Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Sunday, 30 November 2008

Tomten – min frälsare!

Jag minns första gången jag mötte Tomten. Han kom in i mitt liv en dag i december 1983 och sen dess har jag varit frälst. Han kom med budskapet; ”Var snäll och du ska få din belöning en gång om året”. Han lärde mig också att det är viktigare att ge än att få (även om det dröjde en bit in på 90-talet innan jag fullt ut förstod innebörden av detta). Jag har följt Tomtens lära ända sen dess och nu känner jag det som min plikt att sprida Hans förkunnelse till andra.

Tomten är givmild och förlåtande. Han har skänkt mig så mycket glädje genom åren, och det enda Han har begärt i gengäld är min snällhet, och emellanåt en skål med gröt. Tomten har även visat på sin storhet under år när jag drabbats av osnällhet. Han brydde sig inte om detta, då han visste att mitt hjärta var rent och att jag var förtjänt av gåvor.

Tomten är också tolerant mot andra livsåskådningar, eftersom Han gärna besöker hem som har hedniska symboler såsom adventsljusstakar (både fyrarmade och sjuarmade), julstjärnor och julkrubbor. Han ser förbi bedragnas själars okulter och Han värmer med sitt budskap och sina gåvor. Jag hoppas ändå att föräldrar slutar att lura sina barn och slutar lära ut irrläror om sagoväsen när vi borde visa hela vår hängivenhet till Tomten, den ende sanne frälsaren.

Vilsna själar av denna värld, sälla er till Tomtens flock! Visa er hängivenhet till Honom och ni ska bli rikligt belönade en gång om året! Förkasta er hedniska traditioner och livsåskådningar, ty Tomten ska visa er den rätta vägen!

AB AB DN DN DN SS VG Dagen Apg
Sphere: Related Content

5 comments:

Erik Sandström said...

Jag gillar tomteinlägget. Det känns som om det stämmer även på mig. Min önskan att påverka miljön i rätt riktning är grunden för bloggen miljöinnovation. Miljöinnovationer kan skänka mänsklighteten mycket glädje. Nu kan Du till söndag 7/12 kl 10 rösta på den bästa svenska miljönyheten i november på: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/novembers-basta-miljonyhet

Rolf said...

Nja riktigt rätt har du inte. Adventsstjärnan symboliserar den stjärna herdarna följde till Betlehem. Adventsstaken oftast sjuarmad den som fanns i Jerusalems tempel. Krubban den som Jesus föddes i själva födelsen. Så det är inga hedniska symboler. Däremot kan man uttrycka det som att hedningar använder kristna symboler i sina hem i många fall troligen utan att förstå det.

Geoffrey Goines said...

>Rolf

Tillber man Tomten och hans religion så är de kristna symbolerna hedniska

Rolf said...

Jag var inte tydlig nog i min kommentar. Jag har precis varit kyrkan och jag håller fullständigt med i att tomtar inte är kristna symboler. Men likväl finns de i kyrkans krubbor. Jag anser inte heller att granen som symbol är kristen. Varför dessa symboler lyckats slinka in i kyrkorummet kan man diskutera och spekulera över. Men den onde har sin vägar att förvirra. Men i övrigt är de symboler jag nämnde i min förra kommentar abslolut inte hedniska.

Geoffrey Goines said...

>Rolf

Jo visst är det dom hednsika, dom är ju inte en del av Tomtedyrkan, och borde tas bort. Bra är dock att Tomten är så tolerant till andra livsåskådningar att Han frälsar även ett hedniskt hem.