Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Monday, 25 August 2008

Djurrättsaktivister är hycklare

Med anledning av attacker genomförda av djurrättsaktivister i Malmö och Stockholm idag så vill jag i all hast förmedla min bild av (flertalet) djurrättsaktivister. Om jag tillåts generalisera, så är aktivisterna anhängare av sk ”djurrätts-biocentrism”, med inspiration från Peter Singer och Tom Regan. Dessa bägge tänkare/filosofer anser att även djur har ett värde i likhet med ett människovärde. En våldshandling mot ett djur är sålunda lika oacceptabelt som en våldshandling mot en människa. Tyvärr så är Singer, Regan och dess respektive anhängare hycklare som tror de framhåller mer ädla motiv än det mer antropocentriska synsättet (där människan är den enda varelsen med ”människovärde”).

Det framkommer rätt ofta i diskussioner att personer som vill djurs väl och ve gärna tar fram en mall á la Singer om huruvida djuret kan lida eller inte. Om till exempel grisen kan lida som en människa så är den berättigad ett ”människovärde” resonerar man. Denna projicering av mänskliga egenskaper på djur är i mina ögon en indikation att djurrättsaktivister inte klarar av att ge någon nämnvärd respekt till en varelse som inte är som de själva. Insekters eller växters ”omänskliga” sätt att uppfatta smärta ska ju inte döma dem till ett sämre liv eller till onödigt lidande, i alla fall inte om man strävar efter att leva ett idealiserande ”naturliv”.

Jag ser även en (överdriven?) fara med att man väljer att endast skydda individer av arter som man själv anser vara värdefulla, vilket kan leda till att hela ekosystem fallerar, då dessa är ”bottom-up” styrda (dvs växter och insekter avgöra kompositionen av ”högre” djur). Är man verkligen intresserad av djurs välmående så bör man börja fokusera på helheter, dvs arbeta med att bevara arter och ekosystem, även om det sker på bekostnad av individer. Den individualism som djurrättsaktivister sätter upp som sitt ideal är inget annat är en lätt omskrivning av tidigare tänkande där vi, människor, bestämmer vilka som är värda något och vilka som inte är det.

DN DN SVD SVD AB SS
Sphere: Related Content

19 comments:

merat said...

Ett märkligt inlägg. Om nu vi människor föds med vissa grundläggande rättigheter så borde ju de varelser som liknar oss i vissa essentiella avseenden också förtjäna liknande rättigheter. Det är vanligare känt som logisk följd snarare än hyckleri.
Om sen även varelser som är mindre lika oss, som mollusker och myggor, förtjänar grundläggande rättigheter är en svårare diskussion, eftersom det är mer osäkert på vilken grund de nu skulle förtjäna dessa rättigheter.

Men jag ser helt enkelt inte varför djurrättsaktivister på något sätt skulle vara mer hycklare än människor som helt bortser från apors rättigheter, trots dessa djurs stora likheter med oss människor.

Geoffrey Goines said...

>merat

Jag borde kanske ha varit tydligare i att förklara att biocentriker gärna ser ner på antropocentriker.

I övrigt så är det rätt konstigt att man lägger ett högre värde till ngt som liknar en själv mer. Chansen att denna "avbild" har samma preferenser vad gäller typ mat och partners som en själv är klart mkt högre...

Den Okände Rebellen said...

FEL FEL FEL!
Peter Singer är Utilitarist och han pratar aldrig om egenvärde! Han ser njutning och lidande som de enda viktiga faktorerna.

Tom Regan däremot pratar om egenvärde och rättigheter. De är varandras motsats.

Har du träffat en vegan som inte har en helhetstanke? Jag tvivlar starkt på detta. Jag antar att du har dåligt samvete eftersom du stödjer köttindustrin som håller på att förstöra hela den naturligamiljön på jorden och därför måste du försöka försvara ditt beteende. Påstår man sig vilja försvara jorden som helhet är det viktigaste man kan göra att sluta äta kött. Inget annat man kan göra kommer att påverka jordens framtida välmående lika mycket som det.

Veganer i allmänhet är extremt mycket mer medvetna om miljön, ekosystem och mänskligt lidande än medelsvensson.

Anledningen till projiceringen av mänskliga egenskaper på djur är för att få människor som inte är veganer att förstå att djur också kan ha ett känsloliv.

Du borde läsa de teorier du uttalar dig om eller iaf se earthlings innan du skriver ett blogginlägg om det.

merat said...

Sen är frågan varför personer som tar ett aktivt ställningstagande så ofta får utstå mer kritik än de som är passiva i många frågor. Vilka åsikter man än har om djurrätt så kan man knappast påstå att djurrättsaktivister är mer omoraliska än medelpersonen. Ändå skärskådas de tidigare långt mer, och klandras för de allra minsta uppfattade brister.

Geoffrey Goines said...

>okänd rebell

Jag är fullt medveten om skillnaden mellan Singer och Regan, men valde att hålla saker och ting enkla i inlägget för att det inte skulle bli för långt. (Jag vet t ex att Regan ger alla arter "ner till" räka egenvärde, men inte mussla. Skumt...).

Japp jag har träffat djurrättsaktivister som helt saknar helthetstänkande, därav mitt inlägg. F ö så stödjer jag inte köttindustrin.

merat said...

@geoffrey,
I moraliska frågor är det människocentrerade perspektivet dominerande i hela samhället. Att då ge djurrättsaktivisterna en spark för att de anser att det även genom det perspektivet är logiskt att utöka rättighetssfären att gälla även andra utvecklade däggdjur känns bara absurt.

Geoffrey Goines said...

>merat

hmmm, har du läst hela mitt inlägg? Jag ogillar biocentrismen, för att den är en outvecklad och kortsiktig filosofi.
Läs sista stycket i mitt inlägg så ser du vilken fiolosofi jag förespråkar mer.

Den Okände Rebellen said...

Men enligt ditt synsätt så borde du börja döda människor? Tillskriver man helheten mest värde och säger att individer måste offras för att upprätthålla denna helhet så varför inte börja offra människor? Det är uppenbart att vi är för många människor redan. Varför inte döda låt oss säga 5 miljarder individer för att rädda helheten?

Att nedvärdera individers rätt att leva för att rädda något större abstrakt som du gör låter som någon form av nazism eller stalinism.

Geoffrey Goines said...

>okändrebell

Japp jag är en tvättäkta miljöfacist. Jag sätter gruppen framför individen. Varför? För att det är naturligt och långsiktigt hållbart.

Den Okände Rebellen said...

Jag respekterar verkligen din ståndpunkt. Tyvärr är jag själv för mycket av en humanist för att kunna dela den.

Jag tror inte lösningen på problemet är att döda några människor eller andra djur. Eller jag är övertygad att mycket skulle lösas om människan som art utrotades men jag skulle aldrig förespråka att denna plan skulle utföras.

Geoffrey Goines said...

>okänd rebell

Och jag respekterar din åsikt. Hur mkt har du läst av Aldo Leopold?

Den Okände Rebellen said...

Jag har inte läst något bara om honom och kritik mot honom. Men det var länge sen i något primitivistiskt fanzin. Som jag har förstått det delar han upp världen mellan "men" och "land". Där människan "man" står i centrum och ska leva i harmoni med "land" där han har bakat ihop allt från primater (utom människan) till grönalger och mineraler.

Typiskt för dessa teorier är den kristna värdegrund som de vilar på. Där människan är skapad av gud för att vandra bevara hans skapelse.

Jag ser det som "land" man kan inte skilja ut "man" därifrån. "Vi är bara hårlösa apor som löper amok" som kapten watson på sea shepherd så vackert sa det.

Vad tycker du om Sea Shepherd Conservation Society?

Anonymous said...

Det är uppenbart att du inte har en aning om det du skriver om. Läs på lite bättre nästa gång.

Geoffrey Goines said...

>okänd rebell

Jaså? Det är inte alls intryckte jag får av Leopolds "Land ethic". Det är en mkt holistisk filosofi som verkligen tar upp vikten av biodiversitet (även om begreppet inte blev känt förrän många decenier senare).
Att han ändå möjligen placerar människan i centrum kan bero på tidevarvet.

Har du läst ngt av Rolston?

Känner inte till Sea Shepherd Conservation Society, men av deras ngt korthuggna mission statement så verkar de vara en intressant organisation.


>anonymous

Jag har läst på mkt om miljöetik, och detta är mina slutsatser. Är du månne mer påläst inom ämnet?

Anonymous said...

Du hade ett rätt i ditt korkade inlägg.. för i alla fall jag har ett biocentriskt synsätt...

Geoffrey Goines said...

>anonymous

Jag ser din brist på argument som ett tecken på att jag har rätt.

tysko said...

Lidande växter?
Om man inte lägger övernaturliga aspekter på tillvaron utan ser på den såsom den tycks vara, är vi alla fria att välja moral och etik själva.

För minsta möjliga friktion kan man dock rekommendera att den håller sig inom lag och så nära "normal åsikt" - hos de man umgås med eller kommer i kontakt med - som möjligt.

Att välja "Lidande" som ledning för hur man behandlar andra, oavsett människa eller djur, anser nog de flesta vara sympatiskt.

Sedan att gå från attityd till handling och t.ex. välja Quorn och soja istället för slaktade djur, är en längre väg att gå och är ett visst avsteg från "normal åsikt" för de flesta. Men fortfarande en naturlig konsekvens på något de flesta anser vara en sympatisk attityd.

Att sedan gå från privat handling till publik, dvs. att agera aktivt för att påverka eller hindra andra, är sedan rejält onormalt och mycket få som gör, då de flesta anser att deras eget val är det lämpligaste, och andras försök att begränsa det är negativt och osympatiskt. Där är den kommunikativa missen som aktivisterna gör.

Att anse att växer lider är dock betydligt längre ifrån normalt ...

/Tskogstrom

Geoffrey Goines said...

>Tysko

Ursäkta, men jag förstår inte alls vad du försöker få sagt.

celine said...

Jag fattade nästa<n ingenting..

Men självklart skall alla djur ha rättigheter!!