Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 4 July 2008

Matkrisen - slutet är nära?

Enligt en hemlig rapport så är den senaste tidens efterfråga på biobränsle orsaken till den rådande matkrisen i världen. Användandet av arealer till att odla bränsle istället för mat tycks kunna slå hårt mot plånbok och mage (lite beroende vilken kontinent man bor på). Vissa tror att problemet kommer lösa sig självt, jag är mer oroad att vi nått punkten där den exponentiella befolkningstillväxten tyvärr passerat våra naturresursers timida kapacitet att tillgodose behoven.

DN DN
Sphere: Related Content

4 comments:

nicolito said...

Det ligger något i det du säger. Allt för länge har allt för lite gjorts för att motverka fattigdom och ett osunt beroendeförhållande mellan fattiga och rika länder. Bistånd och subventioner av mat är knappast hållbart i längden med en galloperande befolkningstillväxt.

Att sedan skylla matkrisen på biobränslen är ju lite smått absurt med tanke på alla problem fossila bränslen för och fört med sig. Det är ju snarare tillgången på billigt fossilt bränsle som pressat ned matpriserna under flera decennier. Att dessa nu stiger när oljan blir dyrare är knappast att förundras över.

Att Bush och europeiska politiker använder biobränslen som dimridå för att fortsätta öka energikonsumtionen är tragiskt. Inget lär bli bättre förrän vi minskat energiintensiteten i vårt sätt att leva dramatiskt. Förnyelsebara energikällor är snarare ett måste än ett problem

Gubben said...

Ändå, oavsett procent hit och dit, vi har en situation där allt fler svälter och ökningstakten förskräcker. Medan detta sker diskuterar vi om fin eller ful metanol är orsaken!
Vår patetiska jakt på miljövänlighet skymmer sikten, alla (nästan) tror på miljöeffekter av högre bränlepriser och övergång till biodrivmedel. Ok då, i mikroprocentklass! De verkliga effekterna finns att hämta i exempelvis Vattenfalls kolkraftverk. Men nä, då är det bättre att få ner bilåkandet fem procent - men hjälp!

andersbwestin said...

Hej!
Som jag har tolkat frågan är det inte odlingen av råvaran till biobränslen som är det centrala problemet.
Detta är något fysiskt som bara i marginalen påverkar den grundläggande möjligheten att odla mat och födoämnen.

Det stora problemet är den mänskliga psykologin som styr människors beteenden och kollektiva affärspsykologi. (Där finns en oändlighet av problem att lösa i skuggan av den filosofiska arketypen Allmänningens Dilemma)

Om människan inte i så hög grad styrdes likt en flock får, så skulle vi i lugn och ro kunna utveckla samtidig bränsle och födoproduktion.

Att skuldbelägga etanolen är ungefär lika oklokt som att skälla på brevbäraren då denne stoppar räkningar i brevlådan.

Självklart skall vi använda rätt typ av råvara vid all produktion. Där ligger frågan och ingen annanstans.

Sockerrör och i en framtid skogsråvara är det självklara. Majs och vin vet ju alla att det är dumheter ur effektivitetssynpunkt.

Geoffrey Goines said...

>nicolito

Ja, jag ser med (förfärad) spänning hur man kommer lösa problmet att föda den växande befolkningen i världen, samtidigt som mna tillgodoser alla energibehov.


>gubben

Jag tror på "mikro"-miljötänkande. Men bara som en dellösning av problemet. Att folk är medvetna om miljöproblemen är bra, och hjälper till att förmå makthavare att införa ekonomiska incitament och lagar/regler för att lösa miljöproblemen på makroskalan.


>Andersbwestin

Självklart fins det sk strukturella problem i systemet hos oss människor, som hindrar oss att nå högsta möjliga effektivitet på kortast möjliga tid. Det kommer bli intressant om och hur vi kommer lösa de problem som den globala förändringen håller på att dra med sig.