Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 4 June 2008

Svarta ska inte få ta över mark

Landreformer i Sydafrika ska de närmaste åren försöka att återföra mark som tagit från delar av befolkningen innan och under apartheid. Många vita farmare står nu under exproprieringshot och olyckskorparna kraxar att vi riskerar få ett nytt Zimbabwe. Även om det är lite att ta i så är det en väldigt giltig syn, Sydafrikas jordbruk/matproduktion kommer att kollapsa under styret av svarta farmare.

Vän av ordning kan nu undra om jag menar att svarta är dumma eller lata eller något annat missanpassat superlativ. Detta är dock inte frågan om en renässans för rasbiologiskt tänkande utan en fråga om hur verkligheten förhåller sig. Och denna verklighet visar att jordbruk i händerna på svarta sydafrikaner kommer att vara ineffektivt pga två anledningar; okunskap och traditionstänkande.

De svarta farmarna i Sydafrika är generellt sätt dåligt utbildade. Detta är ett resultat av den undermåiga sk bantu-utbildningen för svarta under apartheid och frånvaro av skolor på landsbygden (ett problem som fortfarande består). Det är därmed lätt att förstå att svarta farmare kan bruka jorden mindre effektivt än vita farmare som både har högre utbildning själva och ofta har ett och annat barn som är utbildad agronom eller dylikt.

Det stora problemet med ineffektiva matproduktionen på jordbruksmarker ägd av svarta ligger också i uråldrigt traditionstänkande (”stamkulturer” om man så vill). I många av de svarta folkgrupperna, speciellt i de folkrika och jordbruks- intensiva KwaZulu Natal och Eastern Cape, existerar jordbruksmetoder och en hierarki som inte lämpar sig vid ett modernt jordbruk, särskilt inte i områden med hög befolkningstäthet.

Utan att gå in på alltför många detaljer så kan till exempel farmare som odlar sockerrör, få hela sin jord förstörd av betande boskap under vinterhalvåret, helt i enlighet med gamla jordbruks- traditioner. Andra farmare får inte, för stamhövdingen, hyra ut delar eller hela sin jord till andra, mer effektiva, farmare. Summerat med andra lagar, regler och traditioner så uppstår den absurda situationen att på sina håll är mindre än 10% av jordbrukshushållen självförsörjande. Vilket leder till att människor måste både bruka sin jord och jobba i staden för att få ekonomin att gå ihop (alternativt att de låter jorden ligga i träda).

Slutsatsen är sålunda att svarta inte bör få ta över farmar i Sydafrika, om inte utbildningsnivån höjs och vissa/alla gamla jordbrukstraditioner överges. Ansvaret för det förra vilar på regeringen, ansvaret på det senare vilar på folket. Görs inte detta så kommer underutvecklingen att öka och vi kommer få se mer våldsamheter av typen vi sett den senaste månaden i kåkstäderna runt om i landet.

SVD SVD
DN DN
Sphere: Related Content

8 comments:

Illwill said...

Alla seriösa undersökningar som gjorts på området visar iof att svarta har lägre snitt-IQ än t.ex vita. Så även med utbildning så är det inte säkert att de kommer klara av det.

Geoffrey Goines said...

Dels är IQ inget tillförlitligt sätt att mäta intelligens med, dels så finns inget från mina egan obseverationer som visar på att högubildade svarta afrikaner klarar IQ-test sämre än vita ditto.

Björn Nilsson said...

Är det inte så att alla seriösa jämförelser som har gjorts (med andra ord att man jämfört jämförbara företeelser) visar att skillnaden inte finns? En svart professor klarar testet lika bra som en vit kollega, en svart sharecropper lika dåligt som en vit hillbilly. Att intelligens skulle vara kopplad till hudfärg är en milt sagt befängd idé.

