Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Sunday, 3 August 2008

Sverige behöver minst 1 300 vargar

I en debattartikel i SVD idag tar man upp behovet av mer hållbar rovdjurspolitik. Artikelförfattarna vill att man i Sverige satsar mer på den sociala biten, precis som man börjat göra i EU. Det låter helt rimligt och i linje med att uppnå målet med uthålliga rovdjurspopulationer i vår del av Europa. Vad författarna möjligen tycks glömma är att det är den miljömässiga biten som sätter spelreglerna som samhället (den sociala biten) måste rätta sig efter. Om rovdjurspopulationerna måste bli större för att överleva långsiktigt så är det vi, människor, som måste vara beredda att stryka på foten.

I Sverige är många av rovdjuren på väg tillbaka efter att ha fört en tynande tillvaro i århundraden. Att de ska återta alla sina forna jaktmarker är en omöjlighet, som jag hoppas att ingen förespråkar. Däremot tror jag de flesta håller med om att vår natur ska ha friska populationer av rovdjur (och andra djur också för den delen), och till detta krävs en hel del arbete, inte minst attitydförändring hos folk.

Tittar man enbart på vargen, som jag misstänker är upphovet till de flesta rovdjurskonflikterna i landet, så är dagens population på mindre än 200 vargar alldeles för liten. Denna art har en effektiv populationsstorlek (antalet ”genetiskt aktiva individer”) som inte är i närheten av den faktiska populationsstorleken. Detta beror främst på att gråben har ett komplicerat socialt samspel inom flocken, med bland annat sk assorted mating, vilket leder till att en flock på 10-12 individer bara har två (i undantagsfall fyra) individer som parar sig (och som därmed är genetiskt aktiva). Följden blir att den effektiva populationsstorleken är mycket mindre än den faktiska hos vargen.

Om vi antar att det finns 15 vargpar som parar sig i Sverige så kan man beräkna den effektiva populationsstorleken till ungefär 30 individer, dvs cirka 15% av den faktiska storleken (jag bortser från skillnader i reproduktionsframgång mellan individer, vilket skulle kunna ytterligare påverka den effektiva storleken). Skulle vi vidare anta att 200 individer är en minimumnivå för den effektiva populationsstorleken så skulle den svenska vargstammen behöva öka till drygt 1 300 individer för att den ska ses som genetiskt frisk. Och då ska man ha i åtanke att enligt studier som gjorts på området så ligger den effektiva populationsstorlekens minimum- nivå närmare 500 individer om inte mer.

Det är således svårt att tala om hållbarhet när man vill hålla en djurpopulation på nivåer som är oacceptabelt låga. Vill vi ha varg i våran natur så måste den tillåtas växa bortom de 200 individer som vissa människor ser som sin maximumnivå, och nya vargar österifrån måste också tillåtas komma in med nytt blod till den svenska vargstammen. Hur åstadkommer man det? Jag har ingen aning, men kanske kan man skicka svenska folket på kurs till Östeuropa där man får se att det går att leva sida vid sida med vargen.

DN DN SVD SVD SVD
Sphere: Related Content

11 comments:

Jan R said...

Vargen är en så effektiv predator att det överhuvud taget inte finns möjlighet att försörja 1300 vargar i Sverige. Stammarna av bytesdjur skulle helt enkelt tryckas ned till sådana nivåer att vargstammen skulle stabiliseras på en betydligt lägre nivå.
Det finns en drömvärld och det finns en reell värld. Drömvärlden är olika beroende på vem som definierar den. För vissa är det en värld utan krig, för andra en värld där lejon och får lever sida vid sida, för ytterligare andra en värld där alkoholen är förbjuden och där inga smugglar på vägne hem från semestern. Vissa vill att jakt skall förbjudas och alla skall i stället för djur äta bönor och sojaprotein (tills de får reda på att sojaodlingen förbrukar sååå mycket energi och konstgödning).
Sedan finns det en reell värld där en majoritet av människorna faktiskt vill äta kött och där en del föredrar att skjuta det själv i stället för att köpa från industriella koncentrationsläger för djur. Andra har inget alls emot organiserad masslakt för att få köpa ett inplastat paket i kyldisken.
I den värlen ses stora populationer av varg och björn med förnöjd likgiltighet om man köper sin rostbiff i samhällets snabbköp och med oro och ibland ångest om man hellre äter hare och rådjursstek från egen mark.
"Öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de två" brukar man säga, men i den globaliserade världen har de mötts och är helt beroende av varandra.
Den ideella och reella världen måste mötas på något sätt. En lösning där någon blir trampad och nedtryckt är helt enkelt inte möjlig. En värld där det finns 1300 vargar i Sverige är inte möjlig av många skäl. En värld där en nollvision på varg råder är heller inte möjlig av många skäl.
Jakten har aldrig i vår tid syftat till att utrota något bytesdjur. Många fler djur dör av predatorer och sjukdomar än av jakt. Minskar populationen, så minskar jakten och ökar viltvården. Människan har möjlighet att förvalta och gör det också.
En kontrollerad jakt som håller de stora rovdjurens antal på en för det stora flertalet acceptabel nivå är den enda praktiska lösningen. Det är också för rovdjuren den bästa lösningen eftersom det skapar respekt och acceptans för deras närvaro. Varken 0 eller 1300 är förhandlingsbara bud. Drömvärlden är lockande för den som tror på den, men den leder inte till resultat, eftersom den är just en dröm. "Wake up to reality!" - Med en vettig kompromiss, som rovdjursutredningen är ett exempel på, så får vi en ganska bra värld för både djur och människa.
/Jan

Geoffrey Goines said...

>jan r

Är vargen en effektiv predator? Jag har läst littertur som nämner under 10% jaktlycka för vargen, vilket är lägre än t ex lodjur (för att inte tala om mkt sämre än afrikansk vildhund som ligger på ca 85%, men det hör inte hit).

Du säger att 1300 vargar är för mkt och vi måste har rovdjurspopulationerna på en "acceptabel" nivå. Men jag säger då att 1300 är en acceptabel nivå, så länge vi har en isolerad vargstam och ett mål att ha en frisk ditto.

Märk väl att mitt inlägg var en replik till debattförfattarnas vurmade för hållbar utveckling. Vill man ha en sådan utveckling så måste man vara beredd att anpassa sig till vad naturen tål, och i detta fall tål vargen inte en populationsstorlek under 1 300 individer.

peter said...

Hoppla!
Drömvärd är väl vad du aviserar, med att människan kan och får styra allt, och då bli allt bättre, hmmm.
Nej du! 1300 st vargar är inga problem för sverige att ha. Har du ätit älg- rådjurskött? kan tro det! Det är sällsynt. Det är nästan bara älgjägarna själva som skjuter och låter köttet nå sitt egna bord. Om du informerar dig om vad andra länders vargstammar livnär sig på och dess population i förhållande till yta och antalet människor, så får du nog revidera ca 99% av din inlaga. Du har en konstig förhållande till verklighet, rädsla och tro.
Du pratar om krig, koncentrationsläger, smuggla, masslakt.
Jag trodde att vi skulle diskutera rovdjurens rättighet att få ströva omkring i svensk skog utan att hotas av rädda personer med bössa.


Flertalet pratar om rovdjuren som ett reeelt hot mot mänskligheten och faunan. På samma sätt fungerar personer som är mörkräda och främlingfientlga. Det är märkligt att personer som företräder Svenska Jägarförbundet, LRF kan känna hot från rovdjuren på sådant sätt att man måste agitera/argumentera på samma grunder som extrema högerpartier gör. dvs informera oss om rädsla och hot.
Det finns inga sakliga grunder till rädlan.
Jag tycker att Ni skall insupa lärdom och kunskap om faktiska förhållanden, sedan informera era medlemmar om hur man skall hantera den ev situationförändringen som mer rovdjur innebär, inte skrämmas och hota.
Tänk på när räven var det stora problemet när den tog hönorna. Då laddades bössan också. Vad har hänt sedan?

Geoffrey Goines said...

>peter

Ja, jag håller med. Det finns en outgrundlig rädsla för vargen i Sverige, som troligen är unik (rädslan alltså)

Anonymous said...

Vad ska man säga, två jönsar slår sina kloka huvuden ihop och tycker att det borde finnas 1300 vargar.
Jaha ja, antagligen har ni aldrig satt er fot utanför storstan eller ännu mindre någonsin levat av och med boskap eller andra tamdjur.
Människan står högst upp i näringskedjan och är ett rovdjur precis som vargen. Både varg och Björn saknar naturliga fiender och det är vår uppgift at decimera vargstammen. Precis som vargen gör med räv för övrigt, vargen dödar en räv saklöst om den kommer åt.
jakt är naturligt och en av våra basinstinkter. Naturen ser inte ut som i Kalle Anka men tyvär verkar alltför många jönsar i städerna verkar tro det tro det.

Geoffrey Goines said...

>anonymous

Min siffra baserar sig på vetensakpliga teorier om hur en population undviker inavelsdepression. Jag har, till skillnad dig, inte satt ngr värderingar vid vargen, mer än att den är en art (dvs en naturlig del av vårat ekosystem).

Om 1 300 vargar känns för mkt så kan du alltid flytta till ett ställe som inte har varg (storbritanien t ex)...

Erik said...

Vi ska inte bestämma nåt antal, först måste vi dock importera vargar, men sen får naturens balans sköta resten. Och förbjud allprivat jakt, då kommer vi få en fantastisk natur i perfekt balans, precis som i Yellostone efter att man återinplanterade vargen!!

Geoffrey Goines said...

>Erik

Mja, det finns ju en lägsta minimumnivå under vilken man utsätter populationen för lidande. Denna nivå vill jag inte att man underskrider under ngr som helst omständigheter.

Men visst skulle jag se fler stora mega-nationalparker i sverige.

Lisa said...

Vi kan ha 30000 vargar. Kan Kanada, Ryssland, Usa mm. så kan väl vi i Sverige?
Då får vi också en naturlig balans i skogen mella älg, rådjur, varg osv.

Anonymous said...

"Vi kan ha 30000 vargar. Kan Kanada, Ryssland, Usa mm. så kan väl vi i Sverige?"

Har Sverige ett lika stort geografisk land som dessa länder?

Om inte, hur kan vi då ha en sådan stor stam? Skall alla som bor på landsbyggden flytta in i städerna, till fördel för rovdjuren?

Vad händer med en av Sveriges älsta kulturer, älgjakten? Ska rn av Sveriges kulturer köras över på grund av mäniskors krav? Vad händer med det "mång kulturella Sverige"?

Jag anser inte att vi skall utrota vargen, men om vi skall ha en vargstam skall den bäras lika oavsett vart vi bor.

Mvh Christer

Miria said...

Bra skrivet. Gillar presentationen av dig, du låter hyvens i mina öron!
/A fellow conservation freak