Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 25 July 2008

Homosexualitet – inget att vara stolt över

Vi kan nog enas om att tillställningar av typen Pride lyfter fram och uppmärksammar HBT-folk till den milda grad att de närmast möter acceptans från övriga i samhället. Det blir stundtals en slags idoldyrkan av de rakryggade personer som med stolthet visar upp sina sexuella preferenser under Pride-paraden. Men är ens sexuella läggning verkligen något att vara stolt över? Mitt svar är ett enkelt: Nej!

Variationer i sexuell läggning är lika naturliga i en population som variationer i hudfärg eller höger- och vänsterhänthet. En del varianter är vanligare än andra, men ingen kan någonsin avvisa en variant under förevändningen att den inte behövs eller är onödig. På längre tidsskalor vore detta verkligen en ”sin against nature” (var så goda och läs Darwins och Wallaces arbeten om detta verkar konstigt eller ologiskt).

Man kan därmed inte hävda att en viss sexuell läggning (eller för den delen en viss hudfärg eller viss hand) är god och att en annan är ond, de bara är. Vi var inte särskilt utvalda att bära på dessa egenskaper utan det var mest slumpens förtjänst. Följaktligen är bisexuella, heterosexuell, homosexuella eller transexuella läggningar inte något man ska känna sig stolt över. Man ska inte skämmas över dem heller. De bara är.

Uppdatering: Stoltheten över den egna sexuella läggningen tar sig i uttryck på det mest vedervärdiga och äckliga sätt när man knivhugger någon som inte har samma sexuella preferensers som en själv. Som jag poängtera i det ursprungliga inlägget så är olika varianter i en population inte mer goda eller onda än andra varianter. De bara är, och alla ska bemötas med samma respekt.

Aftonbladet Aftonbladet
SVD SVD SVD SVD SVD SVD
DN DN DN DN
Sphere: Related Content

22 comments:

Joakim said...

Visst ska det inte spela roll alls vad man har för sexuell läggning men hur naiv är du igentligen. Du lever inte i verkligheten om du inte erkänner att hbt-personer förtrycks i vårt samhälle. I ett perfekt samhälle där inga fördomar råder finns inget behov för stödfester etc men nu behövs det för folk ty fördomar flödar det av.

Wunder said...

Förtrycks? Tja - kanske det - eller kanske inte. Tjocka förtrycks också - och fula - och invandrare - och korta - och dumma. Finns massor med förtryckta. Visst - alla dessa kan ju säga att de är stolta - och starta pride-festivaler för just sitt förtryck.

Om man då uppnår viss framgåmg så kan man ju förtrycka tillbaka - som det verkar att pridearrangörerna gör just nu.

Så - vi är nog lika goda kålsupare allihop.

Geoffrey Goines said...

>Joakim

Jag medger visst att HBT-personer förtrycks, men jag pekar också på att framhävandet av egenskaper som ändå är helt neutrala, kanske inte är den bästa vägen att bekämpa förtryck på lång sikt.


>Wunder

Förtrycker pridearrangörerna? Hur då, vem då?

Anonymous said...

Joakim har rätt.

Gay pride är en reaktion efter att homosexuella blivit förföljda och diskriminerade. Ungefär som Black pride i USA.

Och ja, demonstrationer för andra minoriteters lika rättigheter är bra det också.

Målet är lika rättigheter oavsett sexuell läggning, kön, etnicitet etc.

En gåta att vissa kan bli så provocerade av att folk jobbar för det målet och säger de är stolta att ha förmågan att älska någon av samma kön vilket är lika hedervärt som att älska någon av motsatt kön. Även om vissa homofober inte tycker det.

Bengt Held

Geoffrey Goines said...

>annonymous

jag har ingen erfarenhet av Black pride i amerika, men väl dess motsvarighet i Afrika. Och jag vidhåller vad jag skrivit. På längre sikt så ser jag inte detta som den rätta vägen att gå.

Max said...

Det som dock är lite tråkigt är att man framhäver egentligen enbart hbt + hetero som normalt sexuellt beteende. Egentligen finns det ingen anledning att betrakta något sexuellt beteende som bättre eller sämre än andra.

Heterosexuella relationer är väl rent biologiskt det "sunda" sexuella beteendet, men då ska det ske utan kondom och annat fusk.

Som jag ser det är all form av sexualitet som inte fokuseras på förökning lika sund/osund, oavsett om det rör sig om folk av motsatt kön, samma kön eller hästar av valfritt kön.

Anonymous said...

"På längre sikt så ser jag inte detta som den rätta vägen att gå"

Ja, men de närmaste dagarna när det är Europride är samma sak som "på lång sikt". När vi får ett samhälle med verklig jämlikhet och respekt för olika sexuella läggning så försvinner prideparader sannolikt av sig själv. Däremot så blir det ju kvar träffställen för homosexuella och bisexuella givetvis.

Bengt Held

Geoffrey Goines said...

>max

finns studier som visar på att homosexella relationer hos apor ökar deras fitness. Mao så kan även relationer som itne direkt har med förökning att göra, bidra till att man frå fler/friskare barn.


>bengt held

men kommer detta ske av sig självt, eller måste man påpea frö personer med de olika läggningarna att de inte behöver känna/visa stolhet eller skam över sina sexuella preferenser?

Anonymous said...

Geoffrey

Jobba för att att flera heterosexuella respekterar HBT-personer så blir det till sist inte så intressant att ha parader med gay pride som tema. Det är ju diskrimineringen som är orsak till att man har Pridefestivaler.

Bengt Held

Geoffrey Goines said...

>Bengt Held

Detta är ju en höna och ägget dilemma. Vad ska mna göra först? Låta sexuell läggning exponeras och särskiljas, eller ska den tonas ner och neutraliseras.

Ser man till Black Consciousness och liknande "företag" så förde dom en del gott med sig, men på längre sikt sker en låsning i (ras-)roller, som är svår att ta sig ur. Kanske på ännu längre sikt så sker den neutralisering som jag talar om, men inget pekar på detta i nuläget.

andersbwestin said...

Geoffrey

Jag tror att jag förstår dig och vad du är ute efter.

Lite grann av samma fråga som när den vinnande idrottsmanen tackar Gud att just han vann samtidigt som alla andra förlorade. Underförstått att Gud älskar just honom. Så jäkla genomkorkat !

HBT rörelsen använder politiska och känslomässiga metoder för att hävda sin rätt.
Man skapar en kollektiv känsloattityd som i sin tur leder till en tillfällig PK och ett mode.

Jag tror inte på metoden om man ser det på lång sikt. När man upplevt den enorma vänsterrörelsen på 70 talet och den totala kollapsen i det pastellfärgade 80 talet i MTV generationens intåg, så vet man hur snabbt den kollektiva attityden kan byta riktning.

Själv tror jag på Kunskapen som verktyg, även om kunskap också har ett kort kollektivt minne.

Fick vi en äkta utbildning i Evolutionslära redan från grundskolans tidiga år och sedan som obligatoriskt ämne genom hela skolgången upp på universitetsnivå där även människan som biologisk varelse fick sin förklaring, så skulle vi med stor säkerhet inte behöva dessa jippobetonade tillställningarna som Pride festivaler motsvarar. Det finns ju inga festivaler för tyngdlagen !

Fick folk klart för sig att det normala är normalfördelningen och inget annat och att livet saknar yttre mening och att det faktum att vi existerar är orsakat av en biologisk process helt utan syfte.

Ja då borde folk förstå att alla egenskaper ingår som en naturlig del i normalfördelningen.

Det grandiosa egot dimmar bort som ånga i en mental hägring en tidig lördagsmorgon.

Det dominanta problemet är sannolikt det mänskliga intellektets förmåga att tåla sanningen.

HBT rörelsen föraktar tyvärr också biologi och evolutionslära så det är inte bara fördomsivrarna som bär på problemet. Även HBT människan är rädd för sanningen.

MVH

Anders B Westin

Dag said...

Alltså, jag tror ni har missförstått något.

En öppet t.ex. homosexuell kille får nästan alltid sin sexualitet ifrågasatt av andra, nästan alla uteslutande heterosexuella. Speciellt tonårskillar är hårt ansatta.

Har man inte upplevt att få en sån viktig och integrerad del av sig själv ifrågasatt jämt och ständigt så skall man faan i mig hålla käft.

När en homosexuell säger "jag är en stolt bög" betyder det:

"Jag står för den jag är och jag kommer alltid vara homosexuell vilka förolämpningar/teorier ni än kommer med. Jag skiter i vad ni tycker och jag är hellre död än gör som ni säger!"

Stolt blir man för att man kämpar emot alla dessa intoleranta människor genom att helt enkelt leva sitt liv som sig själv.

Hur många heterosexuella känner ni som måste kämpa så intensivt för en sån integrerad del av sig själv som sexualiteten är?

Om folk hade accepterat homosexuella utan vidare hade det knappast funnits någon pride eller "stolta homofiler."

Det är helt enkelt en reaktion på heterosexuella majoritetens intolerans.

Geoffrey Goines said...

>andersbwestin

Välkommen tillbaka från semestern.

Ja, vi är nog helt överens. Jag ser t ex inga festivaler för vänsterhänthet heller...

Geoffrey Goines said...

>dag

Tja, om stolheten är det som du beskriver den som, så måste jag backa ngr steg, helt klart.
Men verkligheten är inte alltid sådan (ja,jag har erfarenhet av både det ena och det andra). Det existera en slags vilja att utmärka sig i kroppen pga egenskaper som är helt naturliga och inget att vara stolt över (och ännu en gång påpekar jag, inte heller skämmas över).

Jag tror helt enkelt inte detta är rätt väg att gå. Man går få svårt att ta sig ur dessa roller man skapat senare i framtiden, tror jag.

Saint S.B said...

Well said ape!

Dexter said...

Signalementet på de tre "kärleksförstörarna" är 18-20 år och muslimblattar, inte överraskande då dessa har en förkärlek till kniven som arbetsredskap.

Geoffrey Goines said...

>dexter

Du får det som att låta att du är mer oskyldig till denna gärning än vissa andra grupper i samhället. Är det så att du känner stolhet att du inte är "muslimblatte"? Om det är så, så har du inte tagit till dig någonting av det jag skrivit...

Anonymous said...

En homobekant till mig sa att det värsta som finns är andra bögar för att "dom är så jävla ytliga".

Biologen said...

Håller helt med. Klartänkt som endast en biologs tankar kan vara! ;P

Geoffrey Goines said...

>anonymous

"jävlig ytliga" stämmer nog in på bögar ganska bra, och på de flesta andra i samhället också

>biologen

Ja, jag har nog snappat upp lite biologi-tankar genom åren...

Kraxpelax said...

Mycket tyckande. Hur är det med kunnande? Jag har samlat en mängd medicinska rön här:

http://luzgannon.blogspot.com/

Geoffrey Goines said...

>kraxpelax

många intressanta artiklar. Blir väl till att läsa när tid ges