Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 2 July 2008

Tacka växthuseffekten för ekomat

Intresset för ekologiska matprodukter rapporteras öka kraftigt i Sverige. Att svensken börjat lägga om sina mat-inköpsvanor beror förhoppningsvis på en växande miljömedvetenhet (kan ju möjligen finnas andra anledningar). Och jag måste säga att det är fascinerande att höra folk stå i matbutiken och diskuterar sinsemellan från vilket land äpplet kommer ifrån, om potatisen blivit besprutad, eller om äggen kommer från frigående höns. Jag hör också genom mitt tjuvlyssnande att mycket av denna relativt plötsliga hunger efter matens ursprung och väl och ve kommer från debatten om global uppvärmning. Så oavsett om den antropogent globala uppvärmningen är sann eller inte, så har fokuseringen på den fört med sig positiva effekter på människors beteende och deras intresse för ekomat.

DN
SVD
Sphere: Related Content

No comments: