Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Thursday, 12 June 2008

Pandor - de största offren i jordbävningen

Det rapporteras från jordbävningsdrabbades Kina att områden som hyser jättepandor är illa åtgångna pga naturkatastrofen. Minst 8% av ”pandamarkerna” tycks vara förstörda, likaså ett forskningscenter i ett pandareservat. Detta är självklart oerhörda försluter, långt värre än de mänskliga dödsoffer som jordbävningen krävde.

Det finns ca 1600 pandabjörnar kvar i världen, enligt en studie från 2004. Arten håller på att återuppväckas från de döda tack ambitiösa och framgångsrika naturvårdsprojekt (både in situ och ex situ). Men fortfarande är varje förlorad individ en oerhörd förlust för arten. Sålunda så riskerar varje förlorad pandaindivid bidra till en helt oersättlig förlust för eftervärlden.

Det bör även tilläggas, uti fall någon vill kommentera att jordbävningar är naturligt förekommande fenomen som alltid påverkat pandapopulation, att dagens spillra av arten inte lever under naturliga förhållanden. Den långt pågående ansamlingen av pandor till några få fristäder ute i naturen har sitt pris. Få, om ens några, arter klarar av att utsättas av ”stress” (såsom jord- bävningar, bränder, översvämningar mm) utifrån om de inte har minst några (meta-)populationer runtom, som kan gå in och ersätta de förlorade individerna.

Vi får hoppas att skadorna jättepandapopulation är relativt små, och att de kan snabbt återhämta sig. Om inte, så har jordbävningen krävt sitt i särklass största offer.

SVD
Sphere: Related Content

No comments: