Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 9 July 2008

U-länderna får inte komma ikapp!

På G8-mötet i Japan idag förs diskussion mellan tillväxtländerna (Kina, Indien och Brasilien) och G8-länderna om koldioxidutläpp. Förenklat och generaliserande så vill tillväxt-/u-länderna att G8-/i-länderna minskar ner på sina koldioxidutsläpp samtidigt som de själva går den fossilbränslebaserade vägen till lycka och välstånd. När u-länderna har utvecklats till i-land status så kommer även de att reducera sina koldioxidutsläpp, genom att ”sno åt sig” modern miljöteknik från dagens i-länder.

Dagens u-länder kommer helt klart billigt undan i sammanhanget, och kommer ha stor potential att komma ikapp och förbi dagens i-länder. Och det är ju här problemet ligger, vi vill inte tillåta någon att äventyra vår ledande rikemansställning i världen. Det må vara att det totala välståndet i världen ökar, men det relativa välståndet mellan ”Nord” och ”Syd” kommer att ruckas. Detta är något jag tror vanliga, röstberättiga, människor har svårt att acceptera, vad än godhjärtade och långsiktiga politiker än tycker. Så trots att skifte i makt bland regioner i världen är oundviklig och ständigt pågående, så ska man inte förvånas att dagens i-länder sätter sig på tvären och försöker med alla medel att hindra u-länderna från att komma ikapp.

SVD
DN
Sphere: Related Content

No comments: