Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Tuesday, 24 June 2008

Satsa på kärnkraften

Svenska folket sa ”Nej” till kärnkraft i folkomröstningen 1980. Tack och lov att folkomröstningar är bara rådgivande, för mer farsartade röstningsalternativ får man leta efter. Den uppmärksamme vet att det inte existerade något ”Ja”-alternativ i folkomröstningen, och därmed kan man snabbt förpassa resultatet till papperskorgen, eller en kommande utställning om patetiska omröstningar/val.

28 år efter folkomröstningen så har världens, och Sveriges, energibehov ökat exponentiellt(?). Vi har behov idag som vi inte visste vi hade för några decennier sen. Mobiler, datorer, massagestavar mm finns i var mans och kvinnas hem, och alla dessa produkter slukar energi både före, under och efter sin livslängd. Energikällor som är relativt hållbara är A och O i sammanhanget.

Visst kan det för oss, barn av Harrisburg och Tjernobyl, kännas lite motbjudande att förespråka kärnkraft igen, men finns det något bra alternativ för tillfället? Jag ser mer skador på våran miljö vid utbyggnad/satsning på vattenkraft. Satsning på fossila bränslen är heller inget som kommer att gå att genomföra för tillfället, med global uppvärmning som brännande fråga. Förnyelsebara energikällor som vindkraft och solkraft har än så länge sina begränsningar, och man undrar vilken inverkan de kan få på miljön om jordens befolknings skulle helt förlita sig till dem.

Självklart så finns möjlighet och potential för oss att motverka en antågande energikris genom forskning och utveckling av energikällor, och en ”spridning av risker” (användning av flera olika slags energikällor). Minst lika viktigt är energihushållning, där det finns gott om studier som visar att byte till mer energisnåla alternativ inte bara gynnar miljö, utan också plånboken. Det är dock viktigt att under färden mot ett energi-modernt och hållbart samhälle kunna satsa på den energikälla som troligen har relativt få negativa externaliteter, nämligen kärnkraften.

DN DN
SVD
Sphere: Related Content

3 comments:

Michael Karnerfors said...

Harrisburg? Du menar olyckan som gav 0 döda, 0 skadade och 0 extra cancerfall?

Geoffrey Goines said...

Ja, olyckan som var så osannolik att den skulle ske, att den nog inte skedde...

Anonymous said...

Harrisburg, du menar den olyckan som mörkades av samma regering som tvingade tusentals soldater att stå och titta på när atombomber exploderade bara för att bevisa att strålning är ofarlig. Och samma regering som utsatte sina egna soldater och hela irak för strålning genom utarmat uran som de påstod var ofarligt?