Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Tuesday, 17 June 2008

Annie Johansson och Fredrick Federley och FRA


Några förslag på vad som ska stå i pratbubblan...?

DN
SVD
Sphere: Related Content

1 comment:

JG said...

"Glöm inte: makten framför allt!"