Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Monday, 7 July 2008

Morötter i biltanken

Centerparitets Maud Olofsson för idag fram att man måste finna något mer ”långsiktigt” än den nuvarande miljöbilspremien. Vad detta skulle vara är inte helt klart, men Olofsson vill införa ett system som gör att det lönar sig att köra miljövänliga bilar eller åka kollektivt eller cykla. Användandet av morötter istället för piskar ska tydligen förmå svensken att välja miljövänligare alternativ, men frågan om svensken eller politikerna vet vilka dessa alternativ är.

Den stora fokusen på koldioxidutsläpp riskerar att förblinda mycket av miljötänkandet vad gäller hållbar utveckling i Sverige. Redan innan biobränslen fått någon större genomslagskraft i världen så tycks denna bränsleform ha en betydande inverkan på den rådande matkrisen. Som jag nämnt vid tidigare tillfällen så är det svårt att se vilket enskilt transport sätt som kan bli långsiktigt hållbart, med tanke på den växande befolkningens ökande efterfråga.

Det kommer säkert uppkomma stora miljöproblem även om så alla i världen går över till cykeltransport. Vare sig man använder sig av morötter eller piskor för att lösa miljö-/transportproblemen så kommer många att gå lidande ur det hela (i detta fall morots- älskande kaniner respektive piskälskande cowboys…). Lösningen är, enligt mig, att inte låsa sig vid ett alternativ, och att trycka på mottot ”lagom är bäst”, både vad gäller mängden av ett visst transportmedel och användandet av det.

SVD SVD
DN DN DN
Sphere: Related Content

4 comments:

Björn Nilsson said...

Man kan ju ersätta motorer med oxar också. Se den här rapporten från Kambodja:

http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=79123

Geoffrey Goines said...

Ja, och på ekonomistas blogg stod det för nån vecka sen om hur man ersätta traktorer med åsnor i Turkiet.

Anonymous said...

Man kan ju också fundera lite kring skatten på bensinen. Med allt moderiktigt klimatprat om koldioxid så lyfts hela tiden frågan om höjda bränseskatter för att folk ska köra mindre bil.

Nu pratar man helt plötsligt om olika skattesats för olika bilar med olika mycket utsläpp. Men vad är då skatten på bränslet bra för? Var det inte den skatten som skulle få oss att köra mindre?

Det slutar alltså med att man dubbelbeskattar även utsläppen. Men dubbelbeskattning är väl något svenskarna är världsmästare på tyvärr.

Geoffrey Goines said...

Beskattning av bränsle är en lukrativ affär för staten. Det är en produkt med inga/få substitut och med flera negativa externaliteter. Man kan således höja skatten, och hävda externaliteterna, samtidigt som man får in mer pengar i skattkistan eftersom folk inte har ngr alternativ.