Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Monday, 16 June 2008

Könsdiskriminering kanske ändå är rätt…

En nyligen genomförd studie pekar på att det existerar en skillnad mellan hjärnor hos homosexuella och heterosexuella personer. Det framgår uppenbarligen att hjärnorna hos homosexuella påminner mer om det motsatta könets hjärna. Detta kommer nog som en överraskning för de flesta, finns det skillnader i hjärnor mellan könen?! Ja, det gör det tydligen, och vi måste nog leva med det…

Studier på ”könskillnader” i hjärnor hos människor och människoapor har, så vitt jag vet, genomförts vid Uppsala universitet där resultaten ska ha skvallrat om klara skillnader mellan könen. Men då betyder det väl att kvinnor och män beter sig olika baserat på biologiska snarare än sociala faktorer. Och än värre, i det rådande jämställdhetsklimatet, vi kanske är bättre lämpade för vissa uppgifter än andra beroende vilket kön vi har. Könsdiskriminering är därmed inte ett uttryck för förlegad trångsynthet utan en naturlig process för att placera rätt kvinna/man på rätt plats.

Viktigt är att betänka två saker innan man tar värning inför det annalkande könskriget. För det första, även stora fysiologiska (typ genetiska) skillnader kan ge upphov till endast små skillnader i beteende (inkluderat lämplighet till att utföra uppgift X). Liknande så kan små skillnader ge upphov till stora beteende ”rubbningar”. För det andra, även om det existera genetiska eller dylika skillnader mellan kvinnor och män, hetero- och homosexuella, svarta och vita, etc. så finns det lite argument för att, i ett modernt samhälle, behandla varandra olika innan vi har fått chansen att visa vad vi går för.

Kvinnor eller homosexuella män kanske har större ”fallenhet” för design av kläder, vad vet jag (vi får här förutsätta att skillnaderna i hjärnan hos dessa personer stimulerande ett form och skapande tänkande). Men det är väl inte rätt att inte låta en heterosexuell man att få visa vad han går för i kläddesign. Eller?

Aftonbladet
DN SVD
Sphere: Related Content

2 comments:

Björn Nilsson said...

Det lugnaste är väl att man inte försöker jaga in folk i mönster där de inte känner sig tillfreds. I stället för diskriminering: möjlighet för individen att göra det bästa av sina bästa egenskaper.

Jag antar att om den här studien håller så får exempelvis en del skriftetrogna religiösa fundera en gång till. (Det kommer de förmodligen inte att göra, men man kan ju hoppas ändå.) Ett medfött beteende borde vara svårare att fördöma än ett inlärt.

Geoffrey Goines said...

Med tanke på att många troende har vantolkat heliga skrifter till sina fördelar förr, så lär inte resultaten från den aktuella studien förändra mkt, tyvärr.