Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 9 January 2009

Världsreportern är överflödig

Ulf Nilsson, mångårig utrikeskorrespondent på Expressen, skriver i ett inlägg på Newsmill att bloggarna aldrig kan ersätta världs- reportern. Han menar att man från sin plats bakom dataskärmen aldrig kan uppleva samma saker som om man är en äventyrlig journalist. Men frågan är om en (utländsk) världsreporter någonsin kan förstå helheten på samma sätt som de inhemska skribenterna kan, må vara att de ”bara” är bloggare.

Spända situationer runtom i världen uppstår sällan pga enkla och uppenbara skäl. Några stora och en mängd små faktorer brukar vara bidragande orsak till t ex osämja mellan olika folkgrupper. En väpnad konflikt idag kan ha haft sin grogrund i en granfejd år 500 f. Kr. eller en minimal kulturell skiljaktighet. För att fullt ut förstå varför grupp A hatar grupp B så bör man ha florerat i samman- hanget en hel del. Man bör ha smakat, lyssnat, luktat och sett bägge sidornas argument. Och till detta räcker sällan en världsreporters livstid, det krävs sinnesintryck från många generationer bak i tiden.

Men kan en bloggare som befinner sig mitt i smeten bilda sig en objektiv bild av läget? Kanske inte. Dock så kan ju en han/hon förmedla sin bild, och en annan bloggare kan förmedla sin (mot-)bild av situationen. Dessa ”dagböcker” från verkligheten innehåller ofantligt mycket mer information än vad en världsreporter skulle kunna klara av att utvinna. Nackdelen är att det kan vara en mycket stor mängd material att gå igenom för läsaren, och vidare finns det risk för att den skrivskickligaste (eller internettätaste) sidan får flest sympatier. I sådana fall kan man alltid ha en journalist som kommer in och försöker skriva objektiva sammanfattningar. Och till en sådan uppgift krävs ingen världsreporter, en skrivbordsreporter räcker gott och väl...

(Jag lägger dock in en viss reservation till min sågning av den sk världsreportern. I områden med stora behov av uppmärksamhet, och där t ex bloggning är obefintlig, så fyller journalister en viktig uppgift).
Sphere: Related Content

5 comments:

Björn Nilsson said...

Jag undrar om det inte var Staffan Heimersson som någon gång råkade prata bredvid mun om hur "världsreportern" jobbar. Man börjar med att skaffa en prenumeration på de stora internationella tidskrifterna. Hur resonemanget fortsatte minns jag inte, men jag misstänker att i praktiken kollar juniorlaget bland reportrarna in vad de stora kanonerna i de stora tidningarna skriver, och så använder man sig av det.

Vid det här laget borde dussintals "världsreportrar" ha klätt ut sig till kameler och smugit över gränsen till Gaza, men vad jag vet finns bara några från al-Jazeera därinne. De övriga står utanför och låter sig kuschas av israelerna.

Jag tror mer på regionala reportrar, och folk som under lång tid lär sig ett land från grunden. Vi har ju haft några sådana i England, Frankrike och Italien bland annat, men det är nog en utdöd ras vid det här laget. Vilken nyhetsorganisation idag tycker att man har råd att låta samma gubbe sitta 30-40 år i London eller Paris?

Men man kan ju tänka sig att denna utdöda ras ersätts av gamlingar som bloggar från den plats de är på eller känner till mycket bra. Då finns visserligen ingen redaktion som kollar materialet och ger tips och direktiv, men med tanke på hur delar av ex.vis Dagens Nyheters rapportering ser ut numera kanske det inte är någon förlust?

Geoffrey Goines said...

Japp, vi är rörande överens här. Även om jag inte på samma fyndiga sätt klarat av att såga journalistkåren...

Nisse said...

Själva begreppet världsreporter och utlandskorrespondent motarbetas av tidningarna och medierna själva när dom började införa att de stories som får flest "klicks" på webben blir det storys som ligger högst upp. Det bör bli som förr med rapportering som iaf ser ut att vara opartisk eller manipulerad, vilket känslan är av att bara populära saker hamnas överst på webtidningarna och sånt som inte läses av många snabbt försvinner neråt o blir små rubriker efter bara 30min eller något sånt.

Nisse said...

manipulerad -> omanipulerad

Ursäkta skrivfelet

Nisse said...

Haha, aja, humm, meningsbyggnaden är inte den bästa heller, men ni fattar nog.