Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Saturday, 25 October 2008

Heder till Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt talade vid ASEM-mötet (Asia Europe Meeting) idag, där han tog upp klimatfrågan. Statsministern efterlyser mer internationellt samarbete och överförbar miljöteknik till utvecklingsländer. Jag har tidigare nämnt (se Regeringens klimatmiljarder är riktigt bra) att regeringen Reinfeldts förhållningssätt till klimatfrågan är (relativt) bra. Det är också glädjande att vissa statsledare inte låser sig vid att enbart fokusera på den rådande finanskrisen.

Satsning på miljöteknik, hjälp till utvecklingsländer, tänkande över gränserna, och satsning på reaktiva klimatåtgärder är alla bra initiativ från Sveriges regering och får min välsignelse. Jag reserverar mig dock en aning mot att det hela är bara tomt prat. Lets see some results Fredrik!

SVD DN SVD
Sphere: Related Content

No comments: