Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 27 August 2008

Ingen som bryr sig om Östersjön?

Världsnaturfonden (WFF) har i en granskning gett samtliga Östersjönländer underkänt vad gäller havsmiljöarbete för Östersjön. Att det inte görs tillräckligt för detta innanhav är känt sen länge. Syrefattiga havsbottnar, förgiftade fiskar, invasions- arter och klimatförändringar läggs på varandra för att bilda ett oerhört komplicerat och gränsöverskridande problem, som gör tillfrisknandet av Östersjön till en avlägsen utopi.

Jag skrev ett inlägg i juni angående en WWF-studie om att Östersjön huserade 7 av 10 av världens största områden med döda havsbottnar (Sverige bär skulden till Östersjöns kollaps). Vet inte om det finns så mycket mer jag kan säga nu. Situationen är otrevlig och jag ser, som den obotlig pessimist jag är, inga enkla lösningar till problemen.

Möjligt så bottnar en del av problemet i att inget land vill göra
för mycket miljöarbete, då andra länder kan åtnjuta fördelarna utan att bära kostnaderna (med andra ord ett "Tragedy of the Commons"). Man skulle kunna tycka att de flesta Östersjöländers medlemskap i EU borde lösa detta problem, men tyvärr verkar inte så fallet. Kanske är det bara så att ingen längre bryr sig om Mare Balticum.

DN SVD SVD MA
Sphere: Related Content

4 comments:

Anonymous said...

Så är det med marknadsekonomi. Alla väntar på att någon ska göra något. Men då får vi vänta länge. Ser man till marknaden som styr så säger den att det inte lönar sig att värna om miljön.

Annat är det på KUBA, som WWF räknar som det enda landet i VÄRLDEN med hållbar utveckling!

Där är miljödebatten inte bara en debatt utan också verklighet.

Geoffrey Goines said...

>anonymous

Jag phar tyvärr ingen erfarenhet från Kuba, men vet att i södra Afrika så är bristen på markandsekonomi en starkt bidragande orsak till att man inte når hållbar utveckling.

Björn Nilsson said...

Kan det vara så att marknaderna i Afrika saknar styrning eller är styrda av krafter som inte är intresserade av lokal utveckling medan Kuba har både styrning och intresse? För Östersjöns del kanske det handlar om styrning av fel sort, där starka krafter hellre försöker plocka ut kortsiktiga vinster än att tänka långsiktigt? Det finns väl inga områden av Östersjön som ligger utanför någon stats kontroll, så termen "allmänning" kan väl inte passa här? Är det inte snarare den inskränkta girighetens tragedi det handlar om?

Geoffrey Goines said...

>björn nilsson

Jag har som sagt svårt att jämför Kuba med annat, eftersom jag inte har ngn erfarenhet av det landet. Skulle dock nog säga att det finns en hel del intresse för hållbar utveckling i södra Afrika, och att det är strukturella "defekter" som stör.

Om jag minns rätt så finns ett mindre område i östersjön som är internationellt vatten. Sen är vatten flyktigt, därmed så kan man i princip tillämpa tragedy of the commons här.