Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Thursday, 7 August 2008

Svante Pääbo – Sveriges nästa nobelpristagare

Max Planck-institutet i Leipzig, med svenske biologen Svante Pääbo i spetsen har ännu en gång fört vetenskapen minst två steg framåt. Pääbos team har denna gång lyckats sekvensera mito- kondrie DNA i en bit ben från neanderthalare. Utan att gå in på det alltför tekniska så är deras prestation mycket intressant av två skäl. Dels så har de fört tekniken om utvinning och sekvensering av DNA från mycket gamla ben ett stort steg framåt. Dels så har deras kartläggning av arvsmassan hos neandertal-människan ökat förståelse för släktförhållandet mellan olika ”former” av släktet Homo (resultaten pekar på att vi inte har korsbefruktat oss med neanderthalare).

Jag påstår mig inte vara någon expert på hur vetenskapsakademin resonerar inför varje års nobelprisutdelningar, men jag skulle nog sätta en femma att Pääbo snart kommer motta sitt välförtjänta pris. Han har trots allt varit en de mest betydelsefulla forskare de senaste två decennierna, ända sedan han lyckats utvinna DNA ur gamla egyptiska mumier som hoppyprojekt vid sidan av sin doktorsavhandling vid Uppsala univeristet. Möjligen till hans nackdel kan vara att hans forskning är lite för populärvetenskaplig för nobelpriset. Men, som sagt, jag är ingen kunnig expert, bara en spekulativ drömmare i detta fall.

DN
Sphere: Related Content

5 comments:

Anonymous said...

Roligt att du tar upp det. Har spontant tänkt samma tanke själv. Men tyvärr finns nog ingen "gren" som passar på detta arbete.

Geoffrey Goines said...

Jag tror att Svante har en rätt bra chans ändå, eftersom hans forskning har bidragit till mer avancerade DNA-analys metoder.

Erik Svensson said...

Jag diggar också Svante Pääbo och hans forskning, men jag har för mig att hans studier av mumie-DNA:t har "sågats", eftersom det befanns vara kontaminerat av nutida DNA (hans eget?). Hela denna bransch är extremt svår, eftersom sådan här kontamination är svår att utesluta, i synnerhet när det rör sig om Homo sapiens och Homo neanderthalensis som är nära släkt och har till stora delar likartad arvsmassa. Det finns fler grupper än Svante Pääbo som jobbar med detta, bl. a. i Köpenhamn, och en del är rätt skeptiska mot hans resultat.

Geoffrey Goines said...

>erik svensson

Det är mer än vad jag hört (angående mumie-DNAt).
Självklart är det svårt med denna vetenskap, och det är därför jag förespråkar att nobelpriset ska gå till Svante, eftersom han verkligen gjort en insats för vetenskapen. (Om det däremot visar sig att hans resultat är dåliga eller ogilitga av ngn anledning, så ska han självklart inte belönas).

www.avila-3d.com said...

To my mind one and all must go through this.