Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Sunday, 20 July 2008

Offer för klimatförändringen

En ny sorts svamp tycks hota Sveriges askar. Svampangreppet sägs ha slagit ut 60-80 % av alla askträd i Baltikum, där svampen har funnits i cirka 10 år. Förutom att träden i sig hotas, så hyser ask hem åt ett stort antal andra arter, såsom lavar och insekter. Det är kanske för tidigt att säga något om orsaken till svampens utbredning, men de rådande klimatförändringarna är en trolig förklaring.

Många patogener (”parasiter”, såsom svampar, insekter, virus och bakterier) trivs bättre i varmare klimat och lär därför spridas sig till våra upptinade bredgrader inom kort. Och eftersom våra arter av träd, övriga växter och djur inte har välutvecklade försvarsmekanismer mot nya angreppsarter så är risken stor att förlusten av biodiversitet i Sverige kommer bli enorm inom den närmaste framtiden. Att försöka stoppa, i det här ask-fallet, svampsporer från att sprida sig in i Sverige kan nog ses som en omöjlighet. Frågan är om man kanske inte bara ska ge upp och acceptera klimatförändringens offer...?

DN
Sphere: Related Content

No comments: