Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 11 February 2009

Zinkoxid inte farligt

(Favorit i repris, från 2008-05-28)

Naturskyddsföreningen har genomfört en studie och funnit att 5 av 18 undersökta solkrämer innehöll zinkoxid. Tydligen är det inte bra, och ämnet är förbjudet att använda som UV-filter. Men egentligen varför? Zink är en livsviktig metall som vår kropp behöver. Och oxid är ju bara syre, vilket också är livsviktigt för oss. Att smörja in sig i solkräm är att tillföra bägge dessa essentiella ämnen till kroppen på en och samma gång. Tidsbesparing! Eller kan man inte resonera så?

AB SVD Dagen HD SMP
Sphere: Related Content

8 comments:

Anonymous said...

Nej man kan inte resonera så. Det är som att säga att man får i sig syre och väte om man dricker vatten (di-väte-oxid, H2O)

Däremot sig ju artikeln att väteoxid inte är farligt och det framgår inte varför det är förbjudet utan hänvisar till att "det är förbjudet".

Peter said...

Tja anonym, du får ju trots allt i dig både väte och syre när du dricker vatten, men det beror väl på om man menar syre och väteatomer eller syrgas och vätgas (extra knall i fisarna kanske?).

Annars är jag helt inne på tidsbegränsningsaspekten Geoffrey, kör för, huvud och efterrätt i mixern så kan du skriva fler bra blogginlägg medans du sörplar i dig kvällsmaten genom ett sugrör :)

Kingofibiza said...

Faktum är att en del av de ämnen som finns i sol/hudkrämer är cancerframkallande och de är en stor orsak till alla de hudcancerfall vi har sett de senaste åren. Förbudet mot ofarlig zinkpasta(oxid) bygger på korrupt science och en långvarig lobbykampanj från samma jättar som säljer solkrämerna.
Man skyddar sin marknad mot uppstickarna, de naturliga alternativ som inte innehåller cancerframkallande ämnen.
Så ligger det till.

Geoffrey Goines said...

>Peter

Tack för rådet


>Kingofibiza

Intressant. Blir inte förvånad om det är sant.

Lotta said...

Det är inte förbjudet att sälja dessa solskyddskrämer därför att zinkoxid i sig är farligt. Det är förbjudet för att det ännu pågår en utredning om zinoxids lämplighet som partikelfilter. Alltså, eftersom man inte anser sig veta säkert ännu om det är vare sig ofarligt eller farligt så får ämnet inte användas. Ganska så normalt tillvägagångsätt när det gäller godkännande av produkter, eller hur Här hade tillverkarna gått händelserna i förväg och släppt produkter med en substans som inte är godkänd som partikelfilter. Ganska så odramatiskt m.a.o. och ingen komplott från storföretagens" sida.

Geoffrey Goines said...

>Lotta

Hmmmm, jag trodde att zinkoxid var ett förbjudet ämne i sig. Men så är alltså inte fallet?
Nåja, pga att zinkoxids effekter på miljö och hälsa inte är fullt utrett än så faller denna kemiska blandning under 2a kapitlet i miljöbalken (däribland försiktighetsprincipen) och därmed så är det i princip förbjudet att använda.

Lotta said...

Zinkoxid ingår i många (alla?) salvor som används mot t.ex. röda rumpor som bebisar ofta får då de använder blöja. I dessa salvor förhindrar zinkoxid fukt att komma till huden vilket är en av de vanligaste orsakerna till blöjeksem. Jag antar att hälsoeffekterna vid sådant användande har utretts då dessa salvor inte har förbjudits i samband med det nuvarande förbudet som alltså endast gäller produkter där zinkoxid används som partikelfilter.

Kanske ska påpeka att FDA i USA och motsvarande myndighet i Tyskland redan har godkänt zinkoxid som partikelfilter.

Miljöeffekterna vet jag däremot ingenting om än.

www.jaen-3d.com said...

Very useful material, much thanks for this article.