Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Saturday, 8 November 2008

Världens största respektive minsta kattdjur

Dags för en lektion zoosystematik. Världens största kattdjur är tigern (Panthera tigris) med en matchvikt på uppemot 300 kg för hanar, och något mindre för honor. Kattvärldens minsting är ”svartfotad katt” (Felis nigripes) med en maxvikt som motsvara nästan en 200-del av tigerns, dvs 1-2 kg.

Tigern går (fortfarande) att finna i stora delar av Indien, Sydostasien och nordöstra Asien, men är starkt hotad på grund av viagrabristen som tycks råda i Asien (se länk). Den är någorlunda nära släkt med de andra stora kattdjuren: lejon, leopard och jaguar.

Svartfotad katt” (på engelska Black footed cat alt. Small spotted cat) är exklusivt funnen i södra Afrikas halvökenområdena. Denna kisse är nära släkt med vår tamkatt men sägs vara omöjlig att tämja (som om tamkatten skulle vara så myket lättare att domisticera…). Den lever mest på insekter och ödlor, och visar sig sällan för människor, vilket gjort att den ibland fått en plats på ”The Small/Shy/Elusive Five”-listor (jmf The Big Five).(se också "Svartfotad katt" i detta Youtube klipp)

SVD SVD DN AB SS Dagen
Sphere: Related Content

No comments: