Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 27 June 2008

Dåligt med klimatmärkt mat

Tydligen har klimatmärkning av svenska livsmedel dragit ut på tiden. Kritiker skäller på allt ifrån märkets/sigillens utformning till den allmänna förvirring som ytterligare en märkning kommer att skapa. Helt klart är att en klimatmärkning av livsmedel fyller väldigt lite funktion om man relaterar till själva miljöproblemen vi har.

Det skulle vara bättre att införa en slags ”hållbar utveckling” -märkning, där det vore idealistiskt med en indikation om hur mycket energi som krävs för en produkts ”livslängd” (tillverkning, transporter, återvinning etc.). Energiåtgången i fråga skulle också behöva viktas mot hållbara (helst förnyelsebara) energikällor, och anges i energiåtgång per (i förväg standardiserad) viktenhet. Denna märkning skulle då underlätta för konsumenter att välja mellan två snarlika produkter på basis av dess inverkan på den hållbara utvecklingen.

Även om det kan finnas bekymmer med dessa märkningar, särskilt där produkten/varan transporteras långt och det är svårt att beräkna energiåtgången för transporten, så måste det ändå ses som bättre om konsumenter får utöva sin makt för förbättring av hela miljön, och inte bara klimatförändringar.

DN
SVD
Sphere: Related Content

No comments: