Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Sunday, 15 March 2009

Det är inte girigheten som stör mig

Det har stormat rätt rejält kring SEB chefernas löner de senaste dagarna. Man har ju på ett närmast bedrägligt sätt döpt om sina bonusar till ”löneökningar”. Därmed har toppcheferna sett till att deras inkomst fortsatt att öka, trots den världsomspännande finanskrisen. Många upprörs över girigheten hos Falkengren & C:o, men jag irriterar mig främst över den dumheten som tycks existera bland bankens toppar.

Jag har svårt att förstå hur man kan arbeta inom bank- och finanssektorn och samtidigt visa prov på en sådan total oförståelse för hur allmänheten/samhället reagerar på de ovannämnda löneökningarna? Saknar man total verklighetsförankring när man tror att ingen skulle reagerar på att man döper om bonus till någonting annat? Det är kanske inte så förvånande att SEB drabbats så hårt av finanskrisen. Banken tycks sakna förmågan att förutse samhällets (både på lokal och global nivå) reaktioner och beteende.

Många av SEBs kunder muttrar nu om att byta bank. Det låter som ett utmärkt förslag, men jag hoppas att varje bankbyte sker med eftertanke. Överger man SEB så är det ett bra sätt att straffa dess ledning. Dock så måste man också se till att ens sparpengar mm hamnar hos förvaltare som verkligen har koll på läget, och som förstår sig på dynamiken och strukturerna i samhället (främst med avseende på konsumtionsmönster, köpbeteenden och dylikt). Jag har tyvärr inga råd att ge i detta fall, men kanske någon kan tipsa om en bra och jordnära bank?

AB DN DN SVD SVD AV DPS DPS VA VA
Sphere: Related Content

9 comments:

Anonymous said...

Det stora problemet med bonusdebatten är att vår journalistkår och många tyckare i media inte förstår vad det är frågan om. Det förvånar mig inte eftersom matematik inte varit ett prioriterat ämne i de svenska skolorna under de senaste femtio åren och om nämnda grupper varit duktiga i matematik hade de säkerligen haft andra jobb.
Jag ser två typer av löner i bonusdebatten medan debatten tycks se en.
De två lönesystem jag ser är ett där lönen består av en fast del och en på förhand bestämd rörlig del. Det andra systemet är att lönen består ev en avtalad lön och därutöver en ofta obegränsad bonus som enbart beror på ett tillfälligt resultat. Det var den andra typen av lönesystem som gjorde Skandiadirektörerna stormrika eftersom det enbart gällde att höja aktiekursen till ett visst datum, vad som hände därefter hade ingen betydelse. Jag är av uppfattningen att system med fast plus rörlig lön är helt OK medan löner med en obegränsad bonus på toppen bör granskas och kanske rent av lagregleras (inom EU?).
Därför tycker jag att media är orättvisa när de klagar på Annika F medan skandiadirektörernas bonusar fortfarande förtjänar att diskuteras.

Geoffrey Goines said...

Anonymous

Som sagt, jag stör mig inte så mkt på löneökningen, bonusen, eller vad det nu heter. Jag är bekymrad över den obefintliga tankeverksamheten bland dessa personer. Förstår dom verkligen inte vad som kommer hända när man ökar sina löner med så mkt, mitt i finanskrisen?

Björn Nilsson said...

Det kanske är så att "storleken har betydelse" inom banksektorn? Jag menar: det tycks finnas kvar några små oberoende lokala sparbanker som sköter sig alldeles utmärkt, som inte dras med i konstiga spekulationskaruseller och som har goda relationer med sitt lokalsamhälle. Jag tror det var i Alingsås där sparbanken är villig att diskutera folks problem och fixa lättnader i lånevillkor när staden drabbats av stora nedläggningar. Banken går bra och har råd med det, och tydligen har bankledningen så bra kontakt med folket på andra sidan kunddisken att man förstår i vilken situation de är. Men om man sitter inlåst i en direktionsvåning på femtioelfte våningen bakom flerdubbla vaktkedjor av receptionister och sekreterare, och bara möter likasinnade kollegor, är det månne svårare att förstå hur det enkla folket ser på saker och ting?

Anonymous said...

Típs på bank är JAK-banken i Skövde. www.jak.se Spara räntefritt-LÅNA räntefritt- Helt renodlad medlemsbank.

Alternativ 2 Svenska Handelsbanken, de lånade aldrig under 1990tals krisen, de fungerar fortfarande.
Eller gör som jag ha båda dessa banker!

Hälsningar Hans

Kristian Grönqvist said...

JAK-banken i Skövde eller Ko-banken på Madagaskar. Just nu lite oroligt eftersom man investerar i kor och höns, men det är ju mest människor som går åt där, och mest män dessutom och Ko-banken investerar, som bekant, i kvinnliga boskapsuppfödare.

Kristian Grönqvist said...

Anonymous.

Vad har hänt med den fasta lönen. Från början och till slut. Folk som behöver motiveras, tycker jag personligen inte behöver anställas.
De kan arbeta på skyddad verkstad. Sådana arbetsplatser iordningställs för motivationssvaga individer. Som tex bankdirektörer och styrelseledamöter.

Daniel A said...

Roligt att se hur så många i debatten sluter upp på kapitalägarnas sida - mot löntagarna.

Enligt kommentarerna här är det alltså självklart att kapitalet, oftast utan arbetsinsats, ska ha hundra procent av överskottet i det som produceras i bolagen. Dessutom till en klart lägre skatt än skatten på arbete.

Att en löntagare skulle kunna få del av det överskott som han eller hon är med och skapar är otänkbart, en styggelse och föremål för avundsjuka och vämjelse. Löntagare ska veta sin plats, jobba för sin (låga) fasta lön, lägga in oändliga timmar av obetald övertid mm, för att vid dagens sluta med en belåten min skyffla vidare allt skapat mervärde till kapitalägare med ärvda pengar som sitter i skatteparadis. Det handlar ju om arbetsmoral. Arbetsmoral på 1800-talsnivå med patroner och godsägare och daglönare med mössan i hand.

Själv kommer jag att fortsätta hävda min rätt till del i det överskott som jag med mitt anletes svett är med och skapar. Eftersom ett företags utfall kommer att variera är en bonus ett lämpligt system. Alternativet är ju att ha en fast lön som växlar och revideras upp eller ner i efterhand vilket verkar mycket krångligt.

Anonymous said...

EKO banken kanske.

Anonymous said...

Lek med tanken att du jobbar på en bank och man skulle dela på vinsterna till alla medarbetarna. Då kanske varje anställd skulle få låt oss säga 150.000 kr/mån...chefer lite mer kanske 200.000 kr/mån. Sedan jämför vi detta med en lokalvårdare där denne också får bonus/lön som delas lika för alla medarbetarna. Avtalen är snäva och vinsterna små inom städning. Varje anställd kanske får 15.000 kr/mån och cheferna 20.000 kr/mån. Hur skulle samhället se ut om vi inte hade en lönestruktur där merparten av de anställda ligger inom ett visst intervall? Hur skulle prisbilden vara på tjänster och produkter? Alla kan inte vara miljonärer samtidigt, eller? Dagens samhälle har blivit väldigt girigt när det gäller pengar... mycket vill ha mer och gränsen är nog passerad för längesedan vad det gäller lönenivåer för vissa yrken, speciellt längre upp på företagen. Gör man bättre jobb för att man har bonus? Jag tror det är mycket bättre man har fasta löner.