Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Sunday, 27 July 2008

Mer Halal-slakt i Sverige, tack!

Det förs fram i en debattartikel i DN idag att Sverige borde slå till mot religiösa slaktmetoder som inte använder bedövning under utförandet. Med hänvisning till studier på smärta och ångest hos ”högre däggdjur” för artikeln fram att denna grupp djur lider på snarlika sätt som oss människor, och därför är de judiska och muslimska slaktmetoderna oetiska. Uppenbarligen lägger artikelförfattarna fokus på sin egna nattro, och inte respekt för andra djur.

Troligen känner alla arter smärta på ett eller annat sätt. Detta är självklart inte exklusivt för ”högre däggdjur”, och även så ”låga” varelser som växter har kemiska system att känna av vad som sker i deras omgivning. Det är i mina ögon vulgärt att prioritera vissa arters smärta framför andras, bara för att vi människor kan relatera till den ena smärtan men inte den andra.

Att leva med och av andra arter (växter så väl som djur) kräver att man respekterar och skaffar sig gedigen kunskap om dem. Jag väljer att tro att en slaktare, kristen som judisk som muslim, besitter tillräckliga kunskaper om djuren han/hon arbetar med. Däremot så har jag personligen sett en klart större respekt och vördnad gentemot slaktdjuret bland muslimska slaktare än bland svenska.

Det är kanske mig det är fel på, men jag vägrar att utgå från mig själv när jag bestämmer vilket djurs lidande som är fel och vilket som är rätt. Vill man verkligen värna om andra varelser så ger man dem respekt, såsom exempelvis muslimska slaktare gör. Annars finns risken att man väljer bara ut några få arter som man bryr sig om, och tror att man är en moralisk och etisk förgrundsfigur...

Dagen
DN
Sphere: Related Content

4 comments:

Anonymous said...

Och om du själv fick välja avrättningsmetod så skulle du naturligtvis föredra en allah akbar-mumlande muslim som skär av din luftstrupe istället för ett skott i pannan?

Geoffrey Goines said...

>anonymous

Jag föredrar att man behandlar mig med den respekt jag förtjänar före en avrättning.

Anonymous said...

Men då tycker du att det är respektfullt att en muslim babblar och sedan skär av din luftstrupe medans du sedan lever i 25 sec uptill minuter...innan du i plågad sluter dina ögon. För de andra så vet djuret inte ett skit om religoner så var gynnar de djuret. Det är bara sjuka männsikor bestatta av något som nån hittat på och skrivit. Och det ska stackars djur som inte kan få sin talan hörd behöva utsättas för. Du är ett bra exemel på en männsika som egentligen inte bryr dig. För dig kvittar det om djur lider, du har inte medlidande eller förståelse. Jag skulle tipsa dej, ovetande person att närvara vid en sådan slakt. Vid just de ögonblicket skulle jag vilja se och höra dina innersta tankar. Och höra dig säga hur respektfullt de var.

Geoffrey Goines said...

>Anonymous

Jag bryr mig om alla arter. Jag, till skilland från dig och många andra, värderar inte andra varelser efter deras likhet till oss människor.