Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Tuesday, 24 June 2008

Endast Gud kan avsätta Mugabe

Eftersom det hävdas från Mugabe-håll att det endast Gud som kan avsätta gamle ”Rob” så är det väl dags att börja be. Problemet är bara det att diktatorns storhetsvansinne säkert har gått så långt att han numera ser sig själv som den allsmäktige Fadern…

SVD SVD
DN DN
Aftonbladet
Sphere: Related Content

2 comments:

henrik said...

Om Robert Mugabe anser att endast Gud kan vara honom till doms så anser jag att resten av världen ska anstränga sig och se till att det mötet mellan Robert Mugabe och Gud kan ske så snart som möjligt. "Send in the Marines!"

Geoffrey Goines said...

Att på eget bevåg sända in militära trupper med kopplingar till gamla kolonialmakter skulle, i långa loppet, göra mer skada än nytta.

Det är AU som måste sätta ner foten och reda upp situationen (och då gärna med hjälp från stater utanför Afrika)