Jag tycker spontant att din beskrivning av jordbruket i Sydafrika påminner om det elände som mötte bolsjevikerna på den ryska landsbygden på 1920-talet och som de kinesiska revolutionärerna strax därefter började ta hand om i sitt land. Men kineserna klarade av det bättre. Med tanke på att klimatförändringarna kan slå hårt mot jordbruket i södra Afrika borde myndigheterna få ändan ur vagnen och agera innan det går åt helvete totalt. Men med Mbeki i ledningen är det väl inte mycket att hoppas på. Resultatet av detta kanske blir en social explosion som tar kål på alla goda framtidsutsikter som Sydafrika troddes ha när apartheid avvecklades.

Geoffrey Goines said...

Det kan mkt möjligt föreligga skillnader mellan "svarta" och "vita" i IQ. Vad dock många framstående forskare inom området gör är att gärna klumpa ihop svarta till en homogen grupp (DNA molekylens upptäckare James Watson till exempel) och på så sätt dra helt felaktiga slutsatser.

Jag har sett att i t ex helhets- och detaljseende så finns klara skillnader mellan olika folk. Svarta i Sydafrika har ett helt annat sätt att se på kontinuerlitet än t ex svenskar. Men jag ser också stora skillnader mellan svarta sydafrikaner och svarta från östafrika. Om skillnand är ett uttryck för arv eller miljö är svårt att säga, men då bara 30% av den vi är beror på våra gener så är chansen/risken klart större att det är miljön som är den avgörande faktorn.

Björn Nilsson said...

Om man bortser från Xanfolk är väl dagens svarta sydafrikaner relativt sent invandrade bantus från central- och östafrika? Med andra ord från områden där man tydligen har lite annan syn på tillvaron? Genetiska förändringar går inte så rasande fort inom stora grupper av människor, så det borde väl bekräfta att det är miljöfaktorn som är den avgörande?

Geoffrey Goines said...

japp Björn. Det är ett väldigt bra argument till favör för miljö-hypotesen.

Daniel said...

30% av vem vi är beror på biologi säger du, jag har hört både lägre och högre siffror, och själv lutar jag åt att de är de högre siffrorna som gäller. Känner du att du har bra stöd för att det är ca 30% som gäller?

Jag tycker det ska bedömas rättsligt om de svarta har rätt till marken eller inte, om det är så att de är dåliga på att bruka den har inte det med saken att göra ( i min mening).

Det här med IQ är intressant. Det har så klart med generna att göra och att det finns rasskillnader tar jag för givet, det finns ju en massa andra rasskillnader. Detta är för mig lite fascinerande eftersom det är lite tabu att prata om detta, samtidigt kan jag tycka att det är ett bra tabu.

Men IQ är ju inte allt, en annan viktig faktor är ju det här med driv och ambition. Jag tror det finns en del rasskillnader där också.

Geoffrey Goines said...

30% har väl florerat i många decennier, men det finns en tvilling studie som gjordes för ngt år sen som kommer fram till den siffran också. (Jag har dock inte referensen till hands just nu, men jag ska försöka leta fram den när jag får tid eftersom den är ett tungt argument i "rasdebatter").

Att låta ngn ta över ett stycke land som inte kommer kunna användas effektivt, SAMTIDIGT som det råder hungersnöd/underskott i matproduktionen är förhoppningsvis ngt som inte får rättsligt stöd. Självklart så ska man inte per automatik stänga ute folk från jordbruk beroende på hudfärg. Däremot tycker jag att man ska stänga ute dom som väljer att inte modernisera sina metoder OCH låter det gå ut över andra (ex boskapsskötare som förstör åkermarker under vinterbetet).

Ja gener och ras är ett ämne som är svårt att närma sig. James Watsons uttalande förra året skvallrar om detta. Men i hans fall så blandar han en sund forskningnyfikenhet med en trångsynthet och okunskap som gränsar till rasism.

Sen vidhåller jag att IQ har väldigt lite med intelligens att göra. Det är så mkt annat som spelar in om man är "smartare" än andra.