Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 11 June 2008

Kina har inga problem med åsiktsfrihet

Kinas ambassadör i Kina uttalade sig idag om att alla har rätt att uttrycka sina åsikter. Det framgår dock inte huruvida också kineser omfattas av definitionen "alla".

Jag påminns här (om än lite långsökt) om en god vän från Ghana, som en gång fick frågan om det existerade några problem med mediafrihet i hans hemland. Han svarade på sitt allvarliga och cyniskt välavvägda sätt: "Nej, vi har inga problem med mediafrihet i Ghana. Vi har ju ingen mediafrihet, så hur kan vi ha problem med den...?".

DN DN
Sphere: Related Content

6 comments:

Anonymous said...

Det finns väldigt många som vill uttala sig om mediafrihet i dagens Kina. Jag undrar hur många kan läsa kinesiska tidningar och förstå riktigt mellan raderna i texten. Inte så många. Inte ens DN:s Torbjörn Pettersson.
Jag skulle vilja gärna uppmana ungdomar att läsa kinesiska i tal och skrift, och uppleva Kina utan språkliga förhinder. Då förstår man Kina och Asien på riktigt. Invandrare som inte kan svenska har lätt att missförstå i det svenska samhället, även de får hjälp av tolk ibland.

Anonymous said...

Det finns också ett enklare sätt att ta reda på det. Du kan hitta många kineser idag i Sverige. Börja med att prata med dem, ta reda på vad en kines tycker om saker och ting i Kina, inte bara via DN, SvD.

Geoffrey Goines said...

Att kunna ett språk och/eller att prata med folk från ett visst land i all ära, men ni måste ändå hålla med om att man inte förstår ett land (och landets agerande/beteende) förrän man har bott där en längre tid.

Anonymous said...

Jag menar att prata med kineser som är födda och uppväxta i Kina men är i Sverige just nu. Det finns t.ex många gäststudenter/forskare från Kina nu hos KTH, KI,Stockholms Universitet.

Geoffrey Goines said...

Jo, jag har pratat med kineser, men hävdar fortfarande att det inte räcker för att skapa sig en bild av Kina.

Anonymous said...

Det är väldigt svårt för folk i Sverige att skapa sig en mångsidig bild av Kina och världen. De flesta är tvungen att hålla med vad media har sagt. Politikerna har nog lite mer från annan informationskälla, tex Kinarapport. När en gammal invandragubbe har läst veckoblad på sitt språk säger han - Det händer inte så mycket i Sverige. Det är bra.