Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 13 June 2008

Inför metanskatt!

Anklagelser börjar nu hagla över att det är köttproduktionen i jordbruket som är den stora miljöboven i samband med klimatförändringen. Det blir väl bara att införa metanskatt/ utsläppsrätter på fisar och rapar från Rosa och hennes idisslande vänner. Det bör dämpa den ökande efterfrågan på kött och skona vår natur och miljö, eller?

SVD
Sphere: Related Content

5 comments:

Bynte said...

Av ren nyfikenhet? Hur ska utsläppen från djuren mätas? Man kan anta att alla dur inte är lika flatulenta jämt och därför borde de som fiser mer beskattas hårdare än de som håller sig. Är metangassammansättningen lika i alla djurtarmar eller kommer vi behöva en diffrensierad skattetabell för olika arter? Är inte det i så fall diskriminering?

André said...

En fråga bara. Sätt en systemgräns kring kossan. Det kommer in gräs och vatten och luft. Det kommer ut skit, fis och utandning. Det verkar ju konstigt om det kommer ut något som inte kommit in. Vad det gäller metangas så kommer den antingen från gräset eller vattnet eller luften eller bildas tillsammans med dessa. Oavsett så borde gräs som växer upp där kossan stod bestå av samma sak som gräset som förbränts i kossans magar och som släppts ut där bak. Är inte det exakt så som man förklarar att biobränsle är koldioxidneutralt? Man förbränner något och sedan planterar man nytt som består av det man förbrände + - 0. Kan man berättiga biobränsle men inte kossor som gör exakt samma sak men i magen istället för i en ugn?

Geoffrey Goines said...

Bynte
Ja... inte mitt drömjobb precis, "fismätningsingejör"...

André
Nja, det blir väl inte ett nollsummespel här, då det koldioxid som bundits av växterna omvandlas till metan i kossans magar och släpps sen ut. Växter kan sedan inte ta upp metan igen, utan får vänta på att det bryts ner.

Daniel said...

Vad är din poäng? Betvivlar du att köttproduktionen är ett miljöproblem eller gör du dig bara lustig över att man skulle kunna tänkas beskatta problemet?

Geoffrey Goines said...

Daniel

I detta fall är det nog både och.