Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 28 May 2008

Zinkoxid inte farligt

Naturskyddsföreningen har genomfört en studie och funnit att 5 av 18 undersökta solkrämer innehöll zinkoxid. Tydligen är det inte bra, och ämnet är förbjudet att använda som UV-filter. Men egentligen varför? Zink är en livsviktig metall som vår kropp behöver. Och oxid är ju bara syre, vilket också är livsviktigt för oss. Att smörja in sig i solkräm är att tillföra bägge dessa essentiella ämnen till kroppen på en och samma gång. Tidsbesparing! Eller kan man inte resonera så?

SVD
DN
Aftonbladet
Sphere: Related Content

12 comments:

Anonymous said...

Svårt att veta om du skämtar eller ej, men två ämnen i en förening är inte samma sak som ämnena var för sig. =)

Anonymous said...

20% av kroppens zink finns i huden som viktig antioxidant. För solskydd är endast fysikaliska solblockerande partiklar pålitliga, dvs zinkoxid och titandioxid. Knappast farliga, och bättre alternativ finns ej. Kemiska solfilter är däremot tveksamma... Undrar om Naturskyddsföreningen har bättre alternativ, eller om det är sedvanligt gnällande...

Mikaeltevni said...

Ja, du är lite naiv.

Ta aluminium - 8% av jordskorpan är aluminium, men är giftigt i större mängder (koka inte sura saker i aluminiumkastrull).

Eller ozon (bara syre), som ju är otroligt giftigt tack vare sin höga reaktivitet.

Eller saltsyra - bra i magen, dåligt på huden.

Allvarligt: skärpning.

Björn Nilsson said...

Kolla in själva rapporten på Naturskyddsföreningens hemsida: http://www.naturskyddsforeningen.se/

Anonymous said...

Saxat från Naturskyddsföreningen:
"Titandioxid kan orsaka bildning av fria radikaler när det exponeras för solljus, och därmed ge upphov till skador på celler. Zinkoxid kan i den form det förekommer i solkrämer vara mycket giftigt när det kommer ut i miljön och ha skadliga långtidseffekter. Zinkoxid står inte med på Läkemedelsverkets lista över godkända UV-filter och är därför förbjudet att använda som UV-filter i solskyddsprodukter. Men eftersom fysikaliska filter rekommenderas för barn finns zinkoxid främst i solkrämer riktade till barn, som till exempel i Bamse solskydd 30 (CCS) och Barn sollotion (ACO) som båda säljs på Apoteket. Anledningen till förbudet är negativa hälsoeffekter i samband med att ämnet, i den form det förekommer i solskyddsprodukter, utsätts för UV-ljus.

Anonymous said...

Mikaeltevni:
Zink finns i huden för att det har, dööööh viktig funktion i huden....

Att jämföra det med att jordskorpan har 8% aluminium är ju inte så lite korkat

Ewa said...

Du, anomymous, ta och läs på lite kemi innan du skriver något mer. Mikaeltevni har en mycket bra poäng i de jämförelser han gör gällande olika ämnens toxicitet. Fast du kanske bara tror att vi gnäller...

Anonymous said...

Jag undrar hur en substans som betecknas som olöslig i vatten kan vara så farlig för vattenlevande organismer?? Äter dom den?

Det verkar också som om FDA i USA har godkänt zinkoxid för skydd mot både UVA o UVB. Men zink är kanske oerhört mycket farligare i Europa...

Geoffrey Goines said...

Hehe, detta var ett kul inlägg att skriva. Ville visa på hur det är att resonera utan att hänsyn till t ex synergieffekter, tröskelvärden och ickelinjäritet ute naturen i miljödikussioner.

Anonymous said...

Hej Ewa,
jag håller ej med dig ang Mikaeltevni´s kommentar, och javisst, jag kan förmodligen en del kemi, och jag kan definitivt mer om fysiologi, dermatologi, och patologi...
Som en annan anonymous kommenterade; dessa två fysikaliska solblockerare är godkända i USA av FDA. Jag tror att kosmetikalagarna är ganska strikta i det landet då de har en tendens att stämma röven av varandra vid varje givet tillfälle...
Som sagt, tydligen är substanserna mer toxiska i EU än USA. Jag är ganska säker på att ACO inte skulle använda dessa om de ej vore säkra i det aktuella sammanhanget.
Men mina kommentarer gäller just säkerhet för humanbruk, och vad de har för eventuell effekt på flora och fauna, det lämnar jag till de lärda...

Kingofibiza said...

Faktum är att många av de ämnen som finns i dagens hudkrämer är cancerframkallande. Det är en stor anledning till att vi har så mycket hudcancer.
Förbudet mot zinkpasta(oxid) bygger på korrupt science och en långvarig lobby från de företag som säljer de (ofta)cancerframkallande hudkrämerna. Man skyddar sin marknad. En gigantisk marknad som man började se bli chippad i kanten av uppstickarna, naturliga hudkrämer.
Så ligger det till.

mejor sexshop said...

Gosh, there is really much worthwhile data here!