Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Tuesday, 29 July 2008

Naturligt att män vill ha oskulder

Uppenbarligen existera det en stor efterfrågan bland unga kvinnor att ”återskapa” mödomshinnan så att de ska framstå som oskulder under bröllopsnatten. Fenomenet att mannen måste veta om hans partner haft andra älskare före han är faktiskt väldigt vidspritt och återfinns bland många arter. Vetskapen om att man är far till barnen som man ska vara med och försörja ter sig som så viktig att mannen ibland vägrar ingå en nära relation/gifta sig med en kvinna som haft andra män, dvs inte är oskuld.

Den ständigt pågående sexuella konflikten inom djurvärlden påminner både könen om vikten av att manipulera det motsatta könet. Detta resultera bland annat i att honor väljer att låta en ståtlig hane befrukta henne, och därefter låtsas bli befruktad av en annan, mindre ståtlig men trofastare, hane. Honan har därmed sett till att förse sina barn med både bra gener och en god familjeförsörjare (se också Macho-killen ger sexiga söner). Detta beteende har lett till att hanar söker efter tydliga tecken om honan redan blivit befruktad eller inte, så han slipper försörja barn han inte är far till.

Det är således ett väldigt naturligt beteende av män att vilja ha oskulder. Om det däremot är normalt i dagens moderna samhälle, att ta upp sjukvårdens resurser för att tillgodose detta behov låter jag förbli obesvarat. Bara för skojs skull.

(Det finns två intressanta aspekter om konflikten mellan könen som jag inte tar upp här, men som komplicerar bilden en aning. De kommer tas upp i en vers. 2.0 av detta inlägg senare i framtiden.)

DN DN
SVD SVD SVD SVD SVD
Sphere: Related Content

21 comments:

Anonymous said...

Ja det ær naturligt men inte ens en muslim ær nog så korkad att han tror dessa slampor ær oskulder. Om alla muslimflickor horar så innebær det sækert att muslim-mænnena ær horbockar, vilket torde innebæra att det ær allmænt kænt att dessa flickor ær promiskuøsa. Alla borde också veta att de syr ihop kønet infør brøllopet eller hur, så vad ær vitsen? Kanske att svenne kålrot betalar muslimernas samlagsfest?

Geoffrey Goines said...

>anonymous

Du överskattar de två könens förmåga att syna varandras bluffar...

Anonymous said...

MAC suger!!

Geoffrey Goines said...

>anonymous

japp, PC rules!

Anonymous said...

Visst är det bra att kvinnor själva kan försörja sina barn idag. Då behöver inte mannen vara orolig att han skall tvingas försörja andras barn.

Då borde väl kravet på att kvinnan skall vara oskuld förvinna - eller?

Geoffrey Goines said...

>anonymous

huruvida kvinnor kan eller inte kan försärja barnen på egen hand spelar egentligen mindre roll. Frågan är hur dessa barn (med ensamstående mamma) klarar sig i förhållanden till andra barn (med två närvarande föräldrar).
Om det existerar en fördel att ha två föräldrar så bör också "oskuldsjakten" finnas kvar hos män.
I om detta inte existerar så borde det finnas en klar möjlighet för det senario som du beskriver, men glöm inte att vissa beteenden är svåra att få bort ur en population på kort (evolutionär) tid.

Faustina said...

Det är naturligt att människohanar tar det de kan få. Dvs att människohonorna från naturens sida parade sig med så många hanar som hon hade lust till. Det bästa hoppet hanarna hade var att deras sperma skulle skölja bort tidigare hanars sperma. Det ser man bland annat på att män har relativt stora testiklar.
Det var först när människor fick egendom att säkerhet i farskap blev viktigt.
Nu har ju som tur är detta urtida beteende inte så mycket att säga för hur vi lever våra liv i dag.

Rolf said...

Jag förstår inte ett dugg anledningen till att en man skulle se en risk i att den kvinna en man vill ha kan vara gravid med en annan man och han då får försörja en annan mans barn. I går hade den risken funnits. I dag finns DNA test om man tvekar på faderskap.
Nog är det enklare med ett sådant test vid misstanke än att kvinnan ska operera in en mödomshinna? Hela resonemnaget är så motsägelsefullt så det är svårt att ta till sig. Ska en kvinna menas operera in en hinna när hon misstänker sig vara gravid med en annan man innan hon går in i ett nytt förhållande med en ny man? Om inte förstår jag inte meningen såvida det inte är en religionsfråga där det är oerhört viktigt att kvinnan är oskuld vid äktenskapet. Men det gäller knappast i Europa eller de flesta länder överhuvudtaget. Så var finns idén om oskuld och faran av ickeoskuld.? Även muslimer får väl ta ett DNA test så muslimländer tror jag inte på. Visst det finns religioner där kvinnan ska vara oskuld vid äktenskapets inledning men det var ju inte det som det handlade om.

Geoffrey Goines said...

>faustina

Ja du har rätt att honorna är den begäransade "resursern" bland människor. Jag är dock inte helt övertygad om att hanar bland människor (och vissa människoapor) utvecklat som strategi att spola ut konkurrerande hanars spermier. Min skeptism ligger i att det i regel bara är ett ägg som befruktas hos honor/kvinnor. Vidare har vi människor låg sexuell dimorfism, vilket kan ytterligare få konsekvenser för "spolnings"-hypotesen.


>rolf

Jag betvivlar inte at DNA-test kommer att revolutionera mäns tänkande/beteende. Men i nuläget så finns fortfarande ingrott traditionstänkande kvar. Jag försökte, i mitt inlägg, förklara varför det existerar ett "sucktande" efter oskulder bland män. Dvs var det beteendet har sitt utsrpung.

Rolf said...

Sedan kan det finnas en annan sak som kanske kan nämnas. Vissa män är så svartsjuka att de inte kan tänka sig en kvinna som varit ihop med någon annan före dem.
Jag tror detta är något som även det har betydelse i sammanhanget.

I vissa kulturer är det även mycket viktigt att kvinnan är oskuld vid äktenskapets ingång.

Geoffrey Goines said...

>Rolf

Jo du har alldeles rätt i det du säger, men inget av det förklarar uppkomsten av beteendet, och det var det som jag försökte mig på att utröna.

Rolf said...

Från början tror jag det uppkommit enligt de tankar du sjäv tog upp i blogginlägget.

Men varför det i dag blivit så aktuellt att man opererar dit en hinna är en annan sak.

Jag misstänker att det kan vara en modesak liksom det för ett tjugotal år sedan var en modesak hos många föräldrar i västvärlden under några år att äta upp moderkakan efter förlossningen.

Modesak är inte rätt ord men i brist på annat så. Men det är något som lockar och känns spännande och samtidigt är urskiljande från majoriteten av människor.

Samtidigt är det något som historiskt förekommit när det gäller moderkaksätande och något som sågs som självklart när det gäller orörd moderhinna.

Geoffrey Goines said...

>Rolf

Jag tror defintivt det är en modesak, dvs samhället (eller delar av samhället) driver indvider till vissa handlingar. Men vi kommer inte ifrånfrågan vad som står och styr detta mode.
I detta fall är det mannens höga önskan (krav) på att kvinnan ska vara oskuld som skapar detta mode. Och önskan/kravet har sitt ursprung, menar då jag, i ett evolutionärt spel som förlorat sin betydelse i vårat morderna samhälle.

Anonymous said...

Geoffrey sade:

"Men vi kommer inte ifrånfrågan vad som står och styr detta mode.
I detta fall är det mannens höga önskan (krav) på att kvinnan ska vara oskuld som skapar detta mode."

Helt FEL grabben, kvinnan som vill slippa detta behöver bara välja en annan man med annan smak på kvinna. Alla män är inte likadana.

Vad som skapar detta mode i västlandet idag är moderna kvinnans besatthet vid att ha en superman. Medan sociologiska forskare i åratal menat att under mer jämställdhet skulle detta beteende försvagas så har empiri visat denna sociologiska teori inte bara helt felaktig utan även rakt motsatt vad som faktiskt skett i verkheten.

När vi blev mer jämställda ökade kvinnors press att ha supermän. Jämställda kvinnor nöjer sig inte med vad som helst så enkelt är det och därmed så blir tillräckligt bra män för moderna kvinnor en bristvara och vad än för påhitt/krav de männen har tvingas kvinnorna lyda

inte för att de måste för att de annars inte kan få någon kille (som insinueras) utan för att de annars tvingas nöja sig med en vanlig kille.

"Och önskan/kravet har sitt ursprung, menar då jag, i ett evolutionärt spel som förlorat sin betydelse i vårat morderna samhälle."

Där har du på ett sätt rätt, kvinnans behov av en superman har definitivt tappat sin evolutionära betydelse i moderna samhället. Vad du missat är att moderna kvinnan gjort det till en social betydelse, dvs nåt som hon tävlar med andra kvinnor i oavsett om hon behöver eller inte.

