Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 25 July 2008

Svensk burgare billigaste i världen?

Den årliga Big Mac index sprids nu världen över, och tydligen är dubbelburgaren dyrast i Norge, följt av Sverige. Men som vi alla vet så kan man inte stirra sig blind på enbart relativa pris- skillnader vid sådana här jämförelser, hur homogen och lokalproducerad produkten än må vara. Två aspekter som inte tas upp i detta index (men åtminstone till viss del i andra index) är lönenivå och externaliteter. Beaktar man dessa två så kan det rent av vara att en svensk Big Mac är bland de billigaste i världen.

Enligt den aktuella indexen så kostar en Big Mac nästan tre gånger mer i Sverige (38 kr) än i Sydafrika (13 kr). Skönt att bo i Sydafrika? Nja, betänk då att en ”låglönearbetare” (ja, mycket svårdefinierat begrepp) tjänar motsvarande cirka 15 kr i timmen i Sydafrika medan siffran är cirka 70 kr i Sverige. Sydafrikanen måste därmed arbeta ungefär en timme för att få råd med sin Big Mac till lunch, medan svensken bara behöver arbeta i ungefär en halvtimme. Lunchen kostar alltså bara hälften i Sverige jämfört med Sydafrika…

Man måste vidare betänka att vissa länder, däribland Sverige, har en relativt hård djurskyddslagstiftning. Dessa lagar och för- ordningar medför säkert ett högre pris på nötet när det väl når McDonalds. Men är det inte så att denna miljölagstiftning också medför ett hållbarare samhälle (play along with me on this one…), och därmed så är kostanden för dubbelburgaren egentligen en kostnad som inkluderar vad framtida generationer annars hade fått betala?

Kanske lite långsökt, men det kan faktiskt vara värt att betala typ 10% mer för en Big Mac idag, om det betyder att samhället, och alla dess medlemmar, slipper betala 100% mer för en Big Mac imorgon. En svensk Big Mac kan mycket väl vara billigast i världen, eftersom i dess pris inkluderas de åtgärder som vi annars skulle få betala på annat sätt, och till en mycket högre kostnad.

DN
Sphere: Related Content

11 comments:

Anonymous said...

Jag har ju försökt säga att kanske 80% och inte en vit gul överlevnadsvärld (slutsatser och demokrati mm).
För att överleva (demokrati= de flesta väljer det sannaste, mest överlevnadsflexibla= lösningar som har bredd och spets men framförallt bredd - mer konstnärligt).
Till saken
Tex byta ut kolet i oss (Germanium)
Växter och planter byta ut och göra fotosyntesen mer effektiv (bara procent idag till 25%)

Lokaldemokrati
Toquevilles analys (bästa samhällsvetenskapliga genom och i alla tider)
Lokal demokrati och tillräckligt många vinner och röstar igenom

Italien-USA-England en del

Annars går vi under (våra ledare sas klarar ju inte detta)
Lite som Tolkiens värld = sorts demokrati
Experter (kunskaper= implemntera och göra utifrån en policy). Jfr paradigm som idag bytts ut (och dom då gjorde en del fel med det tankesättet).
Jfr alla högre experter (Cambridge) dom är lika fast i tankesätt etc (och tror teorier vara rätt). Empiri och darwinism däri (välja ovan helt enkelt så man kan manipulera en värld - så den klarar sig och står sig i generationer och i århundraden)
Tex da Vinci värld måla en tavla och få den designad (tex träd) och stimulantia som integrerar gränssnittet ml vår värld och aggregationstillstånden (varseblivningen).

Tekniska lösningarna som är viktigast

Och vanligt folk som säger sanningen= göra detta för överlevnadsvärdet (demokratin)


Och att vi kommer ut i rymden (också överlevnadsvärde 2.0)


Egenintresset = så stark kraft
Aktivera tillräckligt många som aktivt tar ansvar

bLAZER said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Ovanstående kommenterare bör utföra ett eller flera av följande alternativ:
1. Sluta äta konstiga svampar
2. Lägga in sig på mentalsjukhus
3. Lära sig uttrycka sig i skrift så att andra personer än den själv förstår.

Björn Nilsson said...

Är det inte snarare majspriset och utfallet av majskördarna som är viktigt för den sydafrikanske knegaren? Jag har hört att majs är en viktig grund i hushållens matförsörjning i södra Afrika numera. Händer det något med majsen kan det bli kärvt för folk. I det sammanhanget kanske hamburgare är mindre viktiga? (Hamburgare förresten - förr i tiden hette de parisare.)

Funderingar om vad burgarna egentligen kostar visar åtminstone att det är jäkligt svårt att göra sådan beräkningar så fort man rör sig utanför den omedelbara konsumtionen och produktionen.

A said...

Jag tror alla som kommenterar här äter prickiga svampar till frukost... :)

Parisare har i min värld alltid varit en platt korvskiva mellan bröd. Men vad vet jag, jag har bara doktorerat med snabbmatens historia i Sverige som ämne...

Björn Nilsson said...

Var det verklige korv i de parisare som Karl-Alfred och Frasse käkade? Eller var inte hamburgarna kända i Sverige när Pop-eye kom hit i urtiden, så översättaren klämde till med något liknande som han kände till - nämligen parisare?

Humppe said...

Platta korvskivor mellan bröd (jaktkorv) är ju Björneborgare!

Åtminstone här på den östra sidan av pölen. ;)

Geoffrey Goines said...

>björn nilsson

nja, majs utgör väl en viktig del för de sydafrikanska hushållen, men jag tror inte det är en sådan exklusivt viktig vara, som den kan vara i andra delar av världen.
De fattiga i Sydafrika har börjat skaffa sig en större diverisitet av (mat-) varor som det konsumerar, så allt står inte och faller med majspriset.

I övrigt så har du rätt, jämförande av pris mellan oika geografiska områden är j-kligt svårt.

Svénskén said...

Sk Bic Mac index säger inte så mycket i sig självt då det bara visar på kostnadsnivåer.
Jämför med ett PPP index (Purchasing Power Parity) för och få fram något mer releveant

yatesspain.blogspot.com said...

A lot of effective data for myself!

gilipollas said...

Pretty helpful info, lots of thanks for this article.