Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Thursday, 10 July 2008

Släpp generna loss!

Kina ska ha uttalat stöd till genmodiferade grödor i det kinesiska jordbruket. Genrevolutionen kommer nu sakta men säkert ersätta den gröna revolutionen i världen, och dess fördelar är flera och ansenliga. Även om det hela stundtals gränsar till science fiction, så finns utrymme för att skapa genmodiferade organismer (GMOs) som inte bara är motståndskraftiga till insektsangrepp, sjukdomar, kyla och/eller torka, utan också har ett mer ”behovstyrt” närings- innehåll (exempelvis bananer med visst vitamininnehåll som barn i, säg, delar av Afrika lider brist på).

Förutom ovanstående fördelar, så ska GMOs också ge högre avkastning per odlingsyt. En minskad/ej ökad landanvändning är oerhört viktigt ur miljösynpunkt, inte minst för att hejda den pågående artutrotning. Finns det då inga risker med GMOs? Nja, att äta en organism som blivit genetiskt modifierad har människan gjort i årtusenden, vi råkar bara blanda gener från mer avlägset besläktade arter numera, och vi gör detta snarare i sterila laboratorier än i växthus eller trädgårdar. Så ur hälsosynpunkt är det svårt att se några risker, rent logiskt.

Ur socio-ekonomisk synvinkel så har GMOs vållat huvudbryn för många. Eftersom frön till GMOs måste vara sterila, så de inte förökar och sprider sig i naturen, så måste jordbrukare varje år köpa nya från företag, som lär utnyttja detta till sina fördelar. Det har rapporterats om hur jordbrukare blivit fattigare efter att ha börjat använda GMOs på grund av företagens överpriser (och säkert i kombination med många västländers motstånd till GMO-mat). Fast detta är snarare ett strukturellt problem, som GMOn i sig inte bör lastas för.

Det kanske mest negativa och oroande med GMOs, som alltid hamnar i skymundan i debatten, är vad som händer om en organism sliter sig och får härja fritt i naturen. Visst, jag nämnde att frön till GMOs är sterila, men det är ingen garanti. Med miljarder och åter miljarder GMO frön som sprids på jordbruks- marker runt om i världen, så är jag helt säker på att ett och annat frö kommer att vara fertilt och föröka sig ute i naturen. Och hur trevligt är det att ha en organism ute i naturen som tål kyl, torka och insekter bättre än andra organismer. Vill man ha en sådan best härjande fritt?

SVD SVD DB
Sphere: Related Content

No comments: