Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 2 July 2008

Terroristen Mandela

Nelson Mandela och ANC ska tydligen ha avförts från USA:s terroristlista idag. Detta är ett beslut som speglar politisk komplexitet mer än något annat. Man kan dra slutsatsen att till och med Usama bin Laden kan komma att strykas från terroristlistan om han gör tillräckligt gott i livet (under förutsättning att han fortfarande är vid livet). Undrar om inte den tanken får det att vända sig ut och in i magen på de flesta amerikaner…

Att Mandela en gång i tiden klassades som terrorist av omvärlden beror på att han var med och startade ANC:s väpnade gren ”Nationens spjut” 1961, och han initierade flera bombdåd fram tills han greps 1962. I sina memoarer (”Den långa vägen till frihet”) uttrycker Mandela förvåning över att han tilldelades Nobels fredspris trots sin delaktighet i bombdåd.

Man skulle här kunna argumentera att Nationens spjut var frihetskämpar och inte terrorister. Detta är dock en smakfråga, då organisationen inte enbart riktade sina bomber mot militära mål, utan också mot postkontor, elverk, torg mm. Det sägs att ungefär 800 civila fick sätta livet till under bombkampanjen, som varade fram till början av 90-talet. 800 liv, som antingen var oskyldiga men nödvändiga offer för ett frihetskrig, eller utvalda mål för terrorister.

Klart är att Mandela visat prov på en stark integritet och en genomgående känsla för försoning redan innan hans frigivning 1990, något som inte kan sägas om hans yngre ”kollegor” i Nationens spjut. En mer lysande symbol för ubuntu än Mandela går nog inte att finna i världen idag. Att en terrorist får motta Nobels fredspris och återfå sin status som ”icke-terrorist” i den amerikanska statens ögon ser jag som bevis på livets dynamiska nyckfullhet.

SVD SVD
DN
Sphere: Related Content

3 comments:

Jean Moulin said...

Tack för denna intressanta postning. Länkar den.

Björn Nilsson said...

Den dåvarande regimen i Sydafrika visade bland annat genom massakern i Sharpeville hur man såg på krav från den svarta befolkningen. ANC:s motkampanj verkar inte ha varit särskilt effektiv (kan ha fel, men jag har aldrig hört att ANC på egen hand kunde skaka regimen särskilt mycket). Att USA haft kvar Mandela på en terrorlista visar bara vilka töntar som sitter därborta.

Begreppet "terrorist" är intressant eftersom det är så innehållslöst. Motståndsfolk i de av Tyskland ockuperade länderna under Andra världskriget kallades terrister av ockupanterna. USA stämplade maoisterna i Nepal som terrorister. Indonesiska regeringen ville ha separatisterna i Atjeh till terrorister (en del av ledningen finns ju i Sverige) men det slutade man med.

Geoffrey Goines said...

>Björn Nilsson

Sharpville kan ha varit ett misstag, alltså apartheidregimen gav inga order eller stöd till denna massaker.
Däremot kan man se tex Steve Bikos död som direkt eller indirekt sanktionerad av regimen.

Begreppet terrorist är helt klart urvattnat. Jag personligen håller mig till definitionen att terrorist är en person som använder våld eller hot om våld mot, primärt, civilia mål.