Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 6 June 2008

Frihandel? Yeah right...

Ännu en världskonferens talar om ökad frihandel till förmån för världens fattiga. Talar, och inget mer. Same procedure as every year, James...


DN
Sphere: Related Content

No comments: