Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Monday, 16 June 2008

Klimatförändring - ett litet problem i sammanhanget

Jaha, ytterligare en isbjörn flyter/simmar i land på Island och ytterligare än en gång så vållar den mänskliga närvaron ett hinder för en migrerande art. Det spås att isbjörnen kommer att skjutas till förmån för ekonomiska intressen (fårfarmer på ön). Precis som så många gånger förr (inklusive den förirrade isbjörn som sköts på Island i början av månaden) så tillåts inte arter att migrera över människoland. Nu när klimatförändringen utgör ett skäl för många arter att börja flytta på sig så kommer många att duka under pga människans rovgiriga och kompromisslösa attityd.

Aftonbladet
SVD SVD
DN DN
Sphere: Related Content

5 comments:

Anonymous said...

Tyvärr så har detta inte med någon rovgirighet eller intressekonflikt att göra. Det är helt enkelt så att en isbjörn inte skulle kunna överleva i Island därför att den är ett rovdjur och det inte finns tillräckligt med animalisk föda i den isländska vildmarken. En isbjörn kan inte överleva på mossor, lavar och bär. Ingen kan väl på allvar tro att det går att ha ett rovdjur på ett halvt ton vandrande nere i bebyggda trakter. Vidare är det så att isbjörnar inte frivilligt beger sig till varmare områden, utan försöker desperat rädda sig i land när drivisflaket som den förvillar sig på smälter. Det isländska klimatet är inte det ideala för en isbjörn, allra minst när det blir ännu varmare. Klimatförändringen är således inget "litet" problem i sammanhanget.

Geoffrey Goines said...

Fast i sann evolutionär anda så kan inte jag (och inte ngn annan för den delen) avgöra vilken strategi som är rätt på förhand. Man måste försöka genom trail-and-error.

Den okände rebellen said...

Håller med Geoffrey, det är som att säga till den första fisken som gick upp land att den inte alls skulle kunna klara sig där.
Evolutionen har ingen riktning eller mål, så vilka är vi att säga vad som är möjligt?

Pravda said...

Duka under pga ...attityd?!?

Se vad New York Times, eller vilka det nu var, säger. Här:

"Nome, Alaska - Polar bears are rejoicing! No, not because hunting has been banned, but because the Arctic cap is returning to historic levels throughout the top of the World.

It seems ever since Gov. Palin, the hottest Governor on Earth, has been spending more time in the lower 48 states campaigning, it has cooled sufficiently to allow sea water to re-freeze!

Long know to 'heat up a room' with her good looks and bright smile, the Governor of Alaska has been accused of causing warming conditions in her state that threatened the Polar bear's existence. Now, since her absence, the Polar bears are rebuilding ice caves and are again a frequent sight on northern ice shelves.

United States Environmentalists have reversed their traditional Democratic party leanings, and are encouraging citizens to vote for Palin so as to 'keep her in Washington'!"

Geoffrey Goines said...

>Pravda

Japp, duka under pga människors attityder.