Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Monday, 30 June 2008

Gentesta foster för homosexualitet

Det finns i Sverige en möjlighet för par med anlag för svåra genetiska sjukdomar att gentesta befruktade ägg. Tydligen ska det finnas 33 namngivna sjukdomar/störningar/syndrom som kan testas för, däribland bröstcancer och den mycket fruktade störningen cystisk fibros. När ska vi månne börja testa för den sexuella läggningen?

Att abortera foster baserat på gentest kan låta både futuristiskt och elitiskt, för att uttrycka det milt. Men vilken förälder skulle vilja föra ett barn till denna värld med exempelvis cystisk fibros? Och med snarlika argument kan man fråga sig vilken föräldrar vill önska ett barn diabetes, med dess livslånga insulinspruta- beroende. Eller födoämnesallergi? Eller pollenallergi? De två sistnämnda kan jag uttala mig om, och även om jag idag inte lider särskilt mycket av dessa störningar, så skulle jag inte ens önska min värsta fiende att gå igenom en uppväxt med de besvär som medföljer svåra allergier. Än mindre önskar jag detta mitt egna barn.

Baserat på ovanstående, något korthuggna, resonemang, så kan man dra saker till sin spets och fråga vilken förälder skulle inte abortera ett foster som bär på anlag (jag generaliserar här vad gäller ”anlag”) för homo-/bisexualitet? Detta har lite att göra med föräldrars fördomsfullhet, utan det faktum att vem önskar att sitt barn ska växa upp och leva i en fördömande värld som sällan, fullt ut, accepterar homosexualitet? Går det att övertyga en blivande förälder om att bringa ett barn till denna värld som löper stor risk för psykisk och fysisk mobbning?

DN DN
Sphere: Related Content

1 comment:

Anonymous said...

Så synd då att ingenting tyder på att homosexualitet uppstår pga genetiska mutationer.

Andra orsaker har föreslagits, såsom att modens immunsystem stör fosterutvecklingen på så sätt att barnet blir homosexuellt så småningom.

Personligen ser jag inte bisexualitet som ett tillstånd som innebär en förlust av funktion (alla sjukdomar är följder av att någon biologisk funktion slagits ut). Kanske är bisexualitet den ultimata läggningen, då man har det bästa från två världar :), dvs förmågan att sexuellt uppskatta både manlig och kvinnklig skönhet.