Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Thursday, 21 August 2008

Den sexuella konflikten

Jag tänkte reprisera några av mina blogginlägg som berör samspelet (eller bristen på detta) mellan könen vid val av partners. Syftet är att ge insikt i hur detta ”könskrig” egentligen utövas/bedrivs, och vad som ligger bakom våra beteenden. För den mer insatta läsaren rekommenderar jag även boken ”Sexual Conflict” av Arnqvist och Rowe (ISBN: 9780691122175 ). Enjoy!

Vår promiskuösa natur
Fetma är sexigt!
Män måste använda mer energi
Macho-killen ger sexiga söner
Naturligt att män vill ha oskulder

SVD SVD SVD SVD SVD SVD SVD DB DN DN AB AOB
Sphere: Related Content

No comments: