Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 21 January 2009

Marx stödjer homosexuella äktenskap

"I don’t care to belong to any club that will have me as a member"

Kloka ord från den store Marx. Analogt till denna tankegång bör finnas en strävan att få bli medlem i en klubb som inte vill ha en som medlem. Jag gissar att detta är ett ganska vanligt och naturaligt beteende bland människor, sökandet efter det förbjudna/otillåtn. Och det förklarar nog också varför homo- och bisexuella så gärna söker sig till "kyrkoklubben"...

Ps. Tänk efter innan ni kommentarer att jag citerar Marx

DN SVD Dagen AB
Sphere: Related Content

6 comments:

Anonymous said...

Du tycks inte veta att Svenska kyrkan sannolikt i höst säger ja till att förrätta äktenskap för samkönade par.

Och dessutom så får nu samkönade par rätt att ingå BORGERLIGA ÄKTENSKAP vilket de inte haft tidigare.

Men nu vet du det.

Bengt Held

Geoffrey Goines said...

>Bengt Held

Jo, men det har inget att göra med det som jag skrev; människans eviga längtan att bli acceptera av dom som inte är särskilt positiva till ens livsstil.

Anonymous said...

Marx var också en stor idiot... Kommunismen är ju ungefär lika korkad som nazismen.. Dom älskar att en själv vald klicka bestämmer över andra (central sytrning) ..Sen jantelag alla är lika ( dom som inte passar in mobbar man ut eller förstör livet för..) Precis som sossar mm i dioter i Sverige..

Geoffrey Goines said...

"Marx var också en stor idiot... Kommunismen är ju ungefär lika korkad som nazismen.."


Fast du syftar på Karl Marx, det gjorde inte jag...

Anonymous said...

Heh, hur sköts homosexuella vigslar i landets moskeer?

Hemming said...

De sköts inte, så klart. Var institution bestämmer själv om de vill viga hmos eller ej. Om det inte var som så skulle det inskränka på grundläggande demokratiska värderingar om religionsfrihet osv.