Men du har helt fel i att kvinnor gör så för att "mannen" vill det. Moderna kvinnan bryr sig inte om män generellt, hon bryr sig om några få män. Kvinnor är inte som män. Män lyssnar på vad kvinnor tycker oavsett om han anser dem intressanta eller inte. Kvinnor lyssnar på vad ett par intressanta män tycker och är inte det minsta styrda av mäns generella åsikter.

Geoffrey Goines said...

>anonymous

fast många kvinnor kan inte välja andra män, eftersom de har preferenser för "oskuldstörstande" män. (Detta är ett exempel på Fisher's runaway).

Nej, jag har inte missat det sociala spelet, jag har bara valt att inte fokusera på det, eftersom det är relativt instabilit på längre tidsskalor.

Faustina said...

geoffrey goines:
Jämför gorillor med chimpanser: den dominante gorillahannen är den ende som får para sig. Små testiklar. Chimpanshonor parar sig med allt som kan gå, hannarna har testiklar som kyrkklockor. Varför skulle man anta att människan har levt i tvåsamhet?
Min poäng är att män i ett evolutionärt perspektiv aldrig har haft möjligheten att välja. De har fått ta de chanser till att para sig som de har kunnat få. Antagligen har människor alltid levt i grupper. Då har en enskilds hanne omsorg för eventuell avkomma inte spelat någon som helst roll.
Det var inte förrän man ägde land som skulle ärvas att det blev viktigt att veta vems avkomman var.

Anonymous said...

Din hemmasnickrade teori är ren bullshit. Att mannen skulle tycka om oskulder är bara en kulturell grej. Faktum är att mammor är attraktiva för det manliga könet i och med att de har bevisat sig fruktbara. Där har du min hemmasnickrade teori i alla fall.

Inom evolution kan man verkligen hitta på hur mycket konstiga idéer som helst. Det bästa är att man inte behöver bevisa sina tokiga idéer... ;)

Anonymous said...

"Din hemmasnickrade teori är ren bullshit. Att mannen skulle tycka om oskulder är bara en kulturell grej."

Du snackar rena lögner, vetenskapliga fakta visar att det är en universell grej dvs ej begränsad till nån kultur utan nåt man hittar över hela världen.

(Däremot är åsikten att det inte så kulturell och enbart begränsad till några få rika vita kulturer)

"Faktum är att mammor är attraktiva för det manliga könet i och med att de har bevisat sig fruktbara"

Också rent skitsnack från dig! Fruktbarheten varar en begränsad tid så att hon EN GÅNG fick barn innebär inte hon kan få det igen.

(Och åter åsikten att mammor skulle vara attraktiva är ett kulturellt fenomen som enbart stämmer på några få rika vita länder)

Geoffrey Goines said...

>faustina

Jag skulle vara försiktig att dra alltför stora växlar om hur testikelstorleken är relaterad till könsstrutkern hos människorapor. Jag har mina egna tvivel, och får delvis medhåll från flera håll inom forskarevärlden.

Rent generellt så tycks det existera könsdimorfism hos människor, vilket kan (men behöver inte vara säkert) leda till det beteendet jag beskriver om mäns jakt på oskulder.


>anonymous 1

Nja, teori och teori, Jag för fram en hypotes.
Jag tror inte hanar tittar på antalet barn för att se om kvinnan är fertil (och kan ju ha blivit steril efter senaste barnfödseln) utan det finns många andra signaler som duger bättre (ngr som vi säkert ännu inte förstått/upptäckt än).


>anonymous 2

Japp, jag håller med om en kvinna med barn inte signaliserar att hon är fruktbar i detta nu.

Har du ngn bra källa till att jakten på oskulder är universell bland människor?

Anonymous said...

Det var jag som skrev som "Anonymous" och bemötte påståendet att det var kulturellt och att mammor var attraktiva. Min signatur är Veb

"Japp, jag håller med om en kvinna med barn inte signaliserar att hon är fruktbar i detta nu."

Ja där finns egentligen inget att diskutera. Den enda kultur på jorden som försöker ta livet av sig själv genom att säga åt så många kvinnor som möjligt att vänta så länge att de knappt kan få barn utan avancerad medincisk hjälp är vår kultur. Ingen annan kultur har pengarna eller dumheten att göra det. Det närmaste vi kommer att vara så korkad som vi varit är kinesernas aborterande av kvinnofoster.

"Har du ngn bra källa till att jakten på oskulder är universell bland människor?"

Oskulders popularitet världen över är varken en nyhet eller något konstigt som behöver förklaras med invecklade förklaringar kopplade till könsmaktsteorier baserade på maktteorier från Marx. Inom evolutionsspykologin är fenomenet lika välkänt som normalt

"Her baby, his maybe"

Män förväntas lägga resurser på sin avkomma men kvinnor världen över är paradoxala i det att de å ena sidan vill tillfredställa sina känslor (gener) å andra sidan vill de ha ett skyddat och bekvämt liv (status, exklusivitet) därmed är det lika logiskt som oundvikligt att män inte vill skaffa barn (som de sedan i åratal försörjer) med en kvinna de vet redan har sex med andra män.

Och DNA-tester har ingen som helst betydelse, vi pratar inte om kunskap, vi pratar om känslor. Män är programmerade att inte bli långsiktigt kära i kvinnor som är promiskuösa pga risken det innebär att den mannens bidrag till mänskligheten utraderas.

DE kvinnor som vill ha möjligheten att leka runt (och ev skaffa barn) med en man medan de gifter sig med annan vill såklart att män inte är medvetna om detta alls. De vill män som delar upp kvinnor i "vill ha sex med" och "vill gifta sig med" skall känna skuld och skam för att deras känslor inte stödjer den politiskt korrekta uppfattningen att den enda vars känslor får bestämma om en kvinna duger som flickvän/fru är en kvinna.

Det är fullständigt logiskt för de kvinnorna att kräva att media och politiker ljuger om detta och stödjer deras evolutionära agenda att försöka lura i män att det inte är en risk att skaffa barn med en fru som redan har sex med män som hon hellre vill ha som genetiska pappor.

Det är sålunda fullständigt logiskt det finns personer som hävdar oskuldsönskan bara är kulturell grej, syftet är att de som har de känslorna (vilket alla män har när de väljer fru, därav orsaken få män ser porriga kvinnor som bra material för fruar) skall känna skam och skuld och att de har fel åsikt och måste ändra sig för att inte ha stötande åsikter som de kan förföljas för.

Det är ännu mer logiskt att försöka inbilla folk män skall tycka mammor är lika attraktiva som barnlösa kvinnor. Tänk om kvinnan efter att ha skaffat barn med den sorts man som har det genetiska material hon vill skall föras vidare till nästa generation blir dumpad av den mannen. Hon vill inte vara ensam så ur hennes perspektiv är att bli professor och ljuga ihop en teori som säger det är fel på killar som dissar mammor är helt logiskt. Hennes lojalitet till egna livet är större än hennes lojalitet till vad än för vetenskaplig diciplin hon förväntas stödja.

Men hur många som diskuterar detta ämne har läst någon av de böcker som beskriver hur det observerats se ut i andra kulturer? Troligen väldigt få. Exempelvis David M Buss har forskat på 37 olika kulturer och konstaterar att kvinnor och män oavsett var man beger sig tenderar föredra samma saker. Kvinnor män som har resurser och förmågor. Män kvinnor som är unga, vackra och ej promiskuösa

Hans bok "The Evolution of Desire" är en enda lång uppräkning i orsaker kultur-förklaringar ofta handlar om politiska aktivister som använder universitetet för att gynna sin agenda. Därmed inte sagt att jag håller med om alla hans tolkningar men påståendet att män dras mer till kvinnor som har eller redan har sex är så långt från hur människors kulturer funkar i verkligheten att det inte kan kallas något annat än en politiskt motiverad förfalskning.

Vissas ideologi vill helst glömma hur verklighetens mänsklighet ser ut, inte minst hur den ser ut utanför rika vita länder där man inte kan betala för överlevnadsodugliga beteenden. Paradoxalt nog innebär detta de kulturernas värderingar kan vara de enda som finns i framtiden.

Samma personer som förespråkar jämställdhet förespråkar levnadsvanor som leder till att länderna som förespråkar jämställdhet kommer att förlora evolutionärt mot länderna som inte gör det. Precis av samma orsaker som landet Sovjet som förespråkade jämlikhet förlorade stort mot landet USA som hade andra värderingar.

Tack för ordet MVH Veb

Geoffrey Goines said...

>veb

Tackar för informationen. Evolutionär psykologi är ett oerhört intressant och stimulerande område inom biologin.