Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Sunday, 3 August 2008

Monstret heter Fido

Bilder på ett strandfynd har vållat huvudbry i USA. Tittar man på den översta bilden så får man, eller åtminstone jag, en känsla om att det hela är en bluffkomposition. Troligen har några arter komponerats tillsammans för att ge upphov till en förbryllande ”livsform”, i likheter med de berömda spratten; skvadern och Piltdownmannen.

Om man däremot tittar på den nedersta bilden så får jag istället först en känsla av att det är en gris. Tyvärr sitter ögonen alltför mycket framåtriktade för att det ska kunna handla om en individ av familjen Suidae. Underkäkens två hörntänder gör också att det hela påminner om ett rovdjur. Och om det är ett rovdjur med så framåtriktande ögon så satsar jag på att det troligen frågan om en sönderavlad individ, dvs (som redan föreslagits av andra) en hund.


(Fox News)

Aftonbladet
Sphere: Related Content

3 comments:

Hiroshimatelegrafen said...

En hund med näbb? Mmnjaa.

Kanske är det en vattenråtta?

Noshörningsunge?

Rolf said...

Säkert en bluff ihopsatt av olika djurkroppar. Se bara översta bilden tassen ser ut att ha en bindel runt benet vad finns under denna? Bevis på hopsättningen av två olika djurkadaver? Rovfågelhuvud, ödleklor och däggdjur av något slag som kropp kanske hund eller klövdjur som hjort.

Geoffrey Goines said...

>hiroshimatelegrafen

Jag undrar om "näbben" inte bara är en synvilla. Tittar man på den andra bilden så verkar djuret sakna näbb.

Vad är en vattenråtta?
Nej tändernas uppbyggnad gör att det varken är en gnagare eller en noshörning.


>rolf

Låter inte helt otroligt det du föreslår. Fast jag påpekar igen att jag tror att "näbben" troligen bara är en synvilla.