Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Sunday, 6 July 2008

Rasblandning - Sveriges framtid?

På sikt hotas det svenska folket att utrotas till följd av rasblandning, lågt barnafödande, ökade aborter och andra inslag som drabbar vårt folk.
Ovanstående lilla påstående är skrivet av den förtroendevalde Samuel Älgemalm, och skvallrar väl ännu en gång om svenska politikers trångsynthet och okunskap. Självklart kan stycket vara taget ur sitt sammanhang, men att ens diskutera [motstånd gentemot] rasblandning i ett modernt samhälle är inget annat än en tragedi.

Så här ca 70 år efter rasbiologins glansdagar i Sverige, så är det bara att beklaga att det fortfarande finns de som i sin strävan att bekämpa politisk korrekthet uppvisar beklämmande små kunskaper inom elementär biologi. Bara påståendet att människan kan delas in i olika raser är mer eller mindre helt förkastbart. Studier har exempelvis visat att den genetiska skillnaden mellan de mest avlägsna folkgrupperna i världen är mindre än den genetiska skillnaden mellan björnar i södra och norra Sverige.

Det finns vidare många (Samuel Älgemalm inräknat?) som tillför ”rasblandnings”-debatter en evolutionsbiologisk aspekt, där de för fram smått naivt att Darwins och Wallaces läror hävdat att renrasighet är en dygd. Problemet med detta socio-darwinistiska tänkande är att det alltid utgått från selektion på artnivå och inte individnivå, som är den nivå där selektion alltid utspelat sig på. Följaktligen kan inte en förtroendevald nämna rasblandning utan att sälja sig till en nazistisk lära som helt saknar vetenskaplig grund.

Slutligen så ska det väl påpekas att en politiker som uppvisar motstånd till så kallad ”rasblandning” tassar mycket tätt inpå diverse raslagar från bland annat apartheids Sydafrika. Kanske är det så att politiker vet bäst om vem jag bör bli förälskad i. Jag litar dock mer till mitt hjärta i dessa frågor, vad än Samuel Älgemalm och hans gelikar tycker.

DN DN
SVD
Sphere: Related Content

5 comments:

andersbwestin said...

Ras är bara en form av tidsfördröjning orsakad fysikalisk anpassning.
Med globaliseringen och modern teknologi förkortas tidsfördröjningen från decennier till timmar och sekunder.
Kanske har vissa personer inte förstått dessa enkla samband.

Det brukar kallas för Evolution !

Trevlig sommar. Nu åker jag på miljövänlig tågluff med tre kvinnor. Snacka om tuppen i hönsgården !

Geoffrey Goines said...

Ja, och sen så är även gränsen mellan art och ras (underart) allt annat än glasklar.

Ha så kul på tågluffen. Jag kan förmedla lite artiklar om sexuella karaktärer hos tuppar när du kommer tillbaka...

Tobias Lindgren said...

Det bör kanske påpekas att Samuel Älgemalm tidigare hette Mohammed Ebrahim Gharachorloo och kommer ifrån Iran. Han talar, och skriver tydligen, mycket dålig svenska. Oavsett detta är det inte mer än rätt att han utesluts ur partiet eftersom detta inte är första gången han agerar på ett mycket olämpligt sätt. Dessutom ljuger han ju för DN-reportern, vilket är oacceptabelt.

Geoffrey Goines said...

Egentligen kvittar det varifrån Älgemalm kommer eller vilket parti han representerar. Det som bör uppmärksammas är att en förtroendevald politiker visar sitt motstånd till en viss "typ" av ömsisidig kärlek. Nog för att alla åsikter i sverige ska respekteras, men jag kommer defintivt inte rösta på ett parti som hysar medlemmar med sådana åsikter.

Jag noterar, lite förbigående, att SD delvis visat sin avsky till Älgemalms uttalande. Men jag ser samtidigt t ex på Dragans blogg hur det existerar en intolernas bland vissa SD-anhängare.

På ett så objektivt sätt som möjligt så skulle jag hävda att med vänner som Älgemalm och Dragan så behöver SD inga fiender...

Jorma said...

Du fick svar på ditt inlägg här:

http://antiism.wordpress.com/2008/07/07/hetsjakten-pa-sverigedemokrater-fortskrider/#comment-718

mvh/Antiism