämma vilka som får göra abort och inte tycker du?


>JoelTarnabene

Du tycks inte ha observerat ciatationstecknen runt otrohetsgenen.

Anonymous said...

Rätt och riktigt. Det är upp till var och en kvinna att besluta om. Bort med statligt förmynderi över kvinnans kropp och tanke.

Helene

Anonymous said...

I Indien har medelklassen aborterat flickfoster sedan årtionden.
Dom allra fattigaste mørdar oönskade flickebarn, med at stoppa in tuggad tobak i munnen på dom.
En mycket smärtsam och långsam död.

I dag har det Indiska samhället et underskott på 20% kvinnor, och det fortsätter.

Fortsätter det så här, kanske det blir pojkarna/männen, som ska betala hemgiften för att få en brud.

Putrick said...

Klart man ska få välja kön... Varför ska vi ha fri abort med ett "men"?

Bengt i huvudstaden said...

Man måste komma ihåg att ofödda barn aborteras nästan på löpande land i Sverige. Bara under 2008 dödades mer än 38.000 barn i moderlivet genom den här samhällssanktionerade avlivningsmetoden.

I den här debatten måste försvararna av livet slå fast att både den gravida kvinnan och det ofödda barnet är två skyddsvärda individer. Fostret är alltså inte bara "en del av kvinnans kropp" eller en "cellklump", som abortliberalerna hävdar. Det ofödda barnet är en egen mänsklig individ som självklart borde omfattas om alla människors lika värde och likabehandling.


Mer fördjupande läsning i just ämnet abortförespråkare och deras argument finns i den här färska artikeln:

http://www.credoakademin.nu/index.php/blog/blogpost/den_schizofrena_abortkulturen/

Här ger jag ett litet utdrag ur den här tänkvärda artikeln:

"Svensk lagstiftning betraktar inte ett människofoster innan vecka 22 som en människa. Det är något annat. Exakt vad det är enligt lagen blir jag inte klok på. Är det ett djur? Eller ett UFO? Nej troligen inte. Kanske en del av kvinnans kropp? Ja det rimmar i alla fall med slagorden.

Men hur kan i så fall ”en del av kvinnans kropp” ha ett annat kön än det kvinnliga? Hur kan en gravid kvinna ha en penis? Och om det är en del av kvinnans kropp, hur kommer det sig att läkare går med på att amputera bort denna del trots att den oftast är helt frisk? Ingen läkare skulle gå med på en amputation av en frisk hand bara för att kvinnan sa ”det är min hand och jag gör som jag vill med den – amputera den!” En sådan kvinna har inte problem med sin hand utan med sitt psyke. Nej, jag kan ärligt talat inte förstå vad ett människofoster kan tänkas vara om det inte är en människa."

Harald said...

Haha, det var ett jätteroligt inlägg :) Och det var nästan ännu roligare (och lite läskigt) att flera kommentatorer tog inlägget på fullaste allvar.

Men det är hursomhelst intressant det här med hur ojämställdhet mellan könen kan leda till att det ena könet blir underrepresenterat. Jag skulle vilja se en graf där ant. kvinnor/man (under en viss ålder, för att kompensera för mäns ökade dödlighet) jämfördes med någon variabel för jämställdhet (kvinnolön/manslön eller liknande).

Vore också intressant att jämföra den senare variabeln med attityder mot abort. Det skulle inte förvåna mig om föräldrar mindre gärna födde flickor till den typ av samhälle som Bengt förespråkar.

Till Bengt: Jag är säker på att läkarna omedelbart skulle amputera din hand om den hotade att växa till 3,5 kg och sen knoppas av din kropp och kräva vård av dig i 18 år. Och "Hur kan en gravid kvinna ha en penis?" Ja du, ca 50% av alla kvinnor får en liten penis i sin mage, liksom ett extra par njurar osv. Exakt hur det här går till har med blommor och bin att göra. Du kan säkert hitta en bok på biblioteket. Men se till att inte mamma och pappa ser den, för då kommer dom att säga att det är fyfy-bilder i boken, oroa sig för att du ska få håriga handflator, och så kanske du inte får gå till biblioteket igen.

Anonymous said...

Ärligt talat, är det något ord i denna debatt man ALDRIG någonsin får skriva fel på så är det "abortera" och "adoptera". När du skriver dina inlägg så bör du för din egen heders skull korrläsa. Hela ditt resonemang faller genom denna felskrivning. Ska föräldrar "adoptera" homosexualitetsgener? Var då? Till månen? Ärligt talat, ryck upp dig och skärp ditt språkbruk.
/Amy

Geoffrey Goines said...

>Anonymous

"Fortsätter det så här, kanske det blir pojkarna/männen, som ska betala hemgiften för att få en brud."

Vi kan bara hoppas...


>Bengt

Även om jag håller med om att fostret är ett liv, så finns egentligen inga bra argument för att man inte ska anse spermier och ägg som liv. Det finns egentligen ingen skarp gräns för när liv börjar, och bara för att spermier/ägg är encelliga och haploida gör dom inte mindre männskliga, eller?


>Harald

Jo, jag önska att folk bemöda sig att läsa mina inlägg lite bättre innan dom bemödar sig att kommentera att jag skriver smörja.

Intressant forskningsuppslag du anger.
Vidare så är det en rätt rolig jämförsels att se fostret som en parasit som suger ut värden i mindt 18 år.


>Amy

Ändrat! Hopppas du är nöjd med mitt språkbruk nu...

Bengt i huvudstaden said...

Harald, om varken du eller läkarna kan skilja på en tumör och ett ofött barn är det nog väldigt illa ställt med omdömes- och urskiljningsförmågan. Dessvärre är det nog en sådan absurd människosyn som ligger till grund för den svenska abortpolitiken: Ett ofött barn måste likställas med en cellklump utan särskilt värde.

Jag vill ha ett samhälle där alla människor – födda som ofödda – har ett lika högt och okränkbart värde. Både den gravida kvinnan och det ofödda barnet måste rimligen betraktas som två skyddsvärda individer.

Det är beklagligt och typiskt att abortliberaler som Harald bara fjantar till det, raljerar och försöker förlöjliga sina meningsmotståndare med helt irrelevanta utflykter i det absurda. Men förmodligen är det väl den här metoden ett sätt att maskera sina egna dåliga argument och vinna billiga poäng.

Harald said...

Förlåt Bengt. Men du vet, jag tycker inte det är så schyst att tvinga någon att föda ett barn. Att ha barn är något som styr resten av ens liv, beslutet att ha barn är det största beslut man kan ta, och i en tid då man får välja tevekanal och till och med höstadieskola så tycker jag det är rimligt att man ska få välja om man vill vara förälder resten av sitt liv eller inte.

Att jag ska tvingas bära på en 5-kilosmage ett halvår, sedan utsättas för den mest långdragna smärta i 24 timmar, sen inte få sova en hel natt på 2 år och sen ägna hela min tid åt föräldraskap, alternativt känna mig otillräcklig och försummande, i minst 16 år efter det och därmed få åsidosätta mina intressen, min forskning, mitt skrivande, min karriär, mitt pianospelande, mitt bloggkommenterade eller vad jag nu brukade roa mig med ENBART för att inte såra känslorna hos en minioritet religiösa människor som du som sitter hemma med en bibel och bestämmer hur andra ska leva sina liv, det är en sjuk tanke.

"Okränkbara värden" säger du, "Lidande" säger jag. Låt oss minimera lidandet i världen. Ett foster lider inte, såvida det inte föds till en värld där det inte har några förväntansfulla, kärleksfulla och entusiastiska föräldrar.

Grisar lider däremot, men inte fiskar. Därför äter jag gärna fisk, men undviker gris. Men låt mig gissa att du gärna äter biff med potatis och sås, för du struntar fullkomligt i smärta och lidande, för gud har ju skapat djuren för din glädjes skull.

Det där sista var inget höjdarargument, det medges. Men vad ska abortliberaler med goda argument till? Antalet abortmotståndare är försumligt i det här landet, och dessutom krympande, liksom allt annat som grundar sig på religiösa vanföreställningar.

John said...

Harald: haha, där satt den!

Bengt i huvudstaden said...

Harald, du uttrycker en minst sagt cynisk, skrämmande och materialistisk inställning till de ofödda barnen. Uppenbarligen är de för dig bara en värdelös klump av celler, som en tumör. I brist på kunskap har tyvärr den här hårda människosynen lagt grunden till dagens löpande band-aborter i Sverige.

Du ger också yttryck för en lika påtaglig fördomsfullhet gentemot dem som ifrågasätter aborter som företeelse. I din tydliga nonchalans för de ofödda barnens rättigheter blandar du helt irrelevant in även ditt lika uppenbara hat mot religionens roll, trots att jag inte ens antytt det ämnet.

Många abortkritiker i det här landet behöver inte grunda sitt motstånd i Bibeln eller andra religiösa urkunder. Den vanföreställningen får du nog själv ta på dig, liksom dina hånfulla spottloskor om just "religiösa vanföreställningar".

Från "John" och andra cyniker på den här bloggen får jag väl inga billiga poäng i den här debatten. Men det är ju vi som kämpar för alla människors lika och okränkbara värde ganska vana vid. Så ytterligare hatfyllda spottloskr är väl bara att vänta här ffån Harald.

Harald, John med flera abortliberaler, betänk att ni själva har varit ofödda barn en gång i livet. Jag vet inte om ni ångrar att ni har blivit födda. Men er cynism för mänskligt liv väcker onekligen misstanken om att ni tycker att det kvittar för er.

Anonymous said...

HERLIG SARKASME Geoffrey Goines!!!

Erik Blatte said...

Nu begränsar vi aborträtten.

Sedan 1975 har svenska kvinnor aborterat 1 miljon svenskar.

Detta är ett kollektivt självmord.

Det kanske inte var en bra ide att ge kvinnorna all makt?

Vad bör göras?

För det första:
Om mannen vill föda barnet skall abort ej beviljas.

För det andra:
Begränsa aborträtten till 4 veckan.

För det tredje:
Inför 12% extra skatt till barnlösa