Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Saturday, 19 July 2008

Höj bensinpriset till 20 kr/l

Med ovanstående rubriksättning så röner man troligen stor uppmärksamhet, och/eller så avfärdas man som en enkel knäppskalle…

En undersökning har visat att svensken faktiskt färdas mindre med bil som ett resultat av det höga bensinpriset (och möjlig kombination med den rådande lågkonjunkturen). Detta är ett glädjande besked för samhället som blir av med några av de negativa externaliteter som bilåkande för med sig, såsom försämrad miljö och hälsa, samt ökad trängsel. Det är därför rätt förståligt att en politiker höjer skatten på en vara som är relativt oelastisk (vilket innebär mycket klirr i statskassan även vid hög skattesats) och som för med sig stora samhällskostnader.

Fast det är klart, vad väljer politikerna att göra nu, när bilåkandet tycks minska? En höjning av bensinskatten hädanefter bör ge fortsatt bättre hälsa/miljö och mindre trängsel, men också mindre pengar i skattekistan, och troligen lägre tillväxt. Och blir egentligen trängseln mindre i bilintensiva områden, såsom storstäder? Eller är det åkeriföretagens lastbilar och semestrande familjer som kommer att glesna på vägarna?

Vill man att folk ska lämna bilen helt, även utanför åkerisektorn och bilsemestern, så måste bensinpriset höjas till minst 20kr/l. Jämför jag med andra länder, som har mindre än hälften av Sveriges genomsnittslön, så började folk lämna bilen hemma när bensinpriset gick upp till, motsvarande, 10 kr/l.

Detta kommer bli lite av sanningens ögonblick för politiker i Sverige. Huruvida de väljer att bidra till sänkt eller höjt bensin- pris, så kommer man kunna se vilka samhällskostnader som de prioriterar mest att försöka eliminera.

DN
Sphere: Related Content

4 comments:

LoveCat said...

Instämmer! Det är alldeles för billigt att åka bil, och ha bil, när snorungar på 18 kan ta bilen för att hämta pizza 500 meter bort!
Dock måste man lösa situationen för alla de som bor i glesbygdsområden, som är i behov av bil för att inte kollektivtraffiken är tillräckligt utbyggd och för att alla inte bor vid en busshållplats. Men det fungerar om man vill. Lyckas man fixa skatterabatt på hushållsnära tjänster ska man väl kunna fixa något sådant?

Geoffrey Goines said...

Man skulle kunna avfolka glesbygden som den del i lösningen...

Anonymous said...

Ja du Geoffrey,
Du verkar ju inte bo på
landsbygden, eller hur?

Hur har du tänkt avfolka
glesbygden?

/Jonas M

Geoffrey Goines said...

>anonymous

Mitt okunniga och oinsatta svar: låt glesbygden finna egen bärkraft. Jag vill att det mindre tätbefolkade Sverige ska blomstra, men kanske inte överallt...