Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Thursday, 24 July 2008

Läkemedel kan inte vinna över HIV

Ett nytt läkemedel har testats mot HIV, och resultaten ser lovande ut för de personer med multiresistenta varianter av viruset. Glädjen kommer dock troligen bara vara kortvarig då viruset lär, som så många gånger förr, evolvera förbi och bortom läkemedlens "käftar och klor".

I maj skrev jag ett inlägg här på denna blogg om tvivel bland forskare om att någonsin hitta ett vaccin mot HIV, och om att ABC kan vara den bästa metoden i kampen mot HIV (ABC är det bästa medlet mot HIV/AIDS). Jag påpekade där att viruset framgång beror på tre saker; 1) viruset attackerar den sorten av vita blod- kroppar som just är specialiserad på att bekämpa virus 2) viruset har en lång inkubationstid, dvs man hinner smitta ner andra innan man upptäcker att man själv bär på sjukdomen 3) viruset är mycket imperfekt och lättmuterat, vilket gör att det hela tiden förändras och kan inte ”fångas in” av varken det egna immunförsvaret eller av vaccin. (Vidare ska påpekas att virusets mutationsgrad är så hög att vissa anser att alla person smittad med HIV bär på olika arter av viruset.)

Betänker man det ovanstående så ser åtminstone jag lite hopp i att finna ett läkemedel som effektivt kan komma att bekämpa sjukdomen. Detta är ett slag som jag tror inte kan vinnas inne i medicinlabben, utan ute bland människor, genom attityds- förändringar. Något som får uppgiften att vara säkerligen i nästan samma svårighetsgrad som den komplicerade och tidskrävande läkemedelsforskningen.


SVD SVD SVD
DN DN
Sphere: Related Content

No comments: