Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Monday, 23 June 2008

Sverige bär skulden till Östersjöns kollaps

Världsnaturfonden WWF skriver i en rapport att sju av världens tio största döda havsbottnar återfinns i Östersjön. Detta är en ekologisk katastrof som orsakats av långvariga och enorma utsläpp fosfor och kväve, utsläpp som beror på en över- användning av gödningsmedel inom jordbruket. Skulden till den syrefattiga situationen kan därmed läggas, främst, på Sverige som använder mer gödningsmedel per capita än något annat land runt Östersjön (eller hela världen?).

Frågan är nu vad som kan göras åt saken. Sverige kan ju strypa sitt jordbruk och se till att det blir än mer beroende av EU-bidrag… Det faktum att en antågande global matkris kan ställa högre krav på egna, högproduktiva, jordbruk i Sverige men också i övriga Östersjöländer (länder som också håller på att modernisera sina jordbruk och därmed öka användningen av gödningsmedel) gör att problemet verkar svårlöst.

Till ekvationen kan adderas, eller multipliceras, höga halter av miljögifter, invasionsarter från andra delar av världen (vanligen införda genom fartygs barlastvatten) och en pågående klimatförändring. Ganska snart förstår man vilken grotesk stress Östersjöns arter utsätts för, och vi kan ju redan nu glömma torsken, abborren, gäddan och ålen. De mindre iögonfallande (läs: mindre ekonomiskt viktiga) arterna kommer säkert snart följa efter, om de inte redan har gjort det. ”Ekologisk kollaps” kommer nog inte vara ett tillräckligt heltäckande ord för Östersjön om ett decennium eller så.

DN DN SVD
Sphere: Related Content

10 comments:

Den okände rebellen said...

Du nämner inget om anledningen till övergödningen eller varför Sverige måste ha ett högproduktivt jordbruk som släpper ut mängder av fosfor i vattnet. Anledningen stavas köttindustrin. Läs mer här:

http://xpopx.b-s.se/ostersjon-ett-dott-hav/

Geoffrey Goines said...

Hmmm, så om svenskar äter mindre kött så kommer östersjön skonas? Kommer jordbruken då att sluta odla ngt på sina marker?

Den okände rebellen said...

Jordbruket skulle kunna mer än halvera sina odlings arealer med hälften om vi slutade äta kött och började äta växter. Jag trodde du familjär med att ett kilo kött motsvarar 10 kilo växter. Eller så skulle bönderna kunna halvera produktionen på varje fält vilket skulle leda till en otrolig minskning av konstgödsel.
Samtidigt läcker köttindustrin ut extrema mängder djuravföring i vattendragen som övergöder Östersjön.

Anonymous said...

I ärlighetens namn har Östersjön drabbats av bottendöd tidigare i historien. Innan vi människor var tillräckligt "avancerade" för att påverka. Det handlar om ett komplicerat och ytterst känsligt system där vattenflöden, temperatur och annat spelar roll.
Men den här gången är det nog inget snack om vilka som är skyldiga och om vi inte ens kan rädda vår eget hav så kan vi lika gärna lägga ner Sverige.
Det är verkligen synd att koldioxiddebatten har fört ner östersjön från den politiska dagordningen. Det var inte så längesedan Göran Persson och hans Östersjökompisar stod i kö för att göra mest för Östersjön. Men, men. Det var då :-(
/A Nonymen

Geoffrey Goines said...

>den okända rebellen

Jag är väl bekant med energiöverföringen mellan de trofiska nivåerna (som f ö ligger på mellan 3-27%), men jag funderar på vad som skulle hända rent praktiskt om svenskar/människor skulle sluta äta kött. Skulle inte jordbruket då gå över till odling av sockerbetor (om det går att använda till etanolframställning) eller energiskog?

Geoffrey Goines said...

>A Nonymen

Jag är medveten om hur slutna vattenområden (vi inkluderar östersjön dit) kan drabbas av syrefattiga bottnar. Men det har väl aldrig varit i så stor utsträckning som det är i Östersjön idag?

Tycker f ö att koldioxiddebatten har fört upp miljötänkandet på prioritetslistan hos svenskar och andra. Det kan visa sig gynna östersjön. Den som lever får se.

Magnus said...

Pinsamt. Jag lyckas inte googla fram någon källa. Så går det när man förlitar sig på minnet. Om jag mins det hela rätt så kommer uppgiften från någon bok jag bläddrade i på biblioteket. Det var en sammanställningbok med småartiklar som olika östersjöforskare skrivit (bra källhänvisning va...). Tror att det byggde analys av sediment som både visade på perioder med ordentliga algblomningar och ganska långa bottendödstider (i alla fall där proven var tagna. Men om omfattningen var större än nu har jag ingen aning om).

Geoffrey Goines said...

>Magnus

Jag ska väl luska lite i detta, men jag är kanske säker att den bottendöd som menas är relativt ovanlig i stora innanhav. Och den är definitivt inte lika långvarig som den bottendöd vi ser idag. Men jag kan ha fel.

Anonymous said...

Hej Geoffrey. Jag googlade lite till. "havet.nu" är en riktig pärla. Inte helt lätt att hitta på sidan men om man rotar runt så finns det en massa populärvetenskapliga rapporter:
http://www.havet.nu/dokument/O2000syrebrist.pdf
Om jag läser rätt så är det riktigt illa idag jämfört med historien (Om vi håller oss till den period när "östersjön" är någorlunda likt dagen).

Finns en bra allmän historik också. Den här delen är väl inte så relevant för nuvarande östersjön men otrevligt som alternativ:
http://www.havet.nu/dokument/HU20041littorina.pdf
/Magnus

Geoffrey Goines said...

>Magnus

Tack! Ska kolla i mtrl